Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach

  Rok kalendarzowy trwa w najlepsze, jednak kilka dni temu - 14 września (według kalendarza gregoriańskiego) rozpoczął się nowy cerkiewny rok liturgiczny. Datę tę ustalono już w IV stuleciu, podczas Soboru Powszechnego w Nicei. Rok liturgiczny w Cerkwi prawosławnej zawiera w sobie liczne święta stałe oraz ruchome. Największym wśród nich jest rzecz jasna Zmartwychwstanie Pańskie. Drugim w hierarchii jest cykl dwunastu wielkich świąt: Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy (21 września), Podwyższenie Krzyża Pańskiego (27 września), Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni (4 grudnia), Chrzest Pański / Objawienia Pańskie (19 stycznia), Narodzenie Chrystusa (7 stycznia), Spotkanie Pańskie (15 lutego), Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy (7 kwietnia), Wjazd Chrystusa do Jerozolimy (tydzień przed świętem Zmartwychwstania), Wniebowstąpienie Pańskie (40 dni po święcie Zmartwychwstania), Zesłanie Ducha Świętego / Pięćdziesiątnica (50 dni po święcie Zmartwychwstania), Przemienienie Pańskie (19 sierpnia), Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy (28 sierpnia). Pierwsze z tego cyklu - Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, uroczyście celebrowano dziś w Krynkach, jako parafialne święto cerkwi i całej tamtejszej wspólnoty wiernych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Poświęcenie ikonostasu cerkwi św. Jerzego w Orzyszu

  W dniu dzisiejszym miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości poświęcenia nowego ikonostasu w cerkwi św. Jerzego w Orzyszu. Zapraszam na krótką fotorelację z tego jakże ważnego wydarzenia, nie tylko dla tamtejszej niewielkiej parafii ale też dla całej prawosławnej społeczności w Polsce. Ten kto nie zna historii akcji "Wspólnego dzieła" z 2017 r. i ogromu pracy o. Jarosława Kupryjaniuka - koniecznie musi je poznać. Ten kto wierzy w ofiarność ludzkich serc i zna wytrwałość proboszcza, z pewnością powtórzy znamienne słowa "Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych", które w tym miejscu, przed rokiem, wypowiedział abp Jakub dokonując małego poświęcenia cerkwi po jej generalnym remoncie.

 • JE Najprzewielebniejszy Atanazy bp Łódzki i Poznański

  Imieniny Biskupa Atanazego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Atanazego Brzeskiego (Prepodobnomuczenik Afanasij, igumien Brestskij - 18 września), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Krynek

  Ks. prot. Justyn Jaroszuk, proboszcz parafii w Krynkach, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Tegoroczne obchody parafialnego święta będą miały wyjątkową oprawę, gdyż przewodniczył im będzie zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. Świąteczne nabożeństwa rozpoczną się w przeddzień - w niedzielę (20 września) o godz. 18.00 - Całonocnym Czuwaniem. W dzień święta, czyli w najbliższy poniedziałek, o godz. 8.45 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Ok. godz. 9.30 wierni procesyjnie udadzą się na spotkanie abp Jakuba, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • ks. mitrat Aleksander Klimuk

  Życzenia imieninowe dla o. Aleksandra Klimuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Wielkiego Księcia Aleksandra Newskiego (Błagowiernyj wielikij kniaź Aleksandr Niewskij - 12 września), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. mitratowi Aleksandrowi Klimukowi - proboszczowi parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Aleksandra Newskiego i piękny jubileusz w sokólskiej Parafii

  "Najprzewielebniejszy władyko, witamy serdecznie w imieniu dzieci i młodzieży naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i prosimy o arcypasterskie błogosławieństwo oraz modlitwę za młode pokolenie i za nas wszystkich" - tymi słowami prawosławna młodzież przywitała przybyłego do Sokółki bp supraskiego Andrzeja. Wizyta hierarchy uświetniła obchody parafialnego święta, w którym uczestniczyło liczne duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych oraz tłumnie przybyli wierni.

