Archiwum 2017-07-12 - uroczystości Piotra i Pawła w Samogródzie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2017-07-12
Parafia w Samogródzie to nieco ponad 190 wiernych, jednak raz do roku jej liczebność się podwaja a nawet potraja. Tym dniem jest oczywiście 12 lipca, kiedy to Cerkiew wspomina św. Apostołów Piotra i Pawła, patronów miejscowej świątyni. Większość osób, których o to pytałem twierdzi, że na Sokólszczyźnie właśnie w Samogródzie odpusty są najliczniejsze. No i jeszcze w Ostrowie Północnym, ale na ten poczekamy do końcówki sierpnia. Wracając do Samogródu, to nie inaczej było też w tym roku. Środowe przedpołudnie dla setek wiernych nie mogło rozpocząć się inaczej, niż modlitwą w drewnianej, samogródzkiej cerkwi.

Kilka dni temu probosz, w kontekście powstawania nowych dzwonów w pracowni ludwisarskiej w Taciszewie mówił, iż Bóg dał radość młodego pokolenia, w parafii demograficznie skazanej na powolny koniec. W istocie wielka to radość, gdy młode pokolenie widząc piękno otrzymane w spadku po swoich przodkach, piękno głębi i szczerości modlitewnej oraz kulturalnego bogactwa, postanawia owe ponadczsowe wartości nie tylko przekazać potomnym, ale i ubogacić swoim życiem i działaniem. Takim właśnie działaniem jest inicjatywa zakupu nowych dzwonów, która na trwałe zapisze się w historii parafii. Odpowiedzialne życie zaś, to codzienna pamięć o chrześcijańskich wartościach i obecność w najważniejszych chwilach wspólnoty. 

Uroczystości rozpoczęły się już w przededniu, kiedy to wieczorem odsłużone zostało wsienocznoje bdienije. W dzień święta, o godz. 9.00 celebrowany był molebien z małym poświęceniem wody, zaś o godz. 10.00 rozpoczęła się Boska Liturgia.

Liturgicznym uroczystościom przewodniczył archimandryta Andrzej z monasteru w Supraślu. Towarzyszyli mu: ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowa Północnego, ks. Piotr Charytoniuk z Krynek, ks. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu, ks. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. Marek Kozłowski z Augustowa, ks. Justyn Jaroszuk z Sokółki, ks. Piotr Hanczaruk z Jaczna, ks. protodiakon Dymitr Tichoniuk z Supraśla oraz proboszcz ks. Adrian Charytoniuk.

Kazanie na ten dzień przygotował o. Marek. - Bracia i siostry modlimy się dzisiaj do św. Apostołów Piotra i Pawła o wstawiennictwo. Zawsze, gdy wspominamy jakiegoś świętego w cerkwi, przede wszystkim powinniśmy brać przykład z jego życia i naśladować go, by dążąc do Królestwa Bożego - celu naszego życia, mieć dobry przykład i dobrą drogę. Gdy patrzymy na tych dwóch świętych, największych wśród Apostołów, mamy bardzo dobre przykłady (...) - powiedział ks. Marek. Przedstawiając następnie istotne kwestie z życia świętych, odnosił je do naszego współczesnego życia, wskazując drogę, którą powinniśmy iść.

W tych, tak ważnych dla lokalnej społeczności uroczystościach, wzięli też udział przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, członek zarządu powiatu Krzysztof Szczebiot, burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz, przewodnicząca rady gminy Szudziałowo Elżbieta Kędyś, komendant placówki Straży Granicznej w Bobrownikach mjr SG Grzegorz Krawiel, komendant placówki Straży Granicznej w Krynkach kpt. SG Adam Kaźmierczak, z-ca komendanta placówki Straży Granicznej w Szudziałowie ppłk SG Andrzej Maksimiuk, z-ca komendanta komendy powiatowej PSP w Sokółce bryg. Dariusz Łukaszewicz, komendant OSP w Wierzchlesiu Adam Kiszuk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki Aleksander Lickiewicz.

Ważnym elementem uroczystości był krestny chod, podczas którego czytane były fragmenty Ewangelii oraz wygłaszane mnogoletstwija za hierarchów Cerkwi, państwo i jego władze oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości.

Do zgromadzonych, z przesłaniem teologicznym zwrócił się też przewodniczący uroczystościom archimandryta Andrzej. Podkreślił fundamentalną rolę apostołów Piotra i Pawła w rozwoju chrześcijaństwa. Odniósł się też do liczby zebranych wiernych. - Dzisiaj moi drodzy tak wspaniale zbieramy się na tym święcie. Wśród nas jest młodzież, dzieci. To zasługa proboszcza tej parafii, który tak wspaniale integruje i aktywizuje was wszystkich. Ale przede wszystkim to zasługa waszych patronów, których tak głęboko umiłowaliście (...) - powiedział archimandryta.

Nie zabrakło też życzeń imieninowych wszystkim Piotrom i Pawłom, w tym o. Piotrowi Charytoniukowi i o. Piotrowi Hanczarukowi.

Na zakończenie głos zabrał też proboszcz, ks. Adrian. - Ojciec Marek oraz ojciec archimandryta wyczerpali już wywód teologiczny więc postaram się nie przedłużać. Serdecznie dziękuję wam wszystkim za obecność na dzisiejszym święcie (...). Mam nadzieję, że dzisiaj była to nasza ostatnia procesja przy takim akompaniamencie. Mam nadzieję, że następna procesja w naszej cerkwi będzie już przy dźwięku dzwonów, które już wkrótce do nas przyjadą. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się cieszyli radością z ich zamontowania i poświęcenia. Proszę również o to żebyście nie zapominali o naszej parafii i za rok znów przyjechali na święto Piotra i Pawła. Waszego wsparcia, zarówno duchowego jak i finansowego, potrzebujemy na co dzień. Pozdrawiam też wszystkich Piotrów i Pawłów, także tych, którzy imieniny obchodzili trzynaście dni wcześniej, gdyż dzięki naszej parafii mają okazję obchodzić imieniny dwa razy. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim. Cieszymy się że jesteście - powiedział z nieskrywaną radością o. Adrian.  

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?bog-dal-radosc-mlodego-pokolenia-uroczystosci-piotra-i-pawla-w-samogrodzie

Adam Matyszczyk

Script logo