Aktualności

 • ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

  Życzenia imieninowe dla o. Włodzimierza Misiejuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza (Rawnoapostolnyj wielikij kniaź Władimir - 28 lipca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe proboszczowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce i zarazem dziekanowi okręgu sokólskiego - ks. mitratowi Włodzimierzowi Misiejukowi. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wspomnienie św. Włodzimierza w Ostrowiu Północnym

  Setki zniczy i świec zapłonęło dziś w Ostrowiu Północnym. Zapalili je ci którzy pamiętają - o tych, którzy odeszli. Chrześcijańską tradycję modlitwy za zmarłych kontynuowali dziś zarówno parafianie jak i wielu przyjezdnych, których przodkowie i bliscy związani byli z ostrowską ziemią. Doroczną okazją do modlitewnego spotkania był dzień wspomnienia patrona miejscowej cmentarnej kaplicy - św. równego apostołom księcia Włodzimierza. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Jaczna

  Proboszcz parafii w Jacznie - ks. Piotr Hanczaruk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na wspólną modlitwę w najbliższy poniedziałek (2 sierpnia), w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Już niebawem XXX piesza pielgrzymka z Sokółki na Św. Górę Grabarkę, zapraszamy

  Niespełna trzy tygodnie pozostały do jednego z najważniejszych wydarzeń dla prawosławnej społeczności Sokólszczyzny. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, pątnicy ponownie wyruszą pieszo na Św. Górę Grabarkę, niosąc pokorne modlitwy, żarliwe intencje i szczere podziękowania Najwyższemu Bogu. Będzie to jubileuszowa XXX pielgrzymka z Sokółki na świętą dla prawosławia górę krzyży. Spotykamy się tradycyjnie 12 sierpnia w cerkwi św. Aleksandra Newskiego, skąd podążymy w sześciodniową modlitewną wędrówkę.
  W dalszej części szczegóły dotyczące pielgrzymki.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy św. Włodzimierza w Ostrowiu Północnym

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień wspomnienia św. równego Apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza. W najbliższą środę (28 lipca) od godz. 8.30 będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. 

 • JE Najprzewielebniejszy Andrzej bp Supraski

  Imieniny Biskupa Andrzeja

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Andrzeja Arcybiskupa Krety (Swiatitiel Andrej, archijepiskop Kritskij - 17 lipca), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Andrzeja, Biskupa Supraskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitewne wspomnienie św. Andrzeja biskupa Krety w supraskim monasterze

  Dziś w supraskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja - Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe władyce Andrzejowi. 

 • Foto: Daniel Szczurko

  Święto parafialne w Ozieranach Wielkich

  15 lipca to dzień szczególny dla niewielkiej parafii w Ozieranach Wielkich. To właśnie w tym - jakże upalnym dniu, z wnętrza cerkwi na miejscowym cmentarzu, kierowały się ku Bogu gorętsze od słońca modlitwy, zarówno rodowitych mieszkańców tej urokliwej miejscowości, jak też wielu pielgrzymów, którym bliskie są te tereny.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Samogródzie

  "Bogiem chronioną Ojczyznę naszą, naczelne władze państwowe, władze samorządowe, miłujące Boga wojsko - pobłogosław Boże swoim miłosierdziem oraz zachowaj na długie lata" - wybrzmiały dziś słowa mnogoletstwija podczas Boskiej Liturgii w Samogródzie. A wydźwięk tych słów był szczególny, gdyż na tegorocznych uroczystościach święta parafialnego obecni byli zarówno przedstawiciele władz centralnych jak też wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zaś nabożeństwom w dzień wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła przewodniczył Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

 • ks. Piotr Hanczaruk

  Życzenia imieninowe dla o. Piotra Hanczaruka

  W dniu wspomnienia św. ap. Piotra (Sławnyj i wsiechwalnyj pierwowierchownyj apostoł Pietr - 12 lipca), pragniemy także złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. Piotrowi Hanczarukowi - proboszczowi parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Ozieran Wielkich

  Już w najbliższy czwartek (15 lipca), swoje święto parafialne obchodzić będzie cerkiew Położenia Ryzy Matki Bożej w Ozieranach Wielkich. Jest to wyjątkowe i niezwykle piękne wydarzenie, gdyż po nabożeństwie odbywa się czyn poświęcenia pól. Uroczysta Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Następnie wierni wyruszą w procesji, by pośród malowniczego krajobrazu prosić Najwyższego o dobry plon. Po dotarciu do Ozieran Wielkich, przy kapliczce w centrum wsi, odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody. Planowany jest też poczęstunek oraz krótka prelekcja nt. historii parafii. W imieniu proboszcza o. Justyna Jaroszuka serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Siderce

