Aktualności

 • Foto: Elżbieta Jaroszewicz – GOKAiR Szudziałowo

  Modlitwa w intencji mieszkańców Szudziałowa oraz zakończenie roku szkolnego

  W minioną sobotę (23 czerwca), w cerkwi p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Północnym, celebrowana była Boska Liturgia w intencji mieszkańców Gminy Szudziałowo. Wznoszono również modlitwy dziękczynne za zakończony rok szkolny 2017/2018.

 • Foto: www.miroslaw-kulaga.flog.pl

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy w Krynkach

  W najbliższy wtorek (26 czerwca), Cerkiew wspominać będzie pamięć św. Antoniego Wielkiego. Z tej okazji ks. Piotr Charytoniuk, proboszcz parafii w Krynkach, serdecznie i gorąco zaprasza wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy. Uroczysta Boska Liturgia w cmentarnej kaplicy, której patronem jest św. Antoni, rozpocznie się o godz. 10.00. Od godz. 9.00 będzie też można poświęcić groby swoich bliskich. Bractwo Cerkiewne św. Spirydona przypomina, iż na miejscu będzie stoisko ze zniczami, zaś uzyskane w ten sposób ofiary zostaną przeznaczone także na miejscową świątynię.

 • Foto: o. Adrian Charytoniuk

  Nikt tak jak Bóg nie wyznacza ścieżek życia człowieka, które prowadzą ku dobremu. Nowe kopuły w wierzchleskiej cerkwi

  10 czerwca 2018 r., parafia prawosławna pw. św. Jerzego w Wierzchlesiu przeżywała kolejny szczególny dzień. Po molebnie w intencji parafian, poświęcone zostały trzy nowe kopuły, które zastępując dotychczasowe krzyże, zwieńczyły dach cerkwi i dzwonnicy. Licznie zebrani wierni we wspólnej modlitwie prosili Najwyższego o wstawiennictwo, pomoc i ochronę przed wszelkim złem. Dziękowali również za dar życia, możliwość pracy na rzecz Cerkwi Chrystusowej oraz błogosławieństwo na dalsze trudy w drodze ku zbawieniu. 13 czerwca kopuły zostały osadzone na miejscu ich przeznaczenia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to czego się uczymy podczas lekcji religii powinno być naszym życiem - molebien na zakończenie roku szkolnego.

  Wczoraj w sokólskiej cerkwi odsłużony został dziękczynny molebien na zakończenie roku szkolnego. Licznie zebrane dzieci, młodzież, pedagodzy oraz rodzice, dziękowali wspólnie za miniony rok nauki. Nabożeństwo sprawowali ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk oraz ks. prot. Jarosław Grygiewicz.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. męcz. Pawły na sokólskim cmentarzu

  Choć od piątku, przez cały weekend trwają w Sokółce dni miasta, obfitujące w różne atrakcje kulturalne i rozrywkowe, grupa wiernych znalazła czas na modlitwę i spotkawszy się dziś na sokólskim cmentarzu, wspominała św. męcz. Pawłę, patronkę miejscowej kaplicy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Potrzebujemy pomocy - liczymy na Was!

  Moi drodzy, do tej pory spotykaliśmy się zazwyczaj przy okazji imprez plenerowych i innych przedsięwzięć o charakterze integracyjnym. Mam nadzieję, iż pozwoliły one wszystkim uczestnikom zarówno dobrze się bawić, jak też lepiej się poznać i przekonać, iż przy odrobinie dobrej woli i wspólnego wysiłku można zrobić wiele dobrego dla naszej społeczności - dla nas samych jak i naszych dzieci. Przyszedł czas na takie działanie. Już niebawem wyruszy piesza pielgrzymka na św.Górę Grabarkę. Potrzebujemy osób chętnych do pomocy przy jej organizacji i przeprowadzeniu. To, że nie idziesz, nie oznacza, że nie możesz nas wesprzeć, a jeśli się wybierasz - do czego z całego serca zachęcamy, twoja pomocna dłoń będzie nieoceniona. Czekamy i liczymy na Was! Wszelkich informacji udzieli o. Justyn Jaroszuk - 504 180 768.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na molebien z okazji zakończenia roku szkolnego

  Dzieci, młodzież, rodziców i pedagogów zapraszamy W najbliższą niedzielę (17 czerwca), do sokólskiej cerkwi, gdzie odprawiony zostanie dziękczynny molebien z okazji zakończenia roku szkolnego. Początek nabożeństwa o godz. 18.00. Warto się zebrać, by podziękować Bogu za kolejny owocny rok nauki.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce. Boska Liturgia w tej świątyni rozpocznie się o godz. 9.00 w najbliższą sobotę (16 czerwca). Można też będzie poświęcić groby spoczywających na sokólskim cmentarzu.

