Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Pożegnanie o. Piotra Charytoniuka i o. Justyna Jaroszuka

  "W interpretacji świętych ojców patriotą jest ten, który mówi <Mój dom jest wszędzie i nigdzie. Wszędzie - gdyż gdzie mnie posyła Cerkiew i gdzie chce mnie widzieć Bóg, właśnie tam idę. Nigdzie - ponieważ mój dom w rzeczywistości jest w niebie>". Słowa te wypowiedział abp Bielski Grzegorz, podczas ostatniej wizyty w supraskim monasterze. Właśnie nimi najprościej można opisać sytuację, w której parafianie muszą pożegnać swojego duchownego, wieloletniego proboszcza czy też pracowitego wikariusza. To one pozwalają też na dalszy plan odsunąć smutek, a uwagę wiernych skupić na przyszłości Cerkwi, którą zaplanował Bóg a zrealizował biskup. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy w Ostrowiu Północnym

  Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień wspomnienia św. równego Apostołom, Wielkiego Księcia Włodzimierza. W najbliższy wtorek (28 lipca) od godz. 9.00 będzie można poświęcić groby spoczywających na ostrowskim cmentarzu, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się świąteczna Boska Liturgia.

 • JE Najprzewielebniejszy Andrzej bp Supraski

  Imieniny Biskupa Andrzeja

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Andrzeja Arcybiskupa Krety (Swiatitiel Andrej, archijepiskop Kritskij - 17 lipca), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Andrzeja, Biskupa Supraskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitewne wspomnienie św. Andrzeja biskupa Krety w supraskim monasterze

  Dziś w suprskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi św. ap. Jana Teologa, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe bp Andrzejowi. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Ozieranach Wielkich

  W skład prawosławnego dekanatu sokólskiego wchodzi dwanaście parafii - od turystycznego, nowoczesnego i gwarnego Augustowa począwszy, poprzez centralną, administracyjną Sokółkę, na cichych i wielokulturowych Kruszynianach skończywszy. Na tym terenie funkcjonuje 21 cerkwi. Są tu świątynie duże - murowane i dostojne, cerkwie drewniane - wiekowe zabytki oraz małe urokliwe kapliczki. Jedną z nich odnajdziemy jadąc piaszczystą drogą z Białogorców do Ozieran Wielkich. Na skrytym pośród drzew cmentarnym wzgórzu stoi niewielka murowana cerkiewka, poświęcona w 1970 r., w cześć święta Położenia Ryzy (Szat) Matki Bożej. Właśnie tu, corocznie 15 lipca, celebrowane jest święto parafialne, połączone z tradycją, której próżno szukać w innych miejscach dekanatu. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Uroczystości Piotra i Pawła w Samogródzie

  Samogród na Sokólszczyźnie - trudno znaleźć go na mapie. Próżno też szukać drogowskazu, nawet przejeżdżając nieopodal jedynych zabudowań tej miejscowości. Trzeba bowiem wiedzieć, iż Samogród to tylko cerkiew i plebania, mniej więcej w połowie drogi z Babik do Suchynicz. Ludzie mimo to nie błądzą, a raz w roku - jak dawniej do Rzymu, wszystkie okoliczne drogi prowadzą właśnie do Samogródu. Tym dniem jest oczywiście dzisiejsze święto patronów wspomnianej świątyni.

 • JE Najprzewielebniejszy Paweł bp Hajnowski

  Imieniny Biskupa Pawła

  Dziś Cerkiew wspomina św. Apostoła Pawła (Sławnyj i wsiechwalnyj pierwowierchownyj apostoł Pawieł - 12 lipca), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego. Z okazji imienin, duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • ks. prot. Piotr Charytoniuk

  Życzenia imieninowe dla o. Piotra Charytoniuka i o. Piotra Hanczaruka

  W dniu wspomnienia św. ap. Piotra (Sławnyj i wsiechwalnyj pierwowierchownyj apostoł Pietr - 12 lipca), pragniemy także złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Piotrowi Charytoniukowi - proboszczowi parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach oraz ks. Piotrowi Hanczarukowi - proboszczowi parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Ozieran Wielkich

  Proboszcz parafii w Krynkach, ks. Piotr Charytoniuk, serdecznie zaprasza wiernych do filialnej cerkwi Położenia Ryzy Matki Bożej w Ozieranach Wielkich, na uroczystości święta parafialnego. W najbliższą środę (15 lipca) o godz. 9.00 rozpocznie się Boska Liturgia. Tradycją jest, iż po nabożeństwie zgromadzeni wyruszą w procesji wśród pól, z czynem ich oświęcenia. Po dotarciu do Ozieran, przy kapliczce odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody.

