Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafia w Kuźnicy - zmiana godziny rozpoczęcia niedzielnej Boskiej Liturgii

  Proboszcz parafii w Kuźnicy - o. Jarosław Grygiewicz pragnie poinformować, iż począwszy od święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów (niedziela 16 czerwca), zmianie ulega godzina sprawowania Boskiej Liturgii. Od tego dnia w każdą niedzielę Boska Liturgia będzie się rozpoczynała o godzinie 9:00. 

 • Piotr Białomyzy

  Pomóżmy Piotrowi Białomyzemu

  Nie tak dawno pisaliśmy o Piotrze Białomyzym z Chilmon, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku został częściowo sparaliżowany. Bractwo Cerkiewne św. Spirydona postanowiło pomóc Piotrowi, m.in. przygotowując charytatywny bal ostatkowy. Organizacja udostępniła także swój rachunek bankowy, na który można było wpłacać darowizny na dalsze leczenie. Apel o pomoc Piotrowi spotkał się ze zrozumieniem lokalnej społeczności, dzięki czemu udało się zebrać pokaźną kwotę. Wszystkie zgromadzone środki, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, Bractwo przekazało rodzinie Piotra. Zostaną one przeznaczone na opłacenie faktur za rehabilitację. Obecnie zostało też zarejestrowane stowarzyszenie, które wspomoże ten długotrwały, skomplikowany i bardzo kosztowny proces leczenia, który jednak daje dużą nadzieję na powrót Piotra do zdrowia. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Sobota Rodzicielska - dzień wspomnienia św. męcz. Pawły

  Dziś przypada Sobota Rodzicielska przed świętem Trójcy Świętej (Trojczeskaja Rodzicielskaja Subota) - w tradycji prawosławia dzień modlitwy za zmarłych. Z tej okazji wierni spotkali się na sokólskim cmentarzu, by wspomnieć w modlitwie swoich bliskich a także św. męcz. Pawłę - patronkę miejscowej kaplicy, której święto przypada w dniu jutrzejszym.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na molebien z okazji zakończenia roku szkolnego

  Dzieci, młodzież, rodziców i katechetów zapraszamy w przyszłą środę (19 czerwca), do sokólskiej cerkwi, gdzie odprawiony zostanie dziękczynny molebien z okazji zakończenia roku szkolnego. Początek nabożeństwa o godz. 18.00. Warto się zebrać, by podziękować Bogu za kolejny owocny rok nauki. Po nabożeństwie Bractwo św. Spirydona zaprasza na spotkanie integracyjne, które odbędzie się na placu przy plebanii. W programie będą gry i zabawy dla dzieci oraz mały poczęstunek. Wstęp wolny.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce. Boska Liturgia w tej świątyni rozpocznie się o godz. 9.00 w najbliższą sobotę (15 czerwca). Jako że będzie to sobota rodzicielska - dzień szczególnej modlitwy za zmarłych, wierni będą mogli poświęcić groby spoczywających na sokólskim cmentarzu. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Augustowie

  Dziś w augustowskiej cerkwi odbyły się uroczystości święta Wniebowstąpienia Pańskiego, które choć przypadające na miniony czwartek, tradycyjnie już celebrowano w następującą świąteczną niedzielę. Jeszcze w niewielkiej kaplicy, z zewnątrz zupełnie nieprzypominającej Domu Bożego, a we wnętrzu mogącej pomieścić ledwie kilkadziesiąt osób, lecz jak co roku uroczyście i z coraz większą nadzieją na rychłe ukończenie budowy nowej, pięknej świątyni.

 • Cerkiew śww Piotra i Pawła w Samogródzie

  Parafia w Samogródzie - zapytanie ofertowe

  Parafia Prawosławna p/w Św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie z siedzibą w Suchynicze 80, kol. Samogród, 16-113 Szudziałowo, NIP 5451453634, REGON 050310486 zwana dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją projektu pn.: „Roboty remontowo-konserwatorskie ścian zewnętrznych - podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0225/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie: 8.6.Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, priorytet inwestycyjny: 9.4.Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0225/18-00 z dn. 08.12.2018 r. zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich ścian zewnętrznych - podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie”
  W dalszej części szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