 • Foto: Paweł Giczan

  Święto parafialne w Nowowoli

  W dekanacie sokólskim, we wsi Nowowola, na wzniesieniu - pośród malowniczego krajobrazu i w otoczeniu krzyży nagrobków, usytuowana jest kaplica pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Cerkiew wspominała Ich w pierwszą niedziele po Pięćdziesiątnicy. Kaplica, w której nabożeństwa sprawowane są dwa razy w roku, właśnie w minioną niedzielę obchodziła swoje parafialne święto. We wsi zostało niewielu parafian, jednak ludzie, którzy wychowali się w na tych terenach nie zapominają i co roku przyjeżdżają, aby wspomnieć w modlitwie swoich bliskich spoczywających na miejscowym cmentarzu.

 • Foto: za cerkwie.pl

  Zaproszenie na święto parafialne do Nowowoli

  Ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk gorąco zaprasza w najbliższą niedzielę (3 czerwca), na modlitwę do kaplicy w Nowowoli. Dzień wspomnienia Wszystkich Świętych - pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy - jest naprestolnym praznikiem tej świątyni. Od godz. 8.30 będzie można poświęcić groby swoich bliskich, zaś ok. godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk, Paweł Wiszniewski

  Na motocyklu - śladami cerkwi, kościołów i meczetów Sokólszczyzny

  Modlić się można na wiele sposobów, w różnych okolicznościach, bez względu na pogodę czy porę dnia. W ubiegłym roku, wśród grupy przyjaciół zrodził się pomysł nietypowej formy modlitwy. Inicjatywę wsparł proboszcz parafii w Jacznie, ks. Piotr Hanczaruk i tak powołano do życia Chrześcijańskie Spotkanie Motocyklowe. Sam pomysł jak i wrażenia uczestników były bardzo pozytywne, dlatego też jednorazowa impreza przekształciła się we wspaniałe cykliczne przedsięwzięcie.

 • Zaproszenie na Pielgrzymki do Rosji i na Białoruś

  Proboszcz parafii w Sokółce ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymkach do Rosji i na Białoruś, organizowanych przez Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim.
  W dalszej części przedstawiamy informacje dotyczące wyjazdów

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Nowym Dworze

  Nie ucichły jeszcze echa dzwonów w Dąbrowie Białostockiej, podczas gdy w nieodległym Nowym Dworze ich dźwięk ponownie wzywał wiernych na modlitwę. Kolejnym majowym świętem, tak ważnym dla miejscowej - nie tylko prawosławnej społeczności, jest dzień wspomnienia św. Mikołaja - biskupa Miry Licejskiej.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  W dniu dzisiejszym cerkiew w Dąbrowie Białostockiej obchodziła swoje święto parafialne. Uroczystości ku czci patrona świątyni - Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, przyciągnęły do miejscowej świątyni licznych wiernych oraz większość duchownych okręgu sokólskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Augustowie

  Dziś w augustowskiej cerkwi odbyły się uroczystości święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Jeszcze w niewielkiej kaplicy, z zewnątrz zupełnie nieprzypominającej Domu Bożego, a we wnętrzu mogącej pomieścić ledwie kilkadziesiąt osób, lecz jak co roku uroczyście i z coraz większą nadzieją na rychłe ukończenie budowy nowej świątyni. Uroczystości w Augustowie były też bardzo ważne z innego powodu. Dziś o. Michał Fiedziukiewicz - już jako batiuszka, odprawił swoją pierwszą Boską Liturgię w Dekanacie Sokólskim.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Nowego Dworu

  W najbliższy wtorek (22 maja), przypada święto przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari. Z tej okazji ks. prot. Józef Sitkiewicz serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach święta parafialnego. O godz. 9.00, w nowodworskiej cerkwi, której patronem jest św. Mikołaj Cudotwórca, odsłużony będzie akafist, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: orthodox.bialystok.pl

  Święcenia kapłańskie diakona Michała Fiedziukiewicza

  17 maja, w dzień święta Wniebowstąpienia Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, podczas Boskiej Liturgii w białostockiej Katedrze św. Mikołaja, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Michałowi Fiedziukiewiczowi, dyrygentowi chóru w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

  W czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, zawsze we czwartek, Cerkiew obchodzi jedno z dwunastu Wielkich Świąt - Wniebowstąpienie Pańskie. To ustanowione jeszcze w czasach apostolskich święto kończy okres paschalny i od tego dnia, a w zasadzie od dnia poprzedzającego, przestajemy się pozdrawiać słowami Chrystos Woskresie. W dekanacie sokólskim, dzień ów w sposób szczególny obchodzony jest w parafii w Krynkach i traktowany niemal jako drugie święto parafialne. Także w tym roku, wierni przybyli do miejscowej świątyni, by wznieść modlitwy, za siebie, za bliskich, za ojczyznę, a także za to, by zielone pole i kwitnące sady wydały obfite plony.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Dąbrowy Białostockiej

  W zbliżający się poniedziałek (21 maja) przypada dzień wspomnienia św. ap. Jana Teologa - patrona cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Z tej okazji proboszcz ks. prot. Mikołaj Dejneko serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości święta. O godz. 9.00 odsłużony zostanie akafist przed ikoną św. Jana, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Augustowa

