Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nabożeństwa w święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  11 września Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Na pamiątkę tego wydarzenia, ustanowiono wielkie święto i ścisły post, jako wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka. W niektórych parafiach praktykuje się w tym dniu nabożeństwa na cmentarzach i święcenie grobów. W tym roku wspomnienie tego wydarzenia przypada we środę.

 • Foto: Marcin Pogorzelski, Adam Matyszczyk

  Wokół kultury prawosławia - historyczny projekt w Nowym Dworze

  Kiedy przed rokiem rozpoczynaliśmy pierwsze kroki w kierunku pozyskania funduszy unijnych na realizację projektu grantowego w Nowym Dworze, w najśmielszych marzeniach nie oczekiwaliśmy, iż w dzień jego realizacji liczebność parafii praktycznie się potroi! Dziś już wiemy, iż wszystkie założone cele zostały osiągnięte, a wyznaczone wskaźniki z górką przekroczone. Mamy jednak wewnętrzne przeświadczenie, że osiągnęliśmy coś więcej, coś znacznie ważniejszego. Udało się nam w jednym miejscu zgromadzić prawie 500 osób. Wiele z nich do Nowego Dworu przyjechało po raz pierwszy, właśnie po to, by pomodlić się w miejscowej, pięknej cerkwi i obejrzeć, poczuć i przeżyć piękną kulturę polskiego prawosławia. 

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Wokół kultury prawosławia - zapraszamy do Nowego Dworu

  Proboszcz parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze - o. Józef Sitkiewicz, wraz z Bractwem Cerkiewnym św. Spirydona z Tremituntu, serdecznie zaprasza na uroczystości związane z realizacją projektu "Wokół kultury prawosławia". W niedzielę 1 września wszystkie drogi prowadzą do Nowego Dworu. 

  W dalszej części szczegóły dotyczące przedsięwzięcia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  "Zielna" – parafialne święto w Ostrowiu Północnym

  Nie umilkły jeszcze echa dzwonów na Świętej Górze Grabarce, a wierni po raz kolejny spotkali się, by modlitewnie wspomnieć jedno z dwunastu wielkich świąt, ostatnie w cerkiewnym roku liturgicznym - Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Dzień ów, jako parafialne święto w Ostrowiu Północnym, jest ważnym wydarzeniem, nie tylko dla miejscowej wspólnoty wiernych. Rokrocznie do murowanej świątyni na niewielkim wzgórzu pomiędzy Ostrowiem Północnym a Południowym, przyjeżdżają też wierni niemal z całego dekanatu oraz z innych zakątków Podlasia, by pokłonić się przed grobem Bogurodzicy. Niesione w dłoniach i oświęcane dziś bukiety z kwiatów, ziół i zbożowych kłosów są podziękowaniem za tegoroczny i nadzieją na przyszły plon.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa za zmarłych w Starej Grzybowszczyźnie

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk pragnie poinformować, iż modlitwa za zmarłych w Starej Grzybowszczyźnie będzie wznoszona w niedzielę 8 września. Od godz. 9.00 będzie można poświęcić groby swoich bliskich, natomiast po święceniu odprawiona zostanie Boska Liturgia oraz panichida.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Ostrowia Północnego

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym - ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości w dzień święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższą środę - 28 sierpnia o godz. 9.00 odsłużony zostanie molebien z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia. 30 sierpnia o godz. 17.00 sprawowane zaś będzie nabożeństwo Pohrebienija Bogorodzicy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień święta

  18-19.08.2019 r., Św. Góra Grabarka. Nieprzerwanie, we dnie i w nocy, z ust ludzkich płyną żarliwe modlitwy ku jedynemu Bogu. Tysiące wiernych bierze udział w uroczystościach święta Przemienienia Pańskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 6

  Tegoroczną relację z naszej modlitewnej wędrówki rozpocząłem cytatem i cytatem chciałbym ją zakończyć, bo któż jak nie ojciec duchowy prawosławia w Polsce, lepiej odda istotę naszej drogi i tej pątniczej i tej naszego ziemskiego życia.
  „Bracia i siostry, przyjaciele, wykorzystajcie swój pobyt w tym świętym miejscu, tak ważnym dla nas w Polsce ale i dla całego prawosławia (…).

