Chrystos Woskresie nad grobami bliskich

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W ciągu mijającego weekendu setki osób odwiedziło prawosławne cmentarze na Sokólszczyźnie. To okres szczególny - bardzo radosny, gdyż śpiewany nad grobami troparoin święta Zmartwychwstania Pańskiego, daje nam żyjącym nadzieję, iż nasi bliscy także powstaną z martwych i wszyscy razem staniemy przed obliczem Zbawiciela.

Po raz kolejny przy cmentarzach Bractwo Cerkiewne św. Spirydona prowadziło dystrybucję zniczy. Dziękujemy proboszczom za pomoc, osobom przy stoiskach za zaangażowanie a odwiedzającym cmentarze za ofiary. Zostaną one przeznaczone na szczytne cele, w tym w dużej części na wsparcie parafii w dekanacie sokólskim. Przypominamy, iż nie była to jednorazowa akcja. Dystrubucja zniczy będzie się odbywała także w dni świąt parafialnych na cmentarzach oraz w listopadzie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania stoisk Bractwa.

 

Adam Matyszczyk

Script logo