Aktualności

 • Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  W najbliższy piątek (25 grudnia) Cerkiew wspomina pamięć św. Spirydona z Tremituntu. Proboszcz sokólskiej parafii ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk oraz opiekun duchowy ks. prot. Justyn Jaroszuk, serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Boskiej Liturgii, w intencji Bractwa Cerkiewnego działającego na terenie naszego dekanatu i którego patronem jest św. Spirydon. Co roku spotykaliśmy się w ten szczególny dzień na wspólnej modlitwie. W tym roku zapraszamy na nią szczególnie, gdyż jest to jedna z niewielu okazji, gdy możemy się spotkać - oczywiście z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Początek nabożeństwa o godz. 9.00.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafia w Samogródzie przebuduje zabytkowy mur okalający miejscową cerkiew

  Rok 2021, przy pomocy Bożej, będzie kolejnym w pracy na rzecz niewielkiej parafii w Samogródzie. Proboszcz wspólnoty przygotował wniosek na przebudowę zabytkowego muru okalającego świątynię wraz z główną bramą prowadzącą do parafialnej cerkwi.

 • Foto: Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie

  Modlitwa w 9 dzień po śmierci o. Mikołaja Dejneko

  Dziś (9 grudnia) w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie wznoszono modlitwę za duszę o. Mikołaja Dejneko - w 9 dzień po jego śmierci. Panichidę, która zjednoczyła zarówno żywych jak i umarłych, odsłużyli: o. Justyn Jaroszuk oraz o. Piotr Hanczaruk. Pamięć modlitewna za zmarłego w 9 dzień czyniona jest, aby jego dusza - jako niematerialna i tej samej natury co aniołów, została do nich włączona. Ich liczba sięga 9 zastępów, podzielonych na trzy triady. Aniołowie są od narodzin człowieka aż po wieczność. Wiecznaja Pamiat' Ojcze Mikołaju.

 • ks. kanonik Wacław Dudziuk

  Kondolencje

  Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy rodzinie oraz parafianon, z powodu śmierci ich duchowego opiekuna - ks. kanonika Wacława Dudziuka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie, składają: proboszcz parafii Zaśniecia NMP w Ostrowiu Północnym ks. mitrat Aleksander Klimuk wraz z parafianami, proboszcz parafii św. Anny w Kruszynianach i św. Jerzego w Jurowlanach ks. prot. Mirosław Łuciuk wraz z parafianami, proboszcz parafii śww. Piotra i Pawła w Samogródzie i św. Jerzego w Wierzchlesiu ks. prot. Adrian Charytoniuk wraz z parafianami oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Rozpoczął się remont zabytkowej kaplicy w Jacznie

  Już niebawem będziemy mogli cieszyć się kolejną ważną inwestycją, przywracającą blask zabytkowej świątyni na Sokólszczyźnie. Parafia w Jacznie wyremontuje kaplicę św. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironośnic). Prace rozpoczęły się kilka dni temu. 
  - Z Bożą pomocą do końca czerwca 2021 r. planujemy zakończenie prac budowlanych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz cerkwi. Następnie chcielibyśmy zamontować nowy ikonostas oraz elementy niezbędne do sprawowania Liturgii, czyli prestoł i żertwiennik. Bardzo byśmy się cieszyli, by w tym samym roku, zwieńczeniem dzieła było poświęcenie kaplicy - powiedział proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pogrzeb o. Mikołaja Dejneko

  Dziś, w dąbrowskiej cerkwi św. ap. Jana Teologa odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Mikołaja Dejneko. W ostatnią ziemską drogę o. Mikołaj wyruszył ze świątyni, którą sam budował, o którą dbał i w której przez lata sprawował posługę kapłańską. Wyruszył z Domu Bożego, który był także i jego domem. Wyruszył, prowadzony przez abp Jakuba - otoczonego licznym duchowieństwem, przy pięknym śpiewie chóru, donośnym akompaniamencie dzwonów, żegnany przez rodzinę, bliskich, parafian, braci z kościoła rzymskokatolickiego i przedstawicieli władz samorządowych. Wznośmy modlitwy, by na końcu tej drogi, czcigodny o. Mikołaj dostąpił zbawienia i wiecznej szczęśliwości w królestwie niebieskim.

 • fot. lektor Andrzej Trochimiuk

  Zmarł ks. mitrat Aleksander Makal

  Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 1 grudnia 2020 roku zmarł ks. mitrat Aleksander Makal, długoletni emerytowany proboszcz i rezydent parafii św. św. apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Duchowny pochodził z Sokólszczyzny.
  Boskiej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, 3 grudnia o godz. 8.00 w supraskim monasterze, przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Panichida sprawowana będzie również w monasterskiej świątyni, 2 grudnia o godzinie 18.00.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Panichida za duszę o. Mikołaja Dejneko

  Dziś wieczorem, w dąbrowskiej cerkwi św. ap. Jana Teologa, sprawowana była Panichida za spokój duszy o. Mikołaja Dejneko. Nabożeństwu przewodniczył JE najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski, w asyście 24 duchownych, w obecności rodziny, bliskich, przyjaciół i wiernych.

 • ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko

  Wspomnienie o. Mikołaja Dejneko

  Odszedł do Pana nasz duchowy przewodnik. Znaliśmy go jako ciepłego i serdecznego człowieka oraz cichego, wyważonego, oddanego Bogu i Cerkwi kapłana, któremu powierzaliśmy swoje radości i troski oraz z rąk którego przyjmowaliśmy święte sakramenty. Modląc się do Najwyższego na niebiosach za duszę o. Mikołaja, wspomnijmy jego życie tu na ziemi, kiedy będąc z nami na co dzień, celebrował nabożeństwa, służył pomocą, życiową wskazówką czy dobrą radą. Będzie nam Cię brakowało czcigodny Ojcze Mikołaju. Wiecznaja Pamiat'  

 • ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko

  Zmarł o. Mikołaj Dejneko - wieloletni proboszcz parafii św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej

  Dziś (1 grudnia) w godz. porannych, w augustowskim szpitalu zmarł ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko, wieloletni proboszcz parafii św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy na ręce matuszki Anny, synów - o. Włodzimierza i Piotra, córki Anny oraz całej dąbrowskiej wspólnoty wiernych, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

  Rodzina informuje, iż we środę (2 grudnia) o godz. 18.00 w cerkwi św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej sprawowana będzie Panichida, zaś we czwartek (3 grudnia) także w tej świątyni o godz. 9:00 Boska Liturgia i Otpiewanije. Nabożeństwu oraz obrzędowi pogrzebu przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Jakub - Arcybiskup Białostocki i Gdański. Złożenie ciała o. Mikołaja nastąpi na cmentarzu w Biełkach - parafia Sasiny w gminie Boćki.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Duchowe przygotowanie w oczekiwaniu na Narodzenia Chrystusa - początek postu Filipowego

  Wczoraj, w dzień po cerkiewnym wspomnieniu św. Apostoła Filipa, wierni Cerkwi prawosławnej rozpoczęli post przed świętem Narodzenia Chrystusa. To czas duchowej odnowy przed uroczystym i radosnym uczczeniem tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Post to ustanowiony przez Cerkiew okres wstrzemięźliwości, którego celem jest wzmożona troska o zbawienie duszy i oczyszczenie z grzechów. Cielesny - polega na powstrzymaniu się od obfitych, głównie mięsnych posiłków oraz na dobrowolnym wyrzeczeniu się łakomstwa. Duchowy - powinien być okresem wzmożonej pobożności, czasem refleksji, wyciszenia, rozmyślań, walki z grzechem i duchowego doskonalenia się.

 • JE Najprzewielebniejszy Paisjusz abp Przemyski i Gorlicki

  Imieniny Arcybiskupa Paisjusza

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Paisjusza Wieliczkowskiego (Prepodobnyj Paisij Wieliczkowskij - 28 listopada), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Montaż nadajnika radia Otrhodoxia na sokólskiej dzwonnicy

  Dziś na sokólskiej dzwonnicy prowadzono montaż instalacji anten, nadajnika i osprzętu radia Orthodoxia, które już niebawem usłyszymy na falach 91.3 FM. Postęp prac obserwował zarówno proboszcz ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk jak też dyrektor rozgłośni ks. Mateusz Kiczko.

 • Jego Świątobliwość Patriarcha serbski Ireneusz

  Zmarł Jego Świątobliwość patriarcha serbski Ireneusz

  Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 20 listopada br., w godzinach porannych, w wojskowym szpitalu w Belgradzie zmarł Jego Świątobliwość Arcybiskup Peć, Metropolita Belgradzko-Karłowacki, Patriarcha Serbski Ireneusz.