  W dekanacie sokólskim - pośród malowniczego krajobrazu wsi Siderka, w otoczeniu krzyży nagrobków, stoi skromna acz zadbana, murowana kapliczka. Dla niezbyt licznego grona parafian, nabożeństwa sprawowane są tu dwa razy w miesiącu. Raz do roku jednak miejsce to tętni życiem, a zarówno wnętrze cerkwi jak i okalający ją plac, zapełniają się wiernymi. Parafianie, ludzie korzeniami rodzinnymi związani z tym miejscem, jak też ci, których przodkowie spoczywają na miejscowym cmentarzu, zaproszeni goście... wszyscy gromadzą się w modlitewnej atmosferze, by wspomnieć patrona świątyni, św. proroka Jana Chrzciciela. 

 • Foto: m. Ludmiła Klimuk

  Święto parafialne w Starej Grzybowszczyźnie

  Stara Grzybowszczyzna to wieś w powiecie sokólskim, w parafii ostrowskiej. Okolica piękna: puszczańskie lasy i urokliwe siedziby ludzkie, gdzie mało już rdzennych mieszkańców, a więcej przyjezdnych. Jednak w dniu 7 lipca do leśnej cerkwi zmierzają wierni z terenów bliższych i dalszych. Odwiedzają cmentarz, a potem udają się do świątyni. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Samogródu

  12 lipca Cerkiew wspomina pamięć śww. app. Piotra i Pawła. Z tej okazji, ks. prot. Adrian Charytoniuk - proboszcz parafii w Samogródzie, której patronami są św. apostołowie, gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Tegoroczne uroczystości będą szczególne z uwagi na wizytę w samogródzkiej parafii zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakuba. W najbliższy poniedziałek, o godz. 9.00 celebrowany będzie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, o godz. 9.45 nastąpi powitanie hierarchy, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Siderki

  W najbliższą środę - 7 lipca Cerkiew wspomina narodzenie św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela. Jest to parafialne święto w Siderce. Z tej okazji proboszcz ks. Piotr Hanczaruk gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Uroczysta Boska Liturgia w cmentarnej kaplicy rozpocznie się o godz. 10.00. Od godz. 7.00 będzie też można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wszystkich wiernych w zbliżającą się środę - 7 lipca, do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólna modlitwę w dzień wspomnienia narodzin św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela, patrona tamtejszej świątyni. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, Molebnem z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • Foto: ks. Piotr Hanczaruk

  Spotkanie bractw parafialnych w Jacznie

  W dniach 27-29 czerwca, w ośrodku wypoczynkowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Jacznie, odbyło spotkanie integracyjne młodzieży działającej przy parafiach: w Dąbrowie Białostockiej, Jacznie i Fastach.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Poświęcenie cerkwi w Supraślu

  Niezbadane wyroki Opatrzności Bożej sprawiły, że odradza się to, co zostało zniszczone i rodzi się nadzieja tam, gdzie jej nie było” - powiedział władyka Sawa - 4 czerwca 1984 r., podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod odbudowę i rekonstrukcję cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. To co wówczas się rozpoczęło, po prawie 40 latach symbolicznie dobiega końca. Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, w otoczeniu hierarchów, duchowieństwa, przedstawicieli władz lokalnych i państwowych oraz tłumnie przybyłych wiernych, dokonał wczoraj poświęcenia odradzającej się świątyni, w samym centrum supraskiego monasteru.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa i zabawa na zakończenie roku szkolnego

  Dzisiejsze popołudnie, dzieci wraz z rodzicami, spędzili na wspólnej zabawie i integracji. Okazją ku temu był festyn rodzinny "Halo Wakacje", zorganizowany przez Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu wraz z proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Przedsięwzięcia, którym patronowało Bractwo od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było i tym razem, co cieszy tym bardziej, iż była to pierwsza plenerowa impreza po długiej przerwie spowodowanej pandemią. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto kaplicy w Krynkach

  Tradycją w kryńskiej parafii jest modlitewne spotkanie 26 czerwca, a okazją ku temu jest dzień święta niewielkiej drewnianej cerkiewki, ulokowanej na wzgórzu pośród setek nagrobków i poświęconej w cześć św. Antoniego Wielkiego. Licznie zgromadzeni parafianie pochylili dziś głowę przed ikoną patrona i przed prochami swoich bliskich, od wieków spoczywających na miejscowym cmentarzu. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - Sobota Rodzicielska