 • ks. prot. Adrian Charytoniuk

  Życzenia imieninowe dla o. Adriana Charytoniuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. męcz. Adriana (Muczenik Adrian Nikomidijskij - 8 września), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Adrianowi Charytoniukowi - proboszczowi parafi śww. ap.ap. Piotra i Pawła w Samogródzie i św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  11 września Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono wielkie święto i ścisły post, jako wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka. W niektórych parafiach praktykuje się w tym dniu nabożeństwa na cmentarzach i święcenie grobów. W tym roku wspomnienie tego wydarzenia przypada w piątek.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na parafialne święto do Sokółki

  JE Najprzewielebniejszy Andrzej - biskup supraski, będzie przewodniczył Boskiej Liturgii, podczas parafialnego święta w sokólskiej cerkwi. Proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie i gorąco zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach, w dzień wspomnienia św. Aleksandra Newskiego - patrona miejscowej świątyni. W przeddzień święta - w piątek (11 września), o godz. 18.00 odprawione będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. W sobotę (12 września), o godz. 8.30 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Około godz. 9.30 udamy się na spotkanie władyki Andrzeja, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Ostrowiu Północnym

  "Bramy raju - dopóki przyszedł Chrystus były zamknięte. Z momentem przyjścia na świat Zbawiciela, zostały one odkryte, dlatego Cerkiew nie świętuje śmierci lecz zaśnięcie. W teologii prawosławnej nie ma pojęcia śmierci, gdyż nasza wiara nie miałaby wówczas sensu" - powiedział o. Justyn Jaroszuk do zgromadzonych w ostrowskiej cerkwi. A okazją ku duchowemu pouczeniu i wspólnej modlitwie, było parafialne święto, na które licznie przybyli nie tylko miejscowi, ale też przyjezdni wierni.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Ostrowia Północnego

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym - ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości w dzień święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy piątek (28 sierpnia) o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia. W niedzielę (30 sierpnia) o godz. 17.00 sprawowane zaś będzie nabożeństwo pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Nikt jak Bóg - uroczystości na św. Górze Grabarce

  Człowiek wiary jest przekonany, że jego losem, a jednocześnie losem kosmosu - czyli całego świata, zarządza Bóg. Dlatego często mówimy: Nikt jak Bóg! Przyszliśmy w to szczególne miejsce, gdzie w 1710 r. opatrzność boża objawiła swoją moc. Wtedy to, nasi przodkowie doświadczeni chorobą, przybywali w to miejsce, do ikony Chrystusa Zbawiciela i otrzymywali pomoc, pozostawali przy życiu. Musimy uświadomić sobie jedną prawdę, która często umyka naszym umysłom. Człowiek jest mikrokosmosem i zawiera w sobie wszystko to, co zawiera kosmos. Kosmos wraz ze swoją szeroko pojmowaną naturą, swoim zasięgiem obejmuje każdego z nas. Bóg zaś objawia się tam gdzie chce, kiedy chce i jak chce. To powinien zrozumieć człowiek, który nazywa siebie prawosławnym wierzącym chrześcijaninem. Jeżeli tej prawdy nie rozumie, to nie zrozumie wiele ze swojego życia - tymi słowami zwierzchnik prawosławnej cerkwi w Polsce, metropolita Sawa, przywitał tysiące ludzi zgromadzonych na św. Górze Grabarce. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 6

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 6

  Prezentacja multimedialna Daniela Grygiewicza - kliknij by obejrzeć

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 5

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 5

  Prezentacja multimedialna Daniela Grygiewicza - kliknij by obejrzeć

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 4

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 4

  Prezentacja multimedialna Daniela Grygiewicza - kliknij by objerzeć

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 3

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 3

  Prezentacja multimedialna Daniela Grygiewicza - kliknij by obejrzeć

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 2

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 2

  Prezentacja multimedialna Daniela Grygiewicza  - kliknij by obejrzeć

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pielgrzymkowe wspomnienia - dzień 1

  Dziś jest 12 sierpnia. Niby normalna data w kalendarzu - kolejny dzień roku. Jednak dla wielu ta data kojarzy się tylko z jednym - z początkiem pieszej pielgrzymki, chwilą, na który czeka się cały rok. W związku z sytuacją epidemiczną oraz obostrzeniami nałożonymi przez inspekcję sanitarną, jak również z poczucia odpowiedzialności - zarówno za pątników, jak też wszystkich mieszkańców napotykanych po drodze miejscowości, duchowni okręgu sokólskiego podjęli decyzję o odstąpieniu od organizacji tego cyklicznego i jakże ważnego wydarzenia.
   