  W czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, zawsze we czwartek, Cerkiew obchodzi jedno z dwunastu Wielkich Świąt - Wniebowstąpienie Pańskie. To ustanowione jeszcze w czasach apostolskich święto kończy okres paschalny. Najbardziej widocznym jego elementem jest fakt, iż od tego dnia, a w zasadzie od wieczora dnia poprzedzającego, wierni przestają pozdrawiać się słowami Chrystos Woskresie. W dekanacie sokólskim dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w sposób szczególny obchodzony jest w parafii w Krynkach i traktowany jako drugie święto parafialne. Dzisiejszego poranka wierni przybyli do miejscowej świątyni, by wznieść modlitwy, za siebie, za bliskich, za ojczyznę, a także za to, by zielone pole i kwitnące sady wydały obfite plony.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Augustowa

  Ks. prot. Marek Kozłowski serdecznie zaprasza na uroczystości święta parafialnego. Praznik Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w tym roku 6 czerwca, a uroczystości w Augustowie tradycyjnie już odbędą się w następującą świąteczną niedzielę - 9 czerwca. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego do Krynek

  Wniebowstąpienie Pańskie jest ważnym wydarzeniem parafii w Krynkach i określane mianem drugiego święta parafialnego. Jak co roku, proboszcz ks. prot. Piotr Charytoniuk serdecznie zaprasza wiernych na wspólną modlitwę. W najbliższy czwartek (6 czerwca), o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: ks. Marek Kozłowski

  o. Mikołaj Dejneko nagrodzony prawem noszenia mitry

  W miniony piątek (24 maja), w supraskim monasterze odbyła się konferencja duchowieństwa i pracowników świeckich Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Z tej okazji abp Jakub, w asyście bp Andrzeja oraz wszystkich duchowni diecezji, odprawił Boską Liturgię w monasterskiej cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Podczas nabożeństwa miało miejsce wręczenie nagrody paschalnej proboszczowi dąbrowskiej parafii ks. prot. Mikołajowi Dejneko. Decyzją Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, o. Mikołaj został nagrodzony przywilejem noszenia mitry.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Motocyklem przez Sokólszczyznę z wiarą, nadzieją i miłością

  To już trzeci raz motocykliści z różnych zakątków Polski, podziwiali piękno naszego regionu. Rajd urokliwymi drogami Sokólszczyzny i Białostocczyzny, szlakiem podlaskich świątyń - od Supraśla począwszy, poprzez Wierzchlesie, Szudziałowo. Ostrów Północny, Krynki, Bohoniki, Sokółkę, Klimówkę, Kuźnicę, Jaczno i Dąbrowę Białostocką, była doskonałą okazją do poznania zarówno walorów przyrodniczo-turystycznych tych terenów, jak też naszej niepowtarzalnej wielokulturowości. Odwiedzając napotkane po drodze cerkwie, kościoły i meczety, nie tylko podziwialiśmy ich architekturę, poznawaliśmy historię i religijne obyczaje, ale po raz kolejny chcieliśmy dać świadectwo wzorcowego współżycia społecznego różnych środowisk.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Relacja na gorąco z 40 Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę

  Od dziś do niedzieli na św. Górze Grabarce trwa XL Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej. Bierze w niej udział także młodzież z Sokólszczyzny wraz z opiekunem o. Justynem Jaroszukiem. Wyjazd zorganizowało Bractwo Cerkiewne św. Spirydona.
  Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego przedsięwzięcia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Nowym Dworze

  932 lat temu, relikwie św. Mikołaja Cudotwórcy - Arcybiskupa Myr Licyjskich w Azji Mniejszej, w obawie przed zbeszczeszczeniem przeniesione zostały do włoskiego miasta Bari. Otoczone kultem i wydzielające leczniczą mirrę moszczy złożono w nowym, srebrnym sarkofagu oraz umieszczono w wybudowanej na cześć świętego bazylice. Św. Mikołaj jest jednym z najbardziej czczonych w Cerkwi prawosławnej. Należny honor oddaje mu również Kościół rzymskokatolicki. Przypisuje się mu orędownictwo przy uzdrowieniach, modlą się doń podróżujący oraz będący w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Cudotwórca pomaga również wiernym mającym problemy rodzinne oraz jest patronem wdów i sierot. Na pamiątkę przeniesienia relikwii ustanowiono święto, zaś wiele nowopowstających świątyń konsekrowano poświęcając je właśnie Arcybiskupowi Myr Licyjskich. Na Sokólszczyźnie św. Mikołajowi poświęcona jest cerkiew w Nowym Dworze, dlatego też dziś świątynię tę tłumnie odwiedzali wierni, przedstawiciele władz i służb mundurowych oraz liczne duchowieństwo.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Informacje dotyczące wyjazdu młodzieży na św. Górę Grabarkę