  Dziś przypada Sobota Rodzicielska przed świętem Trójcy Świętej (Trojczeskaja Rodzicielskaja Subota) - w tradycji prawosławia dzień modlitwy za zmarłych. Z tej okazji wierni spotkali się na sokólskim cmentarzu, by wspomnieć w modlitwie swoich bliskich, a także św. męcz. Pawłę - patronkę miejscowej kaplicy.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na festyn rodzinny "Halo Wakacje"

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu wraz z proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, serdecznie zapraszają na rodzinny festyn z okazji zakończenia roku szkolnego "Halo Wakacje". To pierwsza impreza plenerowa po długiej przerwie, dlatego nie może Was na niej zabraknąć. Spotykamy się w niedzielę 27 czerwca o godz. 14.30 w tamtejszej parafialnej cerkwi.
  W dalszej części szczegóły dotyczące przedsięwzięcia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Molebien na zakończenie roku szkolnego

  W najbliższą środę (23 czerwca) o godz. 18.00 w sokólskiej cerkwi, odsłużony zostanie molebien na zakończenie roku szkolnego. W imieniu proboszcza ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka, serdecznie zapraszamy do modlitewnego uczestnictwa i podziękowania Bogu za kolejny rok nauki. Po nabożeństwie duchowni i katecheci rozdadzą uczniom świadectwa. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy - 19 czerwca, w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły, patronki kaplicy na miejscowym cmentarzu. Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 8.00. Jako że będzie to sobota rodzicielska - w tradycji prawosławnej dzień szczególnej modlitwy za zmarłych, wierni będą mogli poświęcić groby spoczywających na sokólskiej nekropolii. Z modlitwą duchowni będą oczekiwali od godz. 8.00. 

 • ks. prot. Justyn Jaroszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Justyna Jaroszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Justyna Filozofa (Muczenik Iustin Fiłosof - 14 czerwca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Justynowi Jaroszukowi - proboszczowi parafii Narodzenia NMP w Krynkach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Augustowie

  Niewielka liczebnie wspólnota wiernych w Augustowie, gościła dziś w swoich progach braci w Chrystusie z innych parafii oraz liczne duchowieństwo. Gościła w skromnych murach tymczasowej kaplicy, choć z pewnością chciałaby gościć już w nowej, dostojnej i pięknej cerkwi, której ukończenie wyczekiwane jest od lat. Okazją do spotkania i wspólnej modlitwy były uroczystości święta parafialnego - Wniebowstąpienia Pańskiego, które tradycyjnie celebrowane są w Augustowie w następującą świąteczną niedzielę. 

 • Foto: materiały prasowe organizatora

  Międzynarodowy Konkurs “OrthPhoto Awards”

  Portal fotograficzny Orthphoto.net organizuje nowy międzynarodowy konkurs fotograficzny OrthPhoto Awards, który jest skierowany zarówno do fotografów profesjonalnych jak i amatorów. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dzielenia z szerszą publicznością pięknem Cerkwi prawosławnej, jej tradycji, obrzędów i życia wiernych.
  W dalszej części prezentujemy szczegóły dotyczące konkursu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

  Wniebowstąpienie Pańskie - należące do grona dwunastu wielkich świąt, zostało ustanowione jeszcze w czasach apostolskich. Jest to święto ruchome - obchodzone w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, a co za tym idzie - zawsze we czwartek. Wniebowstąpienie jest ważnym wydarzeniem w cerkiewnym roku liturgicznym, a jego najbardziej widocznym elementem jest fakt, iż od tego dnia, a w zasadzie od wieczora dnia poprzedzającego, wierni przestają pozdrawiać się słowami Chrystos Woskresie. W dekanacie sokólskim dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w sposób szczególny obchodzony jest w parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach i przez tamtejszą wspólnotę wiernych traktowany jako drugie święto parafialne. Dzisiejszego poranka parafianie przybyli do miejscowej świątyni, by wznieść modlitwy za siebie, za bliskich, za ojczyznę oraz za obfitość płodów ziemi.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Augustowa

  Z okazji święta parafialnego, do wspólnej modlitwy zaprasza ks. prot. Marek Kozłowski. Wniebowstąpienie Pańskie przypada w tym roku 10 czerwca, a uroczystości w Augustowie tradycyjnie już odbędą się w następującą świąteczną niedzielę - 13 czerwca. O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego do Krynek

  Wniebowstąpienie Pańskie jest ważnym wydarzeniem parafii w Krynkach i określane mianem drugiego święta parafialnego. Proboszcz - ks. prot. Justyn Jaroszuk serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy. W najbliższy czwartek (10 czerwca), o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia.

Script logo