Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Powitanie nowego proboszcza parafii w Dąbrowie Białostockiej

  Dziś, w cerkwi św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, ks. prot. Wiktor Tetiurka sprawował swoją pierwszą Boską Liturgię, jako proboszcz miejscowej wspólnoty wiernych. Po nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, miało miejsce uroczyste powitanie nowego proboszcza. Życzenia wielu łask Bożych, sił i dobrego zdrowia oraz owocnej współpracy, popłynęły z ust dziekana Okręgu Sokólskiego, przedstawicieli władz samorządowych oraz liczne zgromadzonych parafian.   

 • JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski

  Imieniny Metropolity Sawy

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego (Swiatitiel Sawwa, pierwyj archijepiskop Sierbskij - 25 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Eminencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg chroni Waszą Eminencję, błogosławi dobrym zdrowiem, umacnia we wszystkich postanowieniach i da siłę do dalszego niesienia posługi zwierzchnika naszej Cerkwi. Mnogaja leta Błażenniejszyj Władyko!

 • JE Najprzewielebniejszy Jerzy abp Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz WP

  Imieniny Arcybiskupa Jerzego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Jerzego Chozewitę (Prepodobnyj Gieorgij Choziewit - 21 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Objawiłeś się, Chryste Boże i świat oświeciłeś, chwała Tobie

  "Gdy chrzczony byłeś, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże i świat oświeciłeś, chwała Tobie." - troparion święta Chrztu Pańskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa za wiernych parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

  W ramach Kreszczeńskiej modlitwy za wiernych parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, codziennie rano sprawowana będzie Boska Liturgia, zaś po południu dziękczynny Molebien, wg. poniższego harmonogramu:

 • Foto: Bartek Utko

  Modlitwa za wiernych parafii Narodzenia NMP w Krynkach

  W ramach Kreszczeńskiej modlitwy za wiernych parafii Narodzenia NMP w Krynkach, sprawowane będą nabożeństwa wg. poniższego harmonogramu:

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Chrztu Pańskiego - modlitwa za wiernych parafii Okręgu Sokólskiego

  Po radosnym i wzniosłym wspominaniu Narodzenia Chrystusa, przygotowujemy się duchowo na kolejne wielkie święto, jakim jest Objawienie Pańskie. To obchodzone stale 19 stycznia święto jest jednym z dwunastu wielkich i jak każde z nich ma niepowtarzalny charakter i wyrazistą symbolikę. Mówi o podniosłym wydarzeniu, kiedy to Jezus Chrystus w wieku ok. 30 lat przyjął chrzest w wodach rzeki Jordan z rąk Jana Chrzciciela. Wówczas miało też miejsce pierwsze objawienie się Świętej Trójcy.
  Kreszczenije kojarzy się nam także z tradycyjnymi wizytami duszpasterskim w naszych domach, które z uwagi na obecną sytuację epidemiczną - decyzją zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakuba, zostały odwołane. Modlitwa za mieszkańców oraz pokropienie domostwa oświęconą wodą jest symbolicznym udziałem domowników w Bożym Objawieniu. Jest to też okazja do bliższego poznania parafian i dłuższej rozmowy, zarówno o radościach jak i troskach dnia codziennego. To, że duchowni nie zawitają w tym roku z modlitwą i wodą jordańską w naszych domach, nie odbiera nam chrześcijańskiego przywileju modlitwy. Wręcz przeciwnie, jest to doskonała okazja byśmy tym razem to my, jako odpowiedzialni parafianie, odwiedzili swoje cerkwie, gdzie codziennie - rano i po południu, wznoszona będzie modlitwa za nasze zdrowie i pomyślność na kolejny rok. Poświęćmy więc ten jeden z nadchodzących dni na modlitwę, pozostawmy książeczkę z imionami naszych bliskich, by w ten sposób wesprzeć także i swoją parafię w tych niełatwych czasach, w których przyszło nam żyć. Zwyczaj nakazuje, aby podczas wizyty duszpasterskiej, na stole domostwa - prócz oświęconej wody, stała też ikona, zapalona świeca oraz chleb i sól. Niech tegoroczną ikoną naszej wiary będzie wizyta w świątyni, zapaloną świecą - gorąca modlitwa, a chlebem i solą - ofiara na rzecz swojej parafii.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Ks. prot. Wiktor Tetiurka proboszczem parafii w Dąbrowie Białostockiej