 • fb/cerkiewjaczno

  Zaproszenie do wspólnej wieczornej modlitwy słowami Akatystu z cerkwi w Jacznie i Mrągowie

  W związku kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń, które wprowadzono, by walczyć z rozprzestrzeniającym się wirusem, Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie wraz z Parafią Przemienienia Pańskiego w Mrągowie, serdecznie zapraszają do wspólnej wieczornej modlitwy słowami Akatystu. Z parafialnej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, w niedziele, wtorki i piątki transmitowany na żywo będzie Akatyst przed Jaczniańską Ikoną Matki Bożej oraz Molebien za zdrowie. Nabożeństwo sprawowane będzie zarówno w języku polskim jak i cerkiewnosłowiańskim. Natomiast Parafia Przemienienia Pańskiego, w poniedziałki, środy i czwartki, będzie wznosić modlitwę słowami Akatystu ku czci św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich.
  Nabożeństwa będą transmitowane online - od niedzieli do piątku o 19.00.
  Cerkiew w Jacznie - Facebook lub YouTube
  Cerkiew w Mrągowie - Facebook

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Informacja dotycząca nabożeństw i święcenia grobów w sokólskiej parafii

  Proboszcz parafii w Sokółce, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk informuje, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia, nabożeństwa w najbliższą sobotę i niedzielę (14 i 15 listopada) sprawowane będą w głównej sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego - początek Boskiej Liturgii w sobotę o godz. 8.00 w niedzielę o godz. 9.00. Święcenie grobów odbywać się zaś będzie według następującego porządku: sobota w godz.: 11.00 - 13.00; niedziela w godz.: 12.00 - 14.00.
  W imieniu proboszcza zapraszamy do wspólnej modlitwy, prosimy też o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 14 listopada

  14 listopada, w dniu pamięci śww. Kosmy i Damiana, po raz kolejny wyruszymy na cmentarze, by odwiedzić swoich bliskich i wznieść przed Bogiem modlitwę za ich nieśmiertelne dusze. O tym dniu mówi się powszechnie „Prawosławne Wszystkich Świętych”, zapewne w kontekście dwutygodniowego odstępu po katolickim święcie zmarłych. W istocie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej.

 • JE Najprzewielebniejszy Jakub abp Białostocki i Gdański

  Imieniny Arcybiskupa Jakuba

  Dziś przypada dzień modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba, brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy (Apostoł Iakow, brat Gospodień po płoti - 5 listopada). Św. Apostoł Jakub jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Informacja dotycząca niedzielnego nabożeństwa w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk informuje, iż z uwagi na decyzję Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu cmentarzy, jutrzejsza (1 listopada) niedzielna Boska Liturgia będzie sprawowana w głównej cerkwi Aleksandra Newskiego. Początek nabożeństwa o godz. 9.00. 

 • ks. Łukasz Ławreszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Łukasza Ławreszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Apostoł i jewangielist Łuka - 31 października), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Łukaszowi Ławreszukowi - wikariuszowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 1 listopada - AKTUALIZACJA (komunikat KPRM)

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w opublikowanym komunikacie informuje, iż w dniach 31 października - 2 listopada, wszystkie cmentarze w kraju będą zamknięte. Nie dotyczy to uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych. Decyzja ma związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

  Mimo, iż w tradycji prawosławia 1 listopada nie jest dniem wspomnienia zmarłych, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych i korzystając z dnia wolnego od pracy, jak co roku, w większości parafii na Sokólszczyźnie będzie można poświęcić groby swoich bliskich, złożyć karteczkę z imionami w modlitwie za dusze wszystkich od wieków zmarłych, a także uczestniczyć w sprawowanych nabożeństwach.
  W dalszej części prezentujemy harmonogram w parafiach okręgu sokólskiego.

 • Logo Radia Orthodoxia

  Już wkrótce Radio Orthodoxia usłyszymy w Sokółce - 91.3 FM

  Trwają przygotowania do uruchomienia nowych stacji nadawczych Radia Orthodoxia. Do końca tego roku zostaną uruchomione 3 nowe nadajniki: w Sokółce - na dzwonnicy cerkwi św. Aleksandra Newskiego, w Siemiatyczach - na cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego i w Bielsku Podlaskim - na budowanej dzwonnicy cerkwi Opieki Matki Bożej. Do tej pory radio emitowało swój program z Białegostoku na częstotliwości 102.7fm. Dzięki nowym nadajnikom rozgłośnia obejmie swoim zasięgiem znaczną część woj. podlaskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Uroczystości święta "Pokrowy" w Nowym Dworze

  W owym czasie - na przełomie IX i X w., gdy stolica cesarstwa bizantyjskiego znalazła się w niebezpieczeństwie i nie było już praktycznie szans na ocalenie miasta od najeźdźców, mieszkańcy licznie gromadzili się w świątyniach, gdyż jedynie w Bogu i Bogurodzicy upatrywali nadziei na ocalenie. W trakcie nocnej modlitwy, św. Andrzej wraz ze swoim uczniem Epifaniuszem ujrzeli Matkę Bożą, która trzymała obrus (omofor) nad wszystkimi ludźmi w świątyni. Był to wyraz szczególnej łaski i opieki oraz znak, że modlitwy zostały wysłuchane. Następnego dnia oblężenie ustało, a wrogie wojska odeszły. Dziś przypada święto, celebrowane jako najważniejsze po cyklu dwunastu wielkich świąt prawosławia, odnoszące się do tych historycznych wydarzeń. Szczególnie uroczyście celebrowane jest w Nowym Dworze, gdzie rokrocznie 14 października wierni wznoszą modlitwę, by Bogurodzica objęła opieką ich samych, rodziny, domostwa, najbliższe otoczenie, ojczyznę i całą ludzkość. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy do Nowego Dworu

