Archiwum 2016-05-21 - Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  • Foto: ks. Marek Kozłowski

    Foto: ks. Marek Kozłowski

2016-05-21
W dniu dzisiejszym cerkiew w Dąbrowie Białostockiej obchodziła swoje parafialne święto. Uroczystości ku czci patrona świątyni, Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, rozpoczęły się o godzinie 9.00 akafistem, któremu przewodniczył ks. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu, a uczestniczyli w nim także ks. Marek Kozłowski miejscowy wikariusz i ks. Piotr Omelczuk proboszcz parafii w Jacznie. Godzinę później rozpoczęła się Boska Liturgia pod przewodnictwem ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka - dziekana okręgu Sokólskiego, przy współudziale ks. Józefa, ks. Marka, ks. Piotra oraz ks. Mirosława Tomaszewskiego proboszcza z Zabłudowa.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dziekan, przybliżając licznie zgromadzonym wiernym osobę Apostoła Jana, ulubionego ucznia Jezusa, który był ze swym Nauczycielem przy wszystkich ważnych wydarzeniach z Jego życia i jako jedyny z nich stał przy Krzyżu, widząc Jego śmierć. Po Liturgii, przy śpiewie Paschalnych pieśni, odbył się Krestnyj Chod z czytaniem czterech Woskresnych Ewangelii i wygłoszeniem Mnogoletstwija za Hierarchów Cerkwi, Państwo i jej władze oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?swieto-parafialne-w-dabrowie-bialostockiej,300

Adam Matyszczyk

Script logo