  Ks. prot. Wiktor Tetiurka będzie nowym proboszczem parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. W dniu dzisiejszym, na tę funkcję, powołał go zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. Ks. Wiktor zastąpi zmarłego ks. mitrata Mikołaja Dejneko, pierwszego proboszcza dąbrowskiej wspólnoty oraz budowniczego okazałej świątyni w centrum miasta.
  Czcigodny ojcze Wiktorze, w imieniu duchownych Okręgu Sokólskiego, parafian, Bractwa św. Spirydona oraz zespołu redakcyjnego portalu cerkiew-sokolka.pl, życzymy Bożego błogosławieństwa, wielu sił duchowych i fizycznych oraz zadowolenia z posługi w powierzonej Ojcu Winnicy Pańskiej.

 • Foto za: church.by

  Zmarł honorowy egzarcha Białorusi metropolita Filaret

  Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 12 stycznia br., zmarł Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Filaret, honorowy egzarcha Białorusi. Błogosławionej pamięci metropolita Filaret kilkakrotnie odwiedzał Cerkiew prawosławną w Polsce, m.in. Św. Górę Grabarkę, Białystok i Bielsk Podlaski. W związku ze śmiercią honorowego egzarchy Białorusi, Jego Eminencja metropolita Sawa wystosował depeszę kondolencyjną na ręce Jego Świątobliwości patriarchy Cyryla oraz Jego Ekscelencji metropolity Beniamina. Wiecznaja Pamiat' Władyko Metropolito!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Odwiedziny z Wodą Jordańską odwołane - komunikat Kancelarii Arcybiskupiej

  Ze względu na istniejące obostrzenia sanitarne, związane z pandemią COVID-19, Kancelaria Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego informuje, iż tegoroczna "Kolęda" - czyli odwiedzanie wiernych z modlitwą i Wodą Jordańską, w tradycyjnej formie zostało odwołane. W ramach duszpasterskiej modlitwy za wiernych, w parafiach odprawiane będą nabożeństwa w intencji mieszkańców. O porządkach nabożeństw z wyszczególnieniem miejscowości czy poszczególnych ulic, oraz wszelkich sprawach z tym związanych, proboszczowie będą informowali indywidualnie w swoich parafiach.

 • ks. mitrat Józef Sitkiewicz

  Życzenia imieninowe dla o. Józefa Sitkiewicza

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Sprawiedliwego Józefa Oblubieńca (Prawiednyj Iosif Obrucznik - niedziela po święcie Narodzenia Chrystusa), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. mitratowi Józefowi Sitkiewiczowi - proboszczowi parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa w 40 dni po śmierci o. Mikołaja Dejneko

  Dziś (9 stycznia), w trzeci dzień święta Narodzenia Pańskiego, w cerkwi św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, wznoszono modlitwę za duszę o. Mikołaja Dejneko. Boskiej Liturgii oraz Panichidzie - w 40 dzień po śmierci o. Mikołaja, przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, w otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Bożonarodzeniowe życzenia Dziekana Okręgu Sokólskiego

  Serdecznie pozdrawiam wszystkich współbraci w wierze z dniem, który zapoczątkował nową erę w historii ogromnej części społeczeństwa naszego globu. Nieosiągalny Stwórca wszechświata ucieleśnił się, przyjmując ludzkie ciało wraz z bólem, troskami i niedogodnościami, aby wskazać nam drogę prowadząca w inną stronę - do nieba, do Boskości.

 • Życzenia Bożonarodzeniowe z Jaczna

  Świąteczne pozdrowienia przekazuje proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego wraz z Bractwem Młodzieży Prawosławnej. Zapraszamy do obejrzenia na kanale Bliżej Cerkwii.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Orędzie Bożonarodzeniowe JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych oraz wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej
  Bracia i Siostry!
  Na początku postu bożonarodzeniowego, którego celem było przygotowanie nas do właściwego przeżywania dzisiejszego święta, słyszeliśmy fragment Ewangelii – opowieść Jezusa Chrystusa o Miłosiernym Samarytaninie. Wspomniany przez Chrystusa bezimienny Samarytanin przejawił troskę i miłosierdzie w stosunku do potrzebującego pomocy nieznanego mu człowieka. Opowieść ta w różny sposób przemawia do nas i jest w niej wiele ważnych wątków. Na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim znaczenie miłosierdzia i miłości do drugiego człowieka. Jednak w dniu święta Bożego Narodzenia zwracamy głównie uwagę na drugi jej aspekt. Dziś przed naszymi oczyma jawi się inna Osoba przejawiająca miłosierdzie względem człowieka. To Miłosierny Bóg, Który staje się Człowiekiem po to, by wyleczyć nas z ran, których doznajemy w tym życiu. Jezus Chrystus przychodzi na świat i tak jak miłosierny Samarytanin przechodzi drogą, którą podąża każdy z nas, po to, by wybawić nas z opresji i ran spowodowanych grzechami.
 • Życzenia Starosty Powiatu Sokólskiego