  W tym roku nie będzie więc nam dane naładować duchowych akumulatorów, z modlitwą na ustach krocząc w większości znanymi już ścieżkami, by po 6 dniach dotrzeć na ukochaną św. Górę Grabarkę, tę którą dobrze znamy ale i tę którą wciąż odkrywamy na nowo. Aby choć trochę rozwiać smutek pątników, postanowiliśmy dać szansę powrotu na pielgrzymkowe szlaki, prezentując dzień po dniu zdjęcia z ubiegłych pielgrzymek.
   
  Wirtualną pielgrzymkę, która jest dostępna na kanale Bliżej Cerkwi, przygotował też Daniel Grygiewicz - kliknij by obejrzeć. Zabrakło w tym roku pielgrzymki i wszystkiego, co z nią związane, ale niech nie zabraknie jednego: modlitwy. Niech najbliższe 6 dni będą – jak co roku – szczególnie przepełnione naszą "rozmową z Bogiem". Do zobaczenia na trasie i na św. Górze! Już niedługo! - pisze pomysłodawca i autor prezentacji. Zapraszamy do wspólnego oglądania.
 • Foto: Adam Matyszczyk

  Rozpoczął się remont elewacji cerkwi w Kuźnicy

  W grudniu ubiegłego roku pisaliśmy o planowanym remoncie elewacji zewnętrznej cerkwi w Kuźnicy. Po długim oczekiwaniu i ku uciesze proboszcza, ks. prot. Jarosława Grygiewicza, ów remont właśnie się rozpoczął. Ekipa uwija się niczym pszczele robotnice w ulu i pomimo lejącego się z nieba żaru, metr po metrze, ściany kuźnickiej cerkwi zyskują piękny biały kolor.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej

  Jak co roku, 9 i 10 sierpnia monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu odwiedzą setki wiernych. Nieprzerwanie wznoszona jest tu modlitwa przed cudowną supraską ikoną Matki Bożej. W ciągu tych dwóch dni wierni przyjeżdżają tu z najodleglejszych miejsc Podlasia i całej Polski, by w dzień święta owej ikony, pokłonić się i prosić Bogurodzicę o pomoc i wstawiennictwo oraz podziękować za doznane łaski.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne kaplicy w Jurowlanach

  "Parafia pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach jest jedną z najstarszych jednostek Cerkwi Prawosławnej na terenie Białostocczyzny. Prawosławna świątynia w Jurowlanach powstała przed 1578 r. (...). Do połowy XIX wieku zmarłych chowano wokół cerkwi. W 1848 r. cmentarz ulokowano w nowym, obecnym miejscu. Wzniesiono na nim kaplicę pw. św. św. książąt Borysa i Gleba (1865). Podczas budowy nowej świątyni kaplica pełniła funkcję cerkwi parafialnej" - pisze w swoim opracowaniu historyk, dr Stefan Dmitruk. Jurowlańska kaplica jest jedyną prawosławną świątynią poświęconą w cześć św. Borysa i Gleba w Polsce. Własnie w niej wznoszono dziś modlitwy za żywych i za zmarłych.