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 5

  Jak się przygotować do spowiedzi i Eucharystii by nie była przyczyną sądu lub potępienia, ale uzdrowieniem duszy i ciała? Trzeba na oścież otworzyć swoje serce! Nie przed kapłanem, a przed Bogiem, który w tym czasie stoi przy każdym z nas. I nie należy wstydzić się łez, bo jeśli są szczere, to omywają nas z grzechu. Ulgi i radości podczas późniejszego przyjmowania priczastjia nie da się opisać słowami.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 4

  - Błogosławiony kto idzie w imię Pana. Wzięliście na siebie wielki trud świadczenia o wierze prawosławnej. Idziecie drogami, przez wsie, miasta i świadczycie o miłości do Boga Cerkwi i bliźniego oraz tego szczególnego miejsca dla nas prawosławnych i nie tylko, jakim jest Święta Góra Grabarka - powiedział nam dziś o. Andrzej Jakimiuk witając nas cerkwi Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych. Dziś 106 osób świadczyło o naszej wierze, przemierzając drogi i ścieżki z Czyż do Kleszczel. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 3

  Im trudniej, tym łatwiej - to oczywista treść chrześcijańskiego życia, to też motto dzisiejszego dnia. Znów padało, z tą jednak różnicą, że tym razem w ciągu dnia. I choć droga, zwłaszcza rozmyty i błotnisty odcinek tuż przed miejscowością Lady, była bardzo trudna, to mimo nieprzerwanego deszczu te 27 km pokonaliśmy nadspodziewanie łatwo i szybko. Nie było żadnych opóźnień a i tempo marszu wskazywało, że nadal mamy duże rezerwy i sił i dobrego nastroju, a przede wszystkim wiary, której z pewnością pomogła poranna spowiedź i Eucharystia.

   

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 2

  Padało całą noc! Ba padało – lało jak z cebra, a grzmoty raz po raz wtórowały przecinającym ciemność błyskawicom. Nawet rankiem próżno było szukać słońca na niebie zasnutym chmurami, a te nasiąknięte do granic możliwości niczym gąbka w balii, co chwilę oddawały nadmiar wody chłonnej ziemi i nam, siedemdziesięciu duszom pielgrzymującym na św. Górę Grabarkę.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 1

  „Na to miejsce pielgrzymują ludzie w różnych okresach roku, przy pogodzie i niepogodzie, przy słońcu i w deszczu. Latem i zimą, wiosną i jesienią przynoszą i stawiają tu krzyże, w różnych intencjach. I jest to wyraz ich głębokiej wiary (...). Dziś zwracam się do was wszystkich, przyłóżcie uszy do tych krzyży, do tych ścian, które zostały wybudowane na zgliszczach naszej spalonej cerkwi, do tych drzew, które otaczają tę świątynię, a one powiedzą wam kim jesteście i jacy powinniście być. Przyłóżcie uszy i słuchajcie, a to co usłyszycie starajcie się zachować w swoim sercu i przekazywać kolejnym pokoleniom. One wam powiedzą o wierze waszych przodków, waszych ojców i dziadków”.
  (Metropolita Sawa, św. Góra Grabarka 24.05.2019 r.)

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne kaplicy w Jurowlanach

  W skład dekanatu sokólskiego wchodzi dwanaście parafii, na terenie których funkcjonuje dwadzieścia jeden świątyń. Wysuniętą najdalej na wschód jest cerkiew w Kruszynianach, jednak najbliżej granicy z Republiką Białorusi położona jest kaplica w Jurowlanach. Przy bramie muru okalającego nekropolię, bez trudu można dostrzec słupy graniczne obu państw. To właśnie tam, żywi i umarli radowali się dziś świętem patronów cerkwi, św. męcz. Borysa i Gleba. Żywi - gdyż setki z nich odwiedziło świątynię, uczestnicząc w sprawowanych nabożeństwach, umarli - ponieważ nad ich grobami wznoszono modlitwę za spokój, życie wieczne i wieczną pamięć. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej

  Dziś i jutro, w monasterze w Supraślu, mają miejsce uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej. Jak co roku, na terenie klasztoru gromadzą się setki wiernych, by pokłonić się cudownej ikonie i prosić Bogurodzicę o pomoc i wstawiennictwo. Wielu z nich dociera tu w pielgrzymkach.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy w Jurowlanach

  W niedzielę, (11 sierpnia), naprestolnyj praznik kaplicy na cmentarzu będą obchodzili wierni parafii w Jurowlanach. Wzorem lat ubiegłych proboszcz, ks. prot. Mirosław Łuciuk serdecznie zaprasza, by w dzień wspomnienia św. św. Borysa i Gleba pomodlić się nad grobami bliskich i uczestniczyć w nabożeństwie. Poświęcić groby będzie można od godz. 8.00, zaś o 10.00 rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: Paweł Wiszniewski

  Wspomnienie św. Anny w Kruszynianach

  Centralnym punktem modlitwy w dekanacie sokólskim była dziś niewielka, piękna murowana cerkiewka w Kruszynianach. Właśnie tam wierni i licznie przybyłe duchowieństwo celebrowali święto Zaśnięcia św. Anny - patronki miejscowej świątyni.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie proroka Eliasza w Jacznie i Starej Grzybowszczyźnie

  Parafia w Jacznie, po raz drugi w tym roku, gościła w swych progach liczne duchowieństwo i setki wiernych. Pierwszą okazją do wspólnej modlitwy było oczywiście święto parafialne, czyli trzeci dzień Paschy Chrystusowej. Dzisiejsze spotkanie w jaczeńskiej świątyni to wciąż żywa pamięć o starej drewnianej cerkwi i jej patronie św. proroku Eliaszu. I choć świątynia doszczętnie spłonęła w tragicznym pożarze, to ani żywioł, ani czas nie zatarły tradycji, szacunku i szczerej wiary mieszkających tu ludzi.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w ostrowskiej kaplicy

  Karty cerkiewnego kalendarza odkryły już wiele świąt, dzięki czemu odwiedziłem większość parafii dekanatu sokólskiego, relacjonując lokalne prazniki. Swojego dnia świętowania doczekali się także parafianie z Ostrowia Północnego. Już od wczesnego ranka podążali oni do cerkwi, co prawda nie tej głównej, lecz równie ważnej - cmentarnej kaplicy św. równego apostołom księcia Włodzimierza.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Życzenia imieninowe dla dziekana okręgu sokólskiego

  W dzień wspomnienia św. równego Apostołom, Wielkiego Księcia Włodzimierza (28 lipca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe dziekanowi okręgu sokólskiego, ks. mitratowi Włodzimierzowi Misiejukowi. Obfitości Łaski Bożej, sił duchowych i fizycznych oraz wytrwałości w niesieniu posługi kapłańskiej - na mnohaja leta, życzą: duchowni dekanatu sokólskiego oraz parafianie. Do życzeń przyłącza się również Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Jaczna

  Proboszcz parafii w Jacznie, ks. Piotr Hanczaruk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na wspólną modlitwę w najbliższy piątek (2 sierpnia), w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wiernych w zbliżający się piątek (2 sierpnia), do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólną modlitwę w dzień wspomnienia św. Proroka Eliasza. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, Akatystem do św. Eliasza. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy pw. św. Włodzimierza w Ostrowie Północnym

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień wspomnienia św. równego apostołom, Wielkiego Księcia Włodzimierza. W najbliższą niedzielę (28 lipca) od godz. 9.00 będzie można poświęcić groby swoich bliskich, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. Bractwo Cerkiewne św. Spirydona przypomina, iż na miejscu będzie stoisko ze zniczami, zaś uzyskane w ten sposób ofiary zostaną przeznaczone także na miejscową świątynię.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Imieniny bp Andrzeja

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Andrzeja - arcybiskupa Krety. Jest to także dzień imienin Jego Ekscelencji biskupa supraskiego Andrzeja. Duchowieństwo i wierni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl składają Władyce najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg chroni Władykę i błogosławi zdrowiem, na mnohaja leta.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Świeto parafialne w Ozieranach Wielkich

