Gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś w cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, duchowni okręgu sokólskiego uczestniczyli w gowienijach przed świętem Narodzenia Pańskiego. Z tej okazji kryńską parafię odwiedził bp Supraski Andrzej, który przewodniczył sprawowanej Boskiej Liturgii. Rolę spowiednika duchowieństwa przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk.

Duchowni - podobnie jak wierni, czynią starania, by we właściwy i godny sposób przygotować się do zbliżającego się święta Narodzenia Chrystusa. Nieodzownym elementem tych przygotowań jest spowiedź. I choć wygląda ona nieco inaczej, gdyż odbywa się w prezbiterium przy ołtarzu, to cel jest identyczny - oczyszczenie duszy. Kapłan mimo, iż jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem wierzącym, jak każdy człowiek jest też grzesznikiem. Sakrament spowiedzi pozwala także i duchownemu na refleksję i pokajanije.

- (...) Jeśli wyznajemy swoje grzechy, to czynimy to przed samym Bogiem. To jest bardzo ważne, byśmy byli tego świadomi, iż stajemy przed samym Najwyższym Bogiem i Jemu odkrywamy swoje serce. