Archiwum 2017-09-27 - Święto w Kuźnicy

  • Foto: lektor Daniel Grygiewicz

    Foto: lektor Daniel Grygiewicz

2017-09-27
W dniach 26-27 września 2017 roku parafia prawosławna w Kuźnicy obchodziła swoje święto parafialne - Podwyższenie Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie w przeddzień nabożeństwem całonocnego czuwania, które sprawowali: ks. prot. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu, ks. prot. Jarosław Grygiewicz - proboszcz parafii w Kuźnicy oraz ks. protodiakon Tomasz Cyrkun z Białegostoku. Pod koniec jutrzni miał miejsce obrzęd wyniesienia Świętego Krzyża na środek cerkwi dla adoracji przez wiernych.

Następnego dnia o godz. 9 sprawowane było małe poświęcenie wody, zaś godzinę później rozpoczęła się Boska Liturgia. Przewodniczył jej dziekan okręgu sokólskiego, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Okolicznościowe kazanie o tym, jak ważny w życiu wierzącego człowieka jest krzyż - najbardziej znany symbol chrześcijański - wygłosił ks. Piotr Hanczaruk z Jaczna.

Liturgia zakończyła się krestnym chodem wokół świątyni. Na koniec ze słowem do zebranych zwrócił się ks. Włodzimierz Misiejuk, a także proboszcz parafii - ks. Jarosław Grygiewicz, który podziękował przybyłym duchownym, parafianom, wiernym i zaproszonym gościom.

Podczas nabożeństwa całonocnego czuwania śpiewał kwartet pod dyrekcją matuszki Anny Cyrkun, zaś na Boskiej Liturgii chór parafialny pod dyrekcją lektora Daniela Grygiewicza.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?swieto-parafialne-w-kuznicy

Adam Matyszczyk

 

Script logo