Rok 2013

  • Wyświęcenie nowej dzwonnicy

    Arcybiskup Jakub w strugach ulewnego deszczu wyświęcił w czwartek dzwonnicę przy cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. Tego dnia parafia obchodziła święto swego patrona i jubileusz 160-lecia wybudowania świątyni.

Script logo