  Ks. mitrat Józef Sitkiewicz wraz z wiernymi nowodworskiej parafii, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jutrzejszych (14 października) uroczystościach święta Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Akatyst przed Ikoną Pokrow Przenajświętszej Bogurodzicy, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej

  Dziś swoje drugie święto parafialne obchodzą wierni wspólnoty w Dąbrowie Białostockiej. Już od wczesnych godzin porannych miejscowa cerkiew, konsekrowana w 1995 r. w cześć św. Apostoła Jana Teologa, wypełniona był ciepłem, miłością i wiernymi, którzy dzień ów postanowili poświęcić na modlitwę. Na nabożeństwa przybyła większość duchownych dekanatu sokólskiego, oraz gościnnie kapłani z innych parafii na Podlasiu, by modlitewnie wspomnieć św. Ewangelistę Jana.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa do Dąbrowy Białostockiej

  Ks. mitrat Mikołaj Dejneko, proboszcz parafii w Dąbrowie Białostockiej, serdecznie zaprasza w najbliższy piątek (9 października), na wspólną modlitwę w dzień święta Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Akatyst do patrona miejscowej cerkwi, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy matuszce Krystynie oraz ojcu Jarosławowi Grygiewiczom, z powodu śmierci mamy i teściowej ś.p. Olgi Makarewicz, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!
  Rodzina informuje, iż we środę (30 września) o godz. 17.00 w cerkwi św. Ducha w Białymstoku sprawowana będzie Panichida, zaś we czwartek (1 października) także w tej świątyni o godz. 8:30 Boska Liturgia i otpiewanije. Złożenie ciała nastąpi na cmentarzu św. Eufrozyny na Leśnej Dolinie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafialne święto w Kuźnicy

  Podwyższenie Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego jest jednym z grona dwunastu wielkich świąt prawosławia i co ciekawe - jedynym w tej hierarchii, które nie dotyczy czasów biblijnych. Dzień tego pięknego święta opatrzonego symboliką zarówno męki jak też Zmartwychwstania Chrystusa, jest również dniem małej paschy parafii w Kuźnicy. To właśnie w tamtejszej cerkwi, niedzielne przedpołudnie spędzili tłumnie przybyli wierni, a Boską Liturgię, w otoczeniu większości duchownych okręgu sokólskiego, celebrował ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Kuźnicy - AKTUALIZACJA

  Proboszcz parafii w Kuźnicy - ks. prot. Jarosław Grygiewicz, serdecznie zaprasza na nabożeństwa z okazji święta parafialnego Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył będzie zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. W najbliższą sobotę (26 września), o godz. 17.00 odsłużone będzie nabożeństwo Całonocnego Czuwania z obrzędem wyniesienia św. krzyża na środek cerkwi. W niedzielę (27 września) o godz. 9.00 odprawiony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Ok. godz. 9.30 wierni udadzą się na spotkanie arcypasterza, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach

  Rok kalendarzowy trwa w najlepsze, jednak kilka dni temu - 14 września (według kalendarza gregoriańskiego) rozpoczął się nowy cerkiewny rok liturgiczny. Datę tę ustalono już w IV stuleciu, podczas Soboru Powszechnego w Nicei. Rok liturgiczny w Cerkwi prawosławnej zawiera w sobie liczne święta stałe oraz ruchome. Największym wśród nich jest rzecz jasna Zmartwychwstanie Pańskie. Drugim w hierarchii jest cykl dwunastu wielkich świąt: Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy (21 września), Podwyższenie Krzyża Pańskiego (27 września), Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni (4 grudnia), Chrzest Pański / Objawienia Pańskie (19 stycznia), Narodzenie Chrystusa (7 stycznia), Spotkanie Pańskie (15 lutego), Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy (7 kwietnia), Wjazd Chrystusa do Jerozolimy (tydzień przed świętem Zmartwychwstania), Wniebowstąpienie Pańskie (40 dni po święcie Zmartwychwstania), Zesłanie Ducha Świętego / Pięćdziesiątnica (50 dni po święcie Zmartwychwstania), Przemienienie Pańskie (19 sierpnia), Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy (28 sierpnia). Pierwsze z tego cyklu - Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, uroczyście celebrowano dziś w Krynkach, jako parafialne święto cerkwi i całej tamtejszej wspólnoty wiernych.

Script logo