Aktualności

 • Bractwo św. Spirydona zaprasza do odwiedzania stoisk ze zniczami

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona pragnie poinformować, iż podobnie jak w ubiegłym roku, przy większości cmentarzy prowadzona będzie dystrybucja zniczy. Stoiska będą oznaczone logo Bractwa. Ofiary uzyskane w ten sposób będą przeznaczone na statutową działalność Bractwa, w tym przekazane jako żertwa na rzecz poszczególnych parafii.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nabożeństwa w Niedzielę Antypaschy

  Tydzień po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, spotykamy się na cmentarzach, by wspomnieć swoich bliskich. Jednak w tych dniach modlitwa nie ma charakteru żałobnego. Wspominając tych, którzy odeszli, dzielimy się z nimi radością Zmartwychwstania, a na grobach prócz zniczy kładziemy także kolorowe jajka, będące symbolem życia. Właśnie w Niedzielę Antypaschy - zwaną też Niedzielą Przewodnią, w wielu parafiach praktykuje się nabożeństwa w kaplicach połączone ze święceniem grobów.
  W dalszej części prezentujemy harmonogram w dekanacie sokólskim.

 • Foto: Weronika Klemienia

  Aby ból przerodził się w radość ze Zmartwychwstania - wizyta bractwa młodzieży w dąbrowskim szpitalu

  W niedzielę paschy 28 kwietnia, po świątecznej wieczerni, Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie wraz z opiekunem duchowym o. Piotrem Hanczarukiem, po raz kolejny odwiedziło Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i oddział chorób wewnętrznych szpitala w Dąbrowie Białostockiej.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Jacznie

  Trzeci dzień Paschy Chrystusowej jest dniem parafialnego święta w Jacznie. W miejscowej cerkwi, górującej nad równinnym terenem okolicy, zebrała się dziś większość duchownych okręgu sokólskiego oraz liczni wierni. Na środku świątyni stała grobnica, na której od Wielkiego Piątku złożona była Płaszczenica - symbolizująca ciało umęczonego Zbawiciela. Dziś grobnica była pusta, okryta jedynie skromnym białym płótnem, na którym leżała ikona Zmartwychwstania. To symbol pustego grobu Pańskiego, jaki zastali uczniowie Chrystusa, w trzeci dzień po Jego śmierci.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Nabożeństwo w intencji Ojczyzny

  Boską Liturgią w intencji Ojczyzny rozpoczną się miejskie obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w najbliższy piątek o godz. 8.00, do sokólskiej cerkwi. Bezpośrednio po Liturgii odsłużony zostanie też molebien w intencji tegorocznych maturzystów.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Dekanalny plan nabożeństw Tygodnia Paschalnego

  Chrystos Woskresie!
  Bóg nam błogosławił i po raz kolejny pozwolił przeżywać radość Zmartwychwstania. Radujmy się blaskiem Świętego Ognia i przekazujmy tę nowinę wszystkim wiernym. Chrystos Woskresie! Przed nami okres radości, odpoczynku i spotkań z rodziną. Dziękując Bogu za dar Zmartwychwstania i zapraszając do wspólnej modlitwy, przedstawiamy tegoroczny harmonogram nabożeństw Tygodnia Paschalnego w Dekanacie Sokólskim.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święty ogień w cerkwiach na Sokólszczyźnie

  Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός ἀνέστη!  XPICTOC BOCKPECE!
  Pozdrawiamy ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Jego nieodzownym elementem jest nocne nabożeństwo, na które do wszystkich cerkwi Dekanatu Sokólskiego ściągają rzesze wiernych. Punktualnie o północy, w uroczystej procesji i przy akompaniamencie dzwonów, trzykrotnie okrążaliśmy swoje parafialne świątynie, zaś odziani w białe szaty duchowni, symbolicznie zwyciężając śmierć - krzyżem otwierali drzwi cerkwi, by zgromadzonym wewnątrz wiernym jak też i całemu światu oznajmić, iż Chrystus Zmartwychwstał! Radość z przeżywania wydarzenia, które stanowi fundament chrześcijaństwa jest tym większa, gdyż świątynie, w tym także te na Sokólszczyźnie, znów zajaśniały blaskiem Świętego Ognia. Ogień ów, raz do roku w równie cudowny sposób zstępuje na ziemię w kaplicy nad Grobem Pańskim w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg błogosławił światu po raz kolejny. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Jaczna

  Ks. Piotr Hanczaruk, proboszcz parafii w Jacznie, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości parafialnego święta - Zmartwychwstania Pańskiego. W najbliższy wtorek o godz. 10.00 odprawiona zostanie uroczysta Boska Liturgia. Podczas nabożeństwa śpiewał będzie chór z białoruskiej cerkwi w cześć Augustowskiej Ikony Bogurodzicy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i podzielenia się paschalną radością z miejscową wspólnotą wiernych. 