  Już w najbliższy piątek rozpoczyna się 40 Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górę Grabarkę. Bractwo św. Spirydona organizuje wspólny wyjazd młodzieży z dekanatu sokólskiego. W dalszej części przedstawiamy szczegóły dotyczące pielgrzymki.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  Dziś (21 maja) Cerkiew czci pamięć św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, jest to też dzień parafialnego święta wspólnoty wiernych w Dąbrowie Białostockiej. Uroczystości ku czci patrona świątyni, tradycyjnie już rozpoczęły się akafistem przed ikoną świętego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Szczęść Boże młodej parze

  Dziś (19 maja), w cerkwi św. Wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach, w święty związek małżeński wstąpił dyrygent sokólskiego chóru - lektor Rafał Pagór oraz Marta Filimoniuk - dyrygentka chóru Fili. Ślubu młodej parze udzielał abp Wrocławski i Szczeciński Jerzy - Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, w asyście dwudziestu duchownych. W imieniu zespołu redakcyjnego, Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona oraz całej społeczności dekanatu sokólskiego, życzymy Rafałowi i Marcie błogosławieństwa Bożego oraz samych szczęśliwych dni na mnogaja leta. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Nowego Dworu

  We środę (22 maja), przypada święto przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari. Z tej okazji ks. prot. Józef Sitkiewicz serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach święta parafialnego. O godz. 9.00, w nowodworskiej cerkwi, której patronem jest św. Mikołaj Cudotwórca, odsłużony będzie akafist, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Dąbrowy Białostockiej

  W zbliżający się wtorek (21 maja) przypada dzień wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa - patrona cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Z tej okazji proboszcz ks. prot. Mikołaj Dejneko serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości święta. O godz. 9.00 odsłużony zostanie akafist przed ikoną św. Ewangelisty Jana, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Już niebawem 40 Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górę Grabarkę

  Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce ma zaszczyt zaprosić na XL Ogólnopolską Paschalną Pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej na Św. Górę Grabarkę, która odbędzie się w dniach 24-26.05.2019 r. To jedno z najważniejszych duchowych wydarzeń w cerkiewnym kalendarzu. Przedsięwzięcie ważne nie tylko dla młodzieży ale całej prawosławnej społeczności w Polsce, jest okresem tak bogatym duchowo, iż uczestniczący w nim młodzi ludzie odkładają na dalszy plan inne kwestie i przemierzają często setki a nawet tysiące kilometrów, by przez ten jeden niesamowity weekend w roku poczuć jedność i braterstwo prawosławnych chrześcijan oraz doznać niespotykanej bliskości Boga, wśród tysięcy krzyży na św. Górze Grabarce. Tym, którzy choć raz w nim uczestniczyli wystarczy tylko jedno słowo - "Majowa".
  Jeśli tam nie byłeś - koniecznie musisz pojechać, jeśli zaś byłeś - nie może cię tam zabraknąć.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na III Chrześcijańskie Spotkanie Motocyklowe

  Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, mają przyjemność zaprosić na III Chrześcijańskie Spotkanie Motocyklowe. Przedsięwzięcie ma na celu integrację, wspólną modlitwę i rozmowę o Bogu oraz zapoznanie się z historią i architekturą obiektów sakralnych na terenie powiatów białostockiego i sokólskiego. To też doskonała okazja do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy miłośnikami motocykli. Impreza odbędzie się w dniach 25-26.05.2019 r.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Paschalne spotkanie integracyjne w Jacznie

  W miniony piątek (10 maja), Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, uczestniczyło w paschalnym spotkaniu integracyjnym. W ośrodku BMP Diecezji Białostocko–Gdańskiej spotkali się nie tylko bratczyki z Jaczna ale też innych parafii dekanatu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Drugie urodziny Bractwa św. Spirydona

  Dziś Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu świętowało swoje drugie urodziny. Dzieci, młodzież, rodzice oraz opiekunowie duchowi, piękne, słoneczne popołudnie spędzili na placu przy plebanii w Ostrowiu Północnym, a poprzedzona modlitwą zabawa, trwała do późnego wieczora.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na drugie urodziny Bractwa św. Spirydona