  Ks. prot. Marek Kozłowski serdecznie zaprasza na uroczystości święta parafialnego. Praznik Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w tym roku 17 maja, a uroczystości w Augustowie tradycyjnie już zostały przeniesione na najbliższą niedzielę 20 maja. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego do Krynek

  Wniebowstąpienie Pańskie, mimo, iż nie jest świętem parafialnym, to od lat jest ważnym wydarzeniem parafii w Krynkach. Jak co roku, proboszcz ks. prot. Piotr Charytoniuk serdecznie zaprasza wszystkich wiernych na wspólną modlitwę. W najbliższy czwartek (17 maja), o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Rocznica chirotonii abp Grzegorza

  20 lat temu miała miejsce chirotonia biskupia archimandryty Grzegorza (Charkiewicza). Z okazji jubileuszu zespół rekadcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona pragną złożyć władyce najlepsze życzenia. Wielu sił duchowych i cielesnych do dalszego pełnienia arcypasterskiej służby naszej Cerkwi, na mnohaja leta.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Rocznica chirotonii abp Jakuba

  Swój jubileusz obchodzi także zwierzchnik naszej diecezji abp Jakub. 11 maja 1998 r. został on powołany w skład Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zaś od 22 maja 1999 r. pełni też funkcję ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Z okazji jubileuszu zespół rekadcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona życzą Władyce, by każdy dzień umacniał władykę i dawał wiele radości, a dobry Bóg darował wiele sił na dalsze lata posługi biskupiej. Mnohaja Leta.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Jubileusz metropolity Sawy

  12 maja 1998 r. Sobór Biskupów naszej Cerkwii wybrał arcybiskupa Sawę na katedrę metropolitalną. Dziś minęło 20 lat od tego wydarzenia. Z tej okazji, zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona składają Władyce najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg chroni Władykę, błogosławi zdrowiem i da siłę do dalszego niesienia posługi zwierzchnika naszej Cerkwi. Mnohaja leta.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na II Chrześcijańskie Spotkanie Motocyklowe

  Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu serdecznie zapraszają na II Chrześcijańskie Spotkanie Motocyklowe. Przedsięwzięcie ma na celu integrację, wspólną modlitwę i rozmowę o Bogu oraz zapoznanie się z historią i architekturą obiektów sakralnych na terenie powiatu sokólskiego. To też doskonała okazja do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy miłośnikami motocykli. Impreza odbędzie się w dniach 26-27.05.2018 r.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Radosne święto w Wierzchlesiu

  "Siałeś we łzach, zbierasz z radością". Te słowa kontakionu św. wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy towarzyszą wiernym wierzchleskiej parafii podczas każdego celebrowanego nabożeństwa. Słowa dosyć znamienne, jeśli spojrzeć na przeszłość mieszkańców Wierzchlesia. Smutek wojny i Bieżeństwa przeplatał się to z radością pracy na rzecz parafii, wspólnej modlitwy i corocznego spotkania na święcie parafialnym.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na XXXIX Ogólnopolską Paschalną Pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę

  Już w przyszły piątek rozpocznie się jedno z najważniejszych duchowych wydarzeń w cerkiewnym kalendarzu. Przedsięwzięcie ważne nie tylko dla młodzieży ale całej prawosławnej społeczności. Okresu tak bogatego duchowo, iż uczestniczący w nim młodzi ludzie odkładają na dalszy plan inne kwestie i przemierzają często setki a nawet tysiące kilometrów, by przez ten jeden niesamowity weekend w roku poczuć jedność i braterstwo prawosławnych chrześcijan oraz doznać niespotykanej bliskości Boga, wśród tysięcy krzyży na św. Górze Grabarce. Tym, którzy choć raz w nim uczestniczyli wystarczy tylko jedno słowo - "Majowa".
  Jeśli tam nie byłeś - koniecznie musisz pojechać, jeśli zaś byłeś - nie może cię tam zabraknąć.
  W dalszej części prezentujemy szczegóły dotyczące pielgrzymki.

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Autokarowa pielgrzymka Zwierek

  W minioną środę (2 maja) Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie wraz z Bractwem Cerkiewnym św. Spirydona z Tremituntu, zorganizowała autokarową pielgrzymkę do Zwierek.
  W dalszej części prezentujemy krótką relację z pielgrzymki.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa w intencji Ojczyzny w sokólskiej cerkwi

  Boską Liturgią w sokólskiej cerkwi rozpoczęły się tegoroczne uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W nabożeństwie w intencji Ojczyzny wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Wierzchlesia

  Ks. Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii pw. św. wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu, gorąco zaprasza wszystkich na modlitwę w dzień wspomnienia patrona miejscowej cerkwi. W przededniu święta, czyli w najbliższą sobotę, o godz. 17.00 odsłużony zostanie Akafist przed ikoną św. Jerzego. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę (6 maja), o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświeceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. Wierni będą też mogli poświęcić groby swoich bliskich.

Script logo