Archiwum 2016-05-22 - Święto parafialne w Nowym Dworze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2016-05-22
W Polsce jest kilkanaście świątyń, w których szczególnie uroczyście obchodzone jest dzisiejszy dzień wspomnienia św. Mikołaja Cudotwórcy. Jedną z nich jest cerkiew w Nowym Dworze, dlatego tam waśnie, od wczesnych godzin porannych podążały rzesze wiernych, by pokłonić się ikonie świętego i prosić o wstawiennictwo na kolejny rok.  

Uroczystości rozpoczęły się od akafistu, który na środku świątyni odczytali ks. Mikołaj Dejneko z Dąbrowy Białostockiej, ks. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy oraz ks. Justn Jaroszuk z Sokółki. Gdy nabożeństwo to dobiegło końca, a pięknie przystrojona i rozświetlona blaskiem setek świec nowodworska cerkiew, zapełniła się wiernymi, głos zabrał proboszcz ks. Józef Sitkiewicz.

- Bardzo serdecznie witam wszystkich was. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przybyliście, by uczestniczyć w naszym dzisiejszym święcie. Za chwilę rozpoczniemy Boską Liturgię, zapraszam do wspólnej modlitwy - powiedział. 

Głównemu nabożeństwu przewodniczył ks. Piotr Charytoniuk z Krynek, w asyście niemal wszystkich duchownych dekanatu sokólskiego. Kazanie przygotował zaś ks. Mirosław Łuciuk z Kruszynian. Przypomniał w nim osobę św. Mikołaja.

- Św. Mikołaj jest postacią bardzo dobrze znaną wszystkim chrześcijanom, nie tylko prawosławnym. Zasłyną swą dobrocią, gdyż pomagał potrzebującym. Robił to bezinteresownie, nie bacząc na to kto i jakiej pomocy potrzebował. Często swoje wysiłki czynił nocą, aby nikt go nie osądzał i aby nikt nie przypisał mu tych zasług (…). Tak też i my powinniśmy pomagać bliźnim nie różnicując ich i nie zastanawiając się czy na to zasługują czy też nie. Pomagając zaś nie rozmyślajmy, czy daliśmy za dużo i nam przez to zostało mniej (…). Pamiętajmy, że nie nam pisane jest sądzić bliźnich ale że będziemy wszyscy sądzeni razem - pouczał.

Po Liturgii, wszyscy zebrani uczestniczyli w procesji, podczas której czytano cztery Ewangelie i wygłoszono Mnogoletstwija za hierarchów Cerkwi, ojczyznę i jej władze, parafię i proboszcza a także wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości.

Na zakończenie do zgromadzonych na cerkiewnym placu wiernych i licznych gości, zwrócił się ks. Piotr. 

– Dzisiejsze uroczystości dobiegają już końca. O tym dlaczego i przez tak wielu jest czczony i wysławiany św. Mikołaj, nie będę mówił, gdyż słyszeliśmy o tym w kazaniu. Pozwolę sobie zatem wszystkich was pozdrowić. Duchowieństwo, w tym przede wszystkim proboszcza, ks. kpelana wraz z druhami osp, poczet sztandarowy, wójta, parafian zarówno tych miejscowych jak i przyjezdnych. Pozostaje mi więc życzyć aby za wstawiennictwem św. Mikołaja, Pan Bóg wszystkich obdarzył przede wszystkim zdrowiem, byśmy mogli i w przyszłości zbierać się w tej cerkwi i wysławiać świętego i Najwyższego. 

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?swieto-parafialne-w-nowym-dworze,301

Adam Matyszczyk

Script logo