  W najbliższą niedzielę (12 maja), w dzień wspomnienia św. Niewiast Mirro Niosących (Żen Mironośnic), Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu serdecznie zaprasza na uroczystości drugich urodzin. O godz. 15.00 w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym odsłużony zostanie dziękczynny molebien, następnie wraz z proboszczem ks. mitratem Aleksandrem Klimukiem i miejscową wspólnotą wiernych, zapraszamy wszystkich na plac przy plebanii.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zmarł ks. mitrat Mikołaj Dejneko senior

  Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 7 maja 2019 r. zmarł ks. mitrat Mikołaj Dejneko, rezydent parafii św. Mikołaja w Drohiczynie. 
  Zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć najszczersze kondolencje synowi duchownego, o. Mikołajowi Dejneko, proboszczowi parafii św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej oraz jego wnukowi ihumenowi Włodzimierzowi z monasteru w sakach. Pogrzeb ks. Mikołaja Dejneko seniora odbędzie się 9 maja br., o godz. 9.00 w cerkwi św. Mikołaja w Drohiczynie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Wierzchlesiu i Jurowlanach

  Dziś, w dzień wspomnienia św. wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy, wierni parafii w Wierzchlesiu tłumnie przybyli do świątyni, by w okresie Paschy Chrystusowej przeżyć miejscową - małą paschę i wspomnieć patrona swojej cerkwi. Już dzień wcześniej parafianie spotkali się na Akafiście do św. Jerzego, zaś dziś od godz. 9.00, uczestniczyli w Molebnie z Małym Poświęceniem Wody. Rozpoczętej godzinę później Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk, w asyście ks. Piotra Charytoniuka, ks. Marka Kozłowskiego, ks. Jerzego Nieścierowicza oraz miejscowego proboszcza, ks. Adriana Charytoniuka. Radość z modlitwy i parafialnego spotkania była tym większa, gdyż po chłodnej i deszczowej majówce, Bóg błogosławił piękną i słoneczną pogodą. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa nad grobami w Niedzielę Antypaschy

  Chrystus Zmartwychwstał!
  Dziś, wspominając naszych przodków, podzieliliśmy się z nimi radością Zmartwychwstania! Z całego serca dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i zaopiekowali się stoiskami ze zniczami niemal we wszystkich parafiach dekanatu. Wiernym i wszystkim odwiedzającym nekropolie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy. To między innymi dzięki temu mamy możliwość organizowania i finansowania innych działań, jak chociażby zbliżających się urodzin Bractwa, gowienii, czy spotkań integracyjnych. Przekazujemy też żertwę na potrzeby poszczególnych parafii. Szczególne podziękowania kierujemy zaś na ręce Daniela Szczurko, który koordynował akcję "Kup znicz - wspomóż Bractwo". Poświęcił on wiele czasu, przejechał dziesiątki kilometrów i tchnął w nas wszystkich dużo pozytywnej energii, by zorganizować logistycznie całe przedsięwzięcie. Spasi Hspodi Danielu!

 • Zaproszenie na paschalne spotkanie integracyjne młodzieży

  Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, serdecznie zaprasza młodych ludzi na paschalne spotkanie integracyjne. Będzie to dobra okazja, by spotkać się w gronie rówieśników lub zawrzeć nowe znajomości, ale przede wszystkim, by pozdrowić się paschalnymi słowami Chrystos Woskresie. Zapraszamy młodzież od 12/13 roku życia.
  W dalszej części prezentujemy szczegóły dotyczące spotkania.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na parafialne święto do Jurowlan

  W najbliższy poniedziałek (6 maja), w dzień wspomnienia św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy, do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach zaprasza wiernych ks. Mirosław Łuciuk - proboszcz parafii w Jurowlanach. Uroczystości święta parafialnego rozpoczną się o godz. 9.00 Molebnem z Małym Poświęceniem Wody, po którym odsłużona zostanie Uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na parafialne święto do Wierzchlesia

  Ks. Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu, gorąco zaprasza wszystkich na modlitwę w dzień wspomnienia patrona miejscowej cerkwi. W przededniu święta, czyli w najbliższą niedzielę, o godz. 18.00 odsłużony zostanie Akafist przed ikoną św. Jerzego. Główne uroczystości odbędą się w poniedziałek (6 maja), o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświeceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. Po nabożeństwach wierni będą też mogli też poświęcić groby swoich bliskich.

Script logo