  W połowie prostej piaszczystej drogi z Białogorców do Ozieran Wielkich, na porośniętym drzewami wzgórzu, stoi niewielka murowana cerkiewka. Nieco jakby nieśmiało wybijająca się spośród zieleni, może umknąć oczom przypadkowego turysty. Warto jednak zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć jej z bliska. Dziś, w dniu parafialnego święta nie było wokół niej tłumu ludzi ani straganów ze słodyczami i zabawkami. Była za to specyficzna, cicha duchowa atmosfera. Wzrok skupionych i modlących się starszych ludzi nie pozostawiał cienia wątpliwości, iż jest to dla nich miejsce niezwykłej wagi.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Ozieran Wielkich

  Już w najbliższy poniedziałek (15 lipca), swoje święto parafialne celebrować będzie cerkiew Położenia Ryzy Matki Bożej w Ozieranach Wielkich. Jest to wyjątkowe i niezwykle piękne wydarzenie, gdyż zakończywszy nabożeństwo, wierni ruszają z procesją pośród malowniczych pól, by prosić Boga o dobry plon. Uroczysta Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Następnie zgromadzeni wyruszą w procesji z czynem święcenia pól. Po dotarciu do Ozieran odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. W imieniu proboszcza o. Piotra Charytoniuka oraz Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Uroczystości ku czci św. ap. Piotra i Pawła w Samogródzie

  Parafia w Samogródzie jest niewielka i liczy sobie nieco ponad 190 wiernych, jednak raz do roku jej liczebność się podwaja a nawet potraja. Tym dniem jest oczywiście 12 lipca, kiedy to Cerkiew wspomina św. apostołów Piotra i Pawła, patronów miejscowej świątyni. Mówi się, iż na Sokólszczyźnie to właśnie w Samogródzie święta parafialne są najliczniejsze, no i jeszcze w Ostrowiu Północnym, ale na ten poczekać musimy do końcówki sierpnia. Wracając do Samogródu, to nie inaczej było też w tym roku. Piątkowe przedpołudnie dla setek wiernych nie mogło rozpocząć się inaczej, niż modlitwą w zabytkowej, drewnianej, samogródzkiej cerkwi.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Już niebawem XXIX piesza pielgrzymka Sokółka - Św. Góra Grabarka, zapraszamy

  Dokładnie miesiąc pozostał do jednego z najważniejszych wydarzeń dla prawosławnej społeczności, zarówno tej z sokólskiej parafii, jak też całego dekanatu. Mowa oczywiście o pielgrzymce, która jak co roku 12 sierpnia wyruszy z Sokółki, by już po raz 29 pieszo, nie zważając na upalne słońce, rzęsisty deszcz, czy porywisty wiatr, zanieść na św. Górę Grabarkę pokorne modlitwy, żarliwe intencje, szczere podziękowania i dziesiątki krzyży - będących świadectwem wiary. W tym roku do pokonania jest 158 kilometrów i z całą pewnością dla uczestników będą to najbardziej duchowe i najpiękniejsze kilometry w roku. Warto samemu się o tym przekonać.

 • Foto: Filip Wołosiuk

  Święto parafialne w Starej Grzybowszczyźnie

  Kalendarz cerkiewny każdego dnia czci pamięć wielu świętych. W bieżącym roku 2019, w 3 Niedzielę po Pięćdziesiątnicy - 7 lipca obchodziliśmy Narodziny Św. Jana Chrzciciela, Wasilkowskiej Ikony Bożej Matieri i Świętych Ziemi Białoruskiej. Wszyscy oni czuwają nad całym światem i są obecni w każdym jej zakątku: w chramach, ikonach i domach. W Starej Grzybowszczyźnie, wśród wiekowego lasu jest cmentarz i piękna, murowana cerkiew pod wezwaniem Rożdiestwa Jana Predtieczy. Wiernych w okolicy mało, ale w ten dzień ludzie tak jak ptaki: wracają do swych gniazd, aby się pomodlić.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Samogródu

  12 lipca Cerkiew wspomina pamięć św. ap. Piotra i Pawła. Z tej okazji, ks. Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii w Samogródzie, gorąco zaprasza wiernych na wspólną modlitwę. W dzień praznika, czyli najbliższy piątek, o godz. 9.00 celebrowany będzie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. 

Script logo