 • Orędzie Paschalne JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Orędzie Paschalne JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr zakonnych i wszystkich wiernych diecezji białostocko-gdańskiej. Zasnąłeś w ciele jako martwy, Królu i Panie, po trzech powstałeś dniach, Adama podniosłeś ze zniszczenia i zniewoliłeś śmierć: Pascha niezniszczalności świata zbawienie (eksapostilarion Paschy).
  Chrystus Zmartwychwstał!

 • List paschalny Świętego Soboru Biskupów

  List paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz wszystkich Wiernych Świętej Polskiej Cerkwi Prawosławnej Chrystus Zmartwychwstał!
  „Dzisiaj pełne jest wszystko jasności, niebo i ziemia, i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym ma swe umocnienie” (kanon paschalnej jutrzni, pieśń 3.).

 • Paschalne życzenia do redakcji i Bractwa św. Spirydona

  Niech powstanie Bóg, i rozproszą się Jego wrogowie. Pascha święta nam dziś zajaśniała, Pascha nowa, święta, Pascha mistyczna, Pascha najczcigodniejsza! Pascha – Chrystus Zbawiciel! Pascha nieskalana, Pascha wielka! Pascha wiernych! Pascha otwierająca nam bramy raju! Pascha uświęcająca wszystkich wiernych!
  Radujmy się i przebaczajmy! W to Święto Świąt, fundament Chrześcijaństwa, w sercach niech pozostanie jedynie nieskalana radość. Niech Zmartwychwstanie Pańskie stanie się ponadczasowym przesłaniem łagodzącym uprzedzenia, uciszającym spory i zmieniającym stereotypy. Niech Christos Woskresie wypowiadają usta uśmiechnięte, łagodne i szczere a usłyszą serca pełne pokory przebaczenia i wyrozumiałości. Czcigodnemu duchowieństwu okręgu sokólskiego, wszystkim wiernym oraz odwiedzającym naszą stronę najserdeczniejsze życzenia składa zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo św. Spirydona.

 • Ikona Zmartwychwstania Pańskiego

  W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie

  Dobiega końca Wielki Tydzień. Przez ostatnie dni modlitewnie podążaliśmy ostatnimi ziemskimi śladami Chrystusa, a nabożeństwa - zwłaszcza Wielkiego Czwartku z czytaniem Strasti Hospodnich oraz Wielkopiątkowe z wynosem Płaszczanicy, przyciągały setki wiernych. Przed chwilą, w kaplicy nad Grobem Pańskim w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, zszedł Święty Ogień. Do Jerozolimy wzorem lat ubiegłych udała się także delegacja z polskiej cerkwi. W oczekiwaniu na przybycie Świętego Ognia do świątyń na Sokólszczyźnie, przygotowujemy już koszyczki wielkanocne, a w nich jajka, mięso, chleb, sól i ciasto, które następnie są oświęcane i spożywane podczas jutrzejszego Paschalnego śniadania.

 • Dekanalny plan nabożeństw Wielkiego Tygodnia

  Zakończyliśmy 40-dniowy Wielki Post i stajemy u progu Wielkiego Tygodnia. W obrzędy ostatnich sześciu dni przed Paschą wprowadziła nas sobota wskrzeszenia Łazarza oraz Niedziela Palmowa - ustanowiona na cześć uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wielki Post, poprzez wstrzemięźliwość w spożywaniu pokarmów, spowiedź, liczne nabożeństwa i wewnętrzną modlitwę, miał za zadanie przygotować nas na to, co właśnie następuje. Teraz już nie powinniśmy się koncentrować na sobie, lecz na tym, czego Zbawiciel dokonuje dla każdego z nas. W milczeniu i pokorze pójdźmy za Chrystusem przez wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, przez wszystkie następujące po sobie wydarzenia, pojmanie, zdradę Judasza, sąd, mękę oraz śmierć, aż po Zmartwychwstanie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wierbnoje Woskresienije

  Zanim krok po kroku będziemy podążać ostatnimi ziemskimi śladami Jezusa Chrystusa, jest czas na przeżycie uroczystej i podniosłej chwili. Na dzisiejsze poranne nabożeństwa do prawosławnych świątyń - także tych na Sokólszczyźnie, przybywały tłumy wiernych. Wszyscy - dorośli, młodzież oraz dzieci, w dłoniach trzymali przyozdobione zielone gałązki, na wzór tych rzucanych Zbawicielowi pod nogi. Pięknie przyozdobione a zarazem skromne, przyniesione na pamiątkę nowotestamentowego wydarzenia, jako symboliczna zapowiedź Paschalnej radości od wieków sprawiają, iż dzisiejszego święta nie można pomylić z żadnym innym.

 • Foto: sokolka.tv

  Zielone Palemki od bractwa młodzieży dla podopiecznych dąbrowskiego ZOL

  Młodzież z bractwa działającego przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, przed zbliżającymi się świętami, postanowiła podarować podopiecznym dąbrowskiego ZOL tradycyjne palemki. Własnoręcznie przygotowane i pięknie przyozdobione, tchnęły nową radość w codzienność życia starszych osób.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zielone, pięknie przyozdobione gałązki - od dzieci, dla dzieci

  Dziś, w świetlicy przy sokólskiej parafii, dzieci, młodzież oraz rodzice przygotowywali palemki na jutrzejsze święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zielone, pięknie przyozdobione gałązki, prócz upamiętnienia historycznych wydarzeń, są także darem - od dzieci, dla dzieci. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom, rodzicom i dziadkom, którzy poświęcili kilka godzin pięknego sobotniego popołudnia, by w ten sposób oddać część siebie innemu człowiekowi. Warto dołożyć i swoją cegiełkę, kupując przygotowane palemki. Będzie to wyraz uznania dla pracy najmłodszych i piękny gest dla będących w potrzebie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Młodzież na wielkopostnych gowienijach w Jacznie

  W ciągu ostatnich dwóch dni w Jacznie odbywały się gowienija dla dzieci i młodzieży. Do miejscowego ośrodka wypoczynkowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, zjechali młodzi ludzie z różnych stron Sokólszczyzny, by na kilka dni przed świętem Paschy Chrystusowej odrobinę się wyciszyć, zatrzymać, zastanowić i pomodlić. Był to też doskonały czas by podziękować za minione egzaminy i prosić o wsparcie na ostatniej prostej roku szkolnego. Niemniej istotne było też spotkanie rówieśników oraz zawarcie nowych znajomości. Przedsięwzięcie zorganizowało Bractwo Cerkiewne św. Spirydona wraz z parafią Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  Dziś w sokólskiej cerkwi miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa naszego dekanatu. Było to podniosłe wydarzenie także z uwagi na wizytę w naszym mieście ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakuba. W wielkim poście nie tylko wierni czynią starania, by właściwie przygotować się do Święta Świąt. Także ojcowie duchowni, służący na co dzień w swoich parafiach, spotykają się wszyscy razem, by wyznać swoje grzechy przed duchownikiem i z czystym sercem oczekiwać na Zmartwychwstanie Pańskie. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  "Dzieci - dzieciom", zapraszamy do wspólnej pomocy potrzebującym

  Ks. Justyn Jaroszuk wraz z Bractwem św. Spirydona, serdecznie zapraszają dzieci wraz z całymi rodzinami do wspólnej akcji "Dzieci - dzieciom". W najbliższą sobotę  (20 kwietnia) od godz. 14.00, w świetlicy przy parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, wspólnie przygotujemy palemki jako symbol zbliżającego się święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przekazane dla dzieci potrzebujących pomocy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  W najbliższą środę (17 kwietnia), w sokólskiej cerkwi odbędą się wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Z tej okazji do Sokółki przybędzie zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. Rekolekcje będą też okazją dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii.

 • Metropolita SAWA

  Metropolita SAWA z nominacją w plebiscycie "Najpopularniejszy człowiek 100-lecia"

  W plebiscycie "Najpopularniejszy człowiek stulecia", wśród stu postaci, znajduje się także zwierzchnik Cerkwi w Polsce. Metropolita Warszawski i całej Polski SAWA - człowiek wielkiej wiary, duchowny o ogromnej determinacji i charyzmie. Jego osoba jest godna tej nominacji, dlatego też zachęcamy do oddania swoich głosów.

 • Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

  W miniony wtorek (2 kwietnia), pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Podczas obrad hierarchowie Cerkwi omówili bieżące kwestie dotyczące zarówno spraw wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz przyznali nagrody dla duchowieństwa z okazji święta Paschy 2019 r.

 • Foto: Dawid Gromadzki UM B-stok

  Władyka Jakub honorowym obywatelem Białegostoku

  Dziś (30 marca 2019 r,) mija dwadzieścia lat od powołania Arcybiskupa Jakuba na ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. W trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Białegostoku, która odbyła się dziś w Pałacu Branickich, radni nadali abp Jakubowi honorowe obywatelstwo Białegostoku. Władyka Jakub jest pierwszym prawosławnym otrzymującym ten zaszczytny tytuł.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na wielkopostne gowienija młodzieży

  Serdecznie zapraszamy młodych ludzi, by wśród codzienności choć na chwilę się zatrzymać, zastanowić, wyciszyć i pomodlić. Wysłuchać duchowych rozważań ale i poznać rówieśników. W piątek i sobotę (19/20 kwietnia), w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, odbędą się wielkopostne gowienija dla młodzieży. Spotkanie organizuje Bractwo Cerkiewne św. Spirydona wraz z jaczeńską wspólnotą wiernych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Rozpoczął się Wielki Post

  Weszliśmy dziś w okres Wielkiego Postu - 40-dniowego okresu o szczególnym znaczeniu dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Wierzymy bowiem, iż poprzez skruchę, pokorę, wzmożoną modlitwę i wstrzemięźliwość człowiek zdolny jest poskromić żądze i zwalczyć grzech, a to z kolei pozwoli na pojednanie się z Bogiem, czyli godne przygotowanie się do Święta Świąt – Paschy Chrystusowej stanowiącej fundament chrześcijaństwa.

 • Płyta Duszo moja powstań

  Wielkopostna płyta chóru Fili

  Przed nami bardzo ważny okres w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina. Czas zadumy, pokory, refleksji, a przede wszystkim modlitwy. Wielki Post - okres, w którym przygotowujemy się do święta świąt - Zmartwychwstania Pańskiego. Doskonałym uzupełnieniem duchowego umacniania się jest najnowszy projekt chóru Fili, czyli wielkopostna płyta pt. "Душе моя, восстани - Duszo moja, powstań". Płyta została wydana z błogosławieństwa zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakuba. "Przyjaciele" - jak mówią o sobie chórzyści, mają nadzieję, iż śpiewane utwory będą wam towarzyszyć w przygotowaniu do Paschy.

 • Foto: Daniel Szczurko

  Modlitwa o zdrowie Piotra Białomyzego

  Tak jak w piątkowy wieczór zapowiedziano na charytatywnym balu ostatkowym, dziś (3 marca) w Cerkwi pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze, wznoszono modlitwy za zdrowie chorego Piotra Białomyzego oraz dziękowano Bogu za wszystkich ofiarodawców i gości, którzy wsparli inicjatywę Bractwa św. Spirydona.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Szczodre serca dla Piotra Białomyzego

  "Zgromadziliśmy się tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że jest ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy. Nie mieliśmy w planie organizowania balu do chwili, aż przyszedł Daniel (Szczurko red.) i powiedział, że jest ktoś kto potrzebuje pomocy. Piotr potrzebuje pomocy od dawna, my jako Bractwo dowiedzieliśmy się o tym miesiąc temu. I miesiąc nam wystarczył, by zorganizować tak wielkie przyjęcie (...) dzięki temu, że tak tłumnie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie (...). To co my chcemy dziś zrobić, to rozpocząć nową drogę, rozpocząć pomoc i finansowanie jego rehabilitacji".

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nadchodzące nabożeństwa w Ostrowiu Północnym

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym ks. mitrat Aleksander Klimuk pragnie poinformować, iż w najbliższą niedzielę (3 marca), Boska Liturgia sprawowana będzie w kaplicy pw. św. Włodzimierza na miejscowym cmentarzu. Początek nabożeństwa o godz. 10.00. Tego dnia odprawiona też będzie panichida za dusze zmarłych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa za duszę o. Jarosława Maksimiuka

  Wczoraj w cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach wznoszono modlitwę w czterdziesty dzień po śmierci ks. prot. Jarosława Maksimiuka. Na tę okoliczność miejscową parafię odwiedził Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. Władyka Jerzy przewodniczył sprawowanym tego dnia nabożeństwom. Była to pierwsza wizyta hierarchy w dekanacie sokólskim

Script logo