 • Foto: Filip Wołosiuk, Aleksandra Kiszkiel

  Święto parafialne w Kruszynianach

  Cerkiew prawosławna uspienijem (zaśnięciem) nazywa odejście człowieka do wieczności. 7 sierpnia przypada uspienije św. Anny i tego dnia wspomina się jej ziemskie życie oraz zasługi dla rodzaju ludzkiego. Każda Boska Liturgia kończy się wymienieniem prarodziców Joachima i Anny, którzy są przykładem pokory i bezwzględnego oddania Stwórcy. Choć wiele wycierpieli, nigdy nie zwątpili w Najwyższego i siłę modlitwy, dzięki czemu Bóg darował im córkę - Bogurodzicę, którą z wdzięcznością oddali Bogu na służbę. W dekanacie sokólskim św. Anna jest patronką cerkwi w Kruszynianach. Tu każdego roku spieszą wierni, aby pomodlić się, podziękować Bogu za wszystkie dary i prosić o pomyślną przyszłość.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Kruszynian

  Ks. prot. Mirosław Łuciuk - proboszcz parafii w Kruszynianach, serdecznie zaprasza wszystkich wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień święta Zaśnięcia św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy. W piątek (7 sierpnia), o godz. 9.00 odprawiony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, po którym rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy w Jurowlanach

  W niedzielę, (9 sierpnia) naprestolnyj praznik kaplicy na cmentarzu będą obchodzili wierni parafii w Jurowlanach. Wzorem lat ubiegłych, proboszcz ks. prot. Mirosław Łuciuk, serdecznie zaprasza, by wspominając śww. męcz. Borysa i Gleba, pomodlić się nad grobami spoczywających na miejscowym cmentarzu i uczestniczyć w nabożeństwie. Poświęcić groby będzie można od godz. 8.00, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. proroka Eliasza w Jacznie i Starej Grzybowszczyźnie

  Setki osób odwiedziło dziś Jaczno. W centrum wsi stoi tam piękna murowana cerkiew, poświęcona Zmartwychwstaniu Pańskiemu. Nie jest to jednak wiekowa świątynia. Do jesieni 1985 r. stała w tym miejscu drewniana cerkiew wzniesiona w 1846 r., której duchowym opiekunem był św. Eliasz. Podobnie jak podczas każdej prawosławnej modlitwy za dusze zmarłych czytane są słowa "Wiecznaja pamiat' ", tak i tu w Jacznie, wieczna jest pamięć o starej cerkwi i jej patronie proroku, którego to właśnie dziś modlitewnie wspominano. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa w drodze - wystawa fotograficzna w Jacznie

  Podczas tegorocznego święta proroka Eliasza w Jacznie, otwarta zostanie stała wystawa fotograficzna. Ekspozycja, którą w ubiegłym roku można było obejrzeć podczas "Dni kultury prawosławnej" w Sokółce, zlokalizowana zostanie w głównej jeczeńskiej cerkwi i będzie dostępna od 2 sierpnia do 11 września. Serdecznie zapraszamy zarówno do wspólnej niedzielnej modlitwy, jak też obejrzenia wystawy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wiernych w zbliżającą się niedzielę (2 sierpnia), do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólną modlitwę w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, akatystem do św. Eliasza. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

  Życzenia imieninowe dla o. Włodzimierza Misiejuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza (Rawnoapostolnyj wielikij kniaź Władimir - 28 lipca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe proboszczowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce i zarazem dziekanowi okręgu sokólskiego - ks. mitratowi Włodzimierzowi Misiejukowi. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Włodzimierza w Ostrowiu Północnym

  Centralnym miejscem modlitwy w dekanacie sokólskim była dziś niewielka murowana kaplica na cmentarzu w Ostrowiu Północnym. Wokół tej pięknej i bardzo zadbanej cerkiewki zgromadził się tłum wiernych, którzy kontynuując chrześcijańską tradycję przybyli, by pochylić głowę i postawić znicz na grobach swoich przodków. Modlitewne spotkanie na miejscowej nekropolii to coroczne wspomnienie patrona świątyni - św. równego apostołom księcia Włodzimierza, który jak wspominają miejscowi, pomógł im odbudować domy i powrócić do normalności po bieżeństwie.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Jaczna

  Proboszcz parafii w Jacznie - ks. Piotr Hanczaruk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na wspólną modlitwę w najbliższą niedzielę (2 sierpnia), w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

Script logo