  Życzenia Starosty Powiatu Sokólskiego

  W tym niezwykłym czasie jakim jest Boże Narodzenie, Braciom i Siostrom wyznania Prawosławnego, z głębi serca życzymy radosnego przeżywania Narodzin Chrystusa. Aby odnowiły one w nas wiarę, nadzieję i miłość, które pomogą z jeszcze większą siłą realizować nasze osobiste plany i dążenia. Niech nowy rok będzie pełen sukcesów, a wszelkie podjęte decyzje okażą się słuszne i niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia utrzymuje się przez cały rok 2021.

 • Ks. mitrat Jerzy Mackiewicz

  Zmarł ks. mitrat Jerzy Mackiewicz

  Dziś w nocy, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł ks. mitrat Jerzy Mackiewicz, rezydent parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku oraz jej były wieloletni proboszcz. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy rodzinie i bliskim zmarłego kapłana, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!
  Panichida w intencji zmarłego kapłana sprawowana będzie 7 stycznia o godz. 18.30 - przewodniczyć jej będzie JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Boska Liturgia oraz obrzęd pogrzebu zmarłego kapłana odbędą się 8 stycznia o godz. 9.00. Nabożeństwa pogrzebowe sprawowane będą w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku.
 • Ikona Narodzenia Pańskiego

  Wigilia święta Narodzenia Pańskiego

  Dziś, według kalendarza juliańskiego, przypada wigilia święta Narodzenia Pańskiego. W skupieniu przygotowujemy się do pięknego święta - jednego z dwunastu wielkich świąt prawosławia. Oczekując na radosną nowinę o narodzeniu Chrystusa, zasiądziemy dziś wieczorem do wigilijnej wieczerzy, bardzo uroczystego acz skromnego w charakterze, rodzinnego posiłku, poprzedzonego modlitwą i połączonego ze wspólnym śpiewaniem kolęd.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w 40 dzień po śmierci o. Mikołaja Dejneko

  W najbliższą sobotę (9 stycznia) - w trzeci dzień święta Narodzenia Pańskiego, w dąbrowskiej cerkwi św. Jana Teologa, sprawowana będzie Boska Liturgia oraz Panichida w 40 dzień po śmierci o. Mikołaja Dejneko. W imieniu rodziny, bliskich oraz parafian serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Początek nabożeństwa o godz. 9:00.

 • Foto: Bartek Utko

  Zaproszenie na koncert kolęd do Krynek

  Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, ks. prot. Justyn Jaroszuk, serdecznie zaprasza na koncert kolęd w wykonaniu miejscowego chóru parafialnego. Koncert odbędzie się w pierwszy dzień święta Narodzenia Pańskiego - 7 stycznia, bezpośrednio po Wieczerni. Początek nabożeństwa o godz. 13:00. 
  Zapraszamy też do śledzenia nowopowstałego fanpage parafii na portalu społecznościowym Facebook. Fanpage powstał z inicjatywy najmłodszych parafian i będzie przez nich prowadzony.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Świąteczne nabożeństwa w dekanacie sokólskim

  Przed nami Święto Narodzenia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czas radości, odpoczynku, spotkań z rodziną, niepowtarzalnej atmosfery kolędowania oraz obfitości podarków. Nie wolno nam jednak zapomnieć o istocie tego święta, o Bogu, modlitwie i naszych świątyniach, gdyż przede wszystkim tam, jako prawosławni chrześcijanie, powinniśmy się radować z narodzenia Syna Bożego i wychwalać Jego Imię.
  W dalszej części przedstawiamy tegoroczny harmonogram świątecznych nabożeństw w dekanacie sokólskim:

 • Życzenia noworoczne

  Zdrowego, szczodrego oraz Bogiem Błogosławionego 2021 roku, wszystkim odwiedzającym nasz portal, życz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl

 • Bliżej Cerkwi - oficjalne logo

  Bliżej Cerkwi - YouTube, Facebook, Instagram

  Obecny - trudny czas epidemii pokazał, jak ważnym medium jest Internet. Cerkwi w żadnym razie nie zastąpi, ale dobrze wykorzystany może pomóc w wyciszeniu, modlitwie i zbliżeniu się do Boga. Kanał "Bliżej Cerkwi" w serwisie YouTube - stworzony w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, już dawno, zarówno tematyką jak i swoim zasięgiem, wykroczył poza granice macierzystej parafii i dekanatu sokólskiego. Powoli staje się rozpoznawalną marką, pod którą znaleźć można ważne treści związane z Prawosławiem. Podobnie wygląda też fanpage "Parafia Prawosławna pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie" na portalu społecznościowym Facebook, docierający do odbiorców na terenie całej Polski i poza jej granicami.

 • JE Najprzewielebniejszy Abel abp Lubelski i Chełmski

  Imieniny Arcybiskupa Abla

  Dziś - 27 grudnia, przypada dzień modlitewnej pamięci św. Praojców - starotestamentowych świętych. Jest to także dzień imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów

  List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz Wszystkich Wiernych Dzieci.
  „Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie! Chrystus na ziemi, wznieście się na niebiosa!”
  Tymi słowami Święta Cerkiew, nasza Matka, wzywa nas, abyśmy wychwalali przyjście na świat Chrystusa Zbawiciela i wraz ze św. Janem Teologiem obwieszczali, że: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt wierzący w Niego nie zginął, lecz miał życie wieczne (J 3,16).

 • Foto: Barbara Matyszczyk

  Modlitwa w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  Dziś, w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu, w sokólskiej cerkwi wznoszono modlitwę za wszystkich Bratczyków zrzeszonych w działaniach na rzecz Cerkwi - w imię św. Spirydona. Uroczystą Boską Liturgię sprawowali:  ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, ks. prot. Justyn Jaroszuk oraz ks. Łukasz Ławreszuk. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie i sympatycy organizacji. Zarząd Bractwa reprezentowali: Przewodniczący Daniel Szczurko, z-cy: m. Joanna Maksymowicz-Jaroszuk i Piotr Kalenik oraz skarbnik m. Elżbieta Kozłowska.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wesołych Świąt

  Wszystkim, którzy po dzisiejszej wieczerzy wigilijnej będą świętowali Narodzenia Chrystusa życzymy, by te dni były wypełnione miłością i ciepłem, które pozostanie na dłużej w Waszych sercach. Dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń życzy zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Tomasz Lewko

  Wirtualne pozdrowienia pensjonariuszom dąbrowskiego ZOL-u

  Dzień wigilii w kościele katolickim, dla młodzieży działającej w Bractwie przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, od lat wiązał się z odwiedzinami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dąbrowie Białostockiej. Był to czas, gdy najmłodsi mogli pozdrowić pensjonariuszy z Narodzinami Jezusa Chrystusa i sprawić by mury, w których mieszkają, były bardziej wesołe, przyjazne i napełnione radością z nowonarodzonego Chrystusa. Dziś, nie mogąc uczynić tego osobiście, młodzież z Bractwa wraz ze swoim opiekunem duchowym o. Piotrem Hanczarukiem, serdeczne życzenia przesyła wirtualnie, w swych wspomnieniach mając uśmiech starszych osób, które na co dzień przebywają w szpitalu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Gowienija duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego

  Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, duchowni Okręgu Sokólskiego uczestniczyli w gowienijach przed świętem Narodzenia Pańskiego. Rolę spowiednika duchowieństwa przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk.

 • ks. mitrat Anatol Konach senior foto: ks. protodiakon Wiaczesław Perek

  Zmarł ks. mitrat Anatol Konach senior - wieloletni proboszcz parafii w Jacznie i Kuźnicy

  Dziś w nocy zmarł ks. mitrat Anatol Konach senior - wieloletni proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie i Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy rodzinie i bliskim zmarłego kapłana, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!
  Jeszcze dziś, o godz. 18.00, sprawowana będzie Panichida, której przewodniczyć będzie Biskup Supraski Andrzej. Jutrzejszej Boskiej Liturgii, która rozpocznie się o godz. 9.00 oraz obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, przewodniczyć będzie Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Nabożeństwa pogrzebowe sprawowane będą w białostockiej cerkwi Hagia Sophia.

Script logo