 • Komunikat ws. pieszej pielgrzymki Sokółka - Św. Góra Grabarka

  Z żalem informujemy, iż w tym roku nie odbędzie się piesza pielgrzymka z Sokółki na św. Górę Grabarkę. Jak informuje ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, w związku z sytuacją epidemiczną oraz obostrzeniami nałożonymi przez Inspekcję Sanitarną, jak również z poczucia odpowiedzialności zarówno za pątników jak też wszystkich mieszkańców napotykanych po drodze miejscowości, duchowni okręgu sokólskiego, na niedawnej konferencji dekanalnej, podjęli decyzję o odstąpieniu od organizacji tego cyklicznego wydarzenia. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Siderce

  Święto parafialne - zwane też zwyczajowo odpustem, jest bardzo ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości. W wymiarze religijnym jest to święto patrona świątyni, czyli czas modlitwy, bardzo często połączony z odwiedzaniem cmentarzy i święceniem grobów najbliższych. Oprócz tego jest jeszcze aspekt społeczny, czyli możliwość spotkania ludzi, często tylko raz w roku, właśnie na okoliczność odpustu. Święto parafialne stało się też w wielu miejscach wyznacznikiem czasu i kalendarza. Pewne czynności czy prace polowe dzielone są niejednokrotnie na te, które powinno się wykonać do i po święcie. Właśnie tego rodzaju podniosłe wydarzenie miało miejsce wczoraj w Siderce.

 • Foto: Piotr Szymczuk, Joanna Troc

  Wspomnienie św. proroka Jana Chrzciciela w Starej Grzybowszczyźnie

  W Starej Grzybowszczyźnie, jak co roku w dzień patrona tej świątyni - Narodzin św. Proroka Jana Chrzciciela, w cerkwi zgromadzili się wierni, aby modlitewnie uczcić ten dzień. Najpierw poświęcono wodę a potem odprawiono św. Liturgię, której przewodniczył o. Włodzimierz Misiejuk sokólski dziekan w asyście o. Józefa Sitkiewicza nowodworskiego proboszcza, o. Pawła Łapińskiego wasilkowskiego wikariusza i gospodarza o. Aleksandra Klimuka.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Samogródu

  12 lipca Cerkiew wspomina pamięć śww. app. Piotra i Pawła. Z tej okazji ks. Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii w Samogródzie, gorąco zaprasza wiernych na wspólną modlitwę. W najbliższą niedzielę, o godz. 9.00 celebrowany będzie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafia w Jacznie wyremontuje zabytkową kaplicę

  Już niebawem będziemy się mogli cieszyć kolejną ważną inwestycją, przywracającą blask zabytkowej świątyni na Sokólszczyźnie. Parafia w Jacznie wyremontuje kaplicę św. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironośnic). Drewniana cerkiewka na miejscowej nekropolii zyska nie tylko nowy dach i elewację, ale zostanie też wyremontowana wewnątrz. Ponadto zagospodarowany zostanie teren przy bramie i wokół świątyni. Jak informuje Barbara Likowska-Matys z Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, dofinansowanie na ten cel, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, przyznał Zarząd Województwa, zaś sam projekt opiewający na 250 tys. zł. z otrzymaną dotacją 200 tys. zł., przygotowano w ramach LGD „Fundusz Biebrzański”. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Siderki

  7 lipca Cerkiew wspomina narodzenie św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela. Jest to parafialne święto w Siderce. Z tej okazji proboszcz ks. Piotr Hanczaruk gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Uroczysta Boska Liturgia w cmentarnej kaplicy rozpocznie się o godz. 10.00. Od godz. 7.00 będzie też można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Starej Grzybowszczyzny

  Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wszystkich wiernych w zbliżający się wtorek (7 lipca), do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólna modlitwę w dzień wspomnienia narodzin św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela, patrona tamtejszej świątyni. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, Molebnem z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później odprawiona zostanie Boska Liturgia.

 • Foto: Kancelaria Arcybiskupia

  Ruch służbowy w Dekanacie Sokólskim

  W dniu 30.06.2020 r., w kancelarii arcybiskupiej, zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub, poinformował o ruchu służbowym wśród duchownych diecezji. W dekanacie sokólskim, proboszczem parafii Narodzenia NMP w Krynkach mianowany został ks. prot. Justyn Jaroszuk, dotychczasowy wikariusz sokólskiej parafii. Na funkcję sokólskiego wikariusza powołany został ks. Łukasz Ławreszuk. Ks. prot. Piotr Charytoniuk, który od 1981 r. kierował parafią w Krynkach, mianowany został wikariuszem parafii św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Modlitwa na zakończenie roku szkolnego

  W najbliższą niedzielę (28 czerwca) ks. Piotr Hanczaruk serdecznie zaprasza wszystkie dzieci, młodzież oraz rodziców, by podziękować Bogu za kolejny rok nauki. Zachęcamy, aby przed rozpoczęciem wakacji przystąpić do sakramentu spowiedzi i Eucharystii. Spowiedź w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie rozpocznie się od godziny 8.30, zaś po Boskiej Liturgii odsłużony zostanie molebien na zakończenie roku szkolnego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto kaplicy w Krynkach

  Oprócz Wniebowstąpienia Pańskiego i święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, wierni z parafii w Krynkach raz do roku spotykają się uroczyście także w kaplicy na cmentarzu. Okazją ku temu jest dzień święta niewielkiej drewnianej cerkiewki poświęconej w cześć św. Antoniego Wielkiego.  

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Molebien na zakończenie roku szkolnego

  W najbliższą niedzielę (28 czerwca) po Boskiej Liturgii w sokólskiej cerkwi, odsłużony zostanie molebien na zakończenie roku szkolnego. W imieniu duchownych i katechetów oraz wszystkich nauczycieli, serdecznie zapraszamy do modlitewnego uczestnictwa i podziękowania Bogu za kolejny rok nauki. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do kaplicy w Krynkach

  W najbliższy piątek (26 czerwca), Cerkiew wspominać będzie św. Antoniego Wielkiego. Z tej okazji ks. prot. Piotr Charytoniuk, proboszcz parafii w Krynkach, serdecznie i gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy. Uroczysta Boska Liturgia w cmentarnej kaplicy, której patronem jest św. Antoni, rozpocznie się o godz. 10.00. Od godz. 9.00 będzie też można poświęcić groby swoich bliskich.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce

  Proboszcz parafii w Sokółce ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia św. męcz. Pawły - patronki kaplicy na cmentarzu w Sokółce. Boska Liturgia w tej świątyni rozpocznie się o godz. 9.00 w najbliższą sobotę (20 czerwca). Można też będzie poświęcić groby spoczywających na sokólskim cmentarzu.

 • ks. prot. Justyn Jaroszuk

  Życzenia imieninowe dla o. Justyna Jaroszuka

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Justyna Filozofa (Muczenik Iustin Fiłosof - 14 czerwca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Justynowi Jaroszukowi - wikariuszowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

   

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Nowowoli

  We wsi Nowowola, nieco na uboczu, na urokliwym wzgórzu łagodnie wybijającym się pośród okolicznych pól, stoi skromna cmentarna kaplica poświęcona w pamięć Wszystkich Świętych. To jedyna prawosławna świątynia w gminie Janów - najbardziej wysunięta na zachód w powiecie sokólskim. W 1908 r., samodzielna i dość liczna - bo składająca się z ok. 150 rodzin parafia, świętowała tu konsekrację nowej cerkwi. Drewniana świątynia nie przetrwała jednak niespokojnych powojennych czasów i spłonęła wraz z całym wyposażeniem. W latach siedemdziesiątych, staraniami związanej z nowowolską parafią Pani Stefanii Dobreńczyk i czynem społecznym już znacznie mniej licznej, bo składającej się z ok. 30 rodzin wspólnoty wiernych, wśród wiekowych nagrobków wzniesiono nową, murowaną kaplicę. To tu bije duchowe serce 24-osobowej obecnie wspólnoty, administracyjnie wchodzącej w skład parafii w Sokółce.  

 • Foto: Paweł Giczan

  Zaproszenie na święto parafialne do Nowowoli

  Ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk gorąco zaprasza w najbliższą niedzielę (14 czerwca), na modlitwę do kaplicy w Nowowoli. Dzień wspomnienia Wszystkich Świętych - pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy - jest naprestolnym praznikiem tej świątyni. Od godz. 8.00 będzie można poświęcić groby swoich bliskich, zaś ok. godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • ks. prot. Jarosław Grygiewicz

  Życzenia imieninowe dla o. Jarosława Grygiewicza

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Jarosława Księcia Muromskiego (Błagowiernyj Jarosław kniaź Muromskij - 3 czerwca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Jarosławowi Grygiewiczowi - proboszczowi parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na mnogaja leta życzą: duchowni dekanatu sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

   

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Augustowie

  Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem parafialnym w Augustowie. Choć przypadające na miniony czwartek, od wielu lat celebrowane w następującą świąteczną niedzielę. Nie inaczej było też i w tym roku. Od wczesnych godzin porannych wierni niewielkiej augustowskiej wspólnoty wznosili modlitwy o zdrowie i pomyślność na kolejny rok, ale też o szybkie ukończenie budowy nowej, pięknej świątyni.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

  Tradycją w kryńskiej parafii stała się modlitwa w czwartkowy poranek - dokładnie 40 dni po święcie Zmartwychwstania Pańskiego. Wówczas to Cerkiew obchodzi jedno z dwunastu Wielkich Świąt - Wniebowstąpienie Pańskie. To ustanowione jeszcze w czasach apostolskich święto kończy okres paschalny i właśnie w Krynkach celebrowane jest jako drugie święto parafialne.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Augustowa

  Święto Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w tym roku 28 maja, zaś uroczystości w Augustowie tradycyjnie już odbędą się w następującą świąteczną niedzielę (31 maja). W ów dzień parafialnego święta, o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto Wniebowstąpienia Pańskiego do Krynek

  Wniebowstąpienie Pańskie jest ważnym wydarzeniem parafii w Krynkach i określane mianem drugiego święta parafialnego. Jak co roku, wierni spotkają się w miejscowej cerkwi na wspólnej modlitwie. W najbliższy czwartek (28 maja), o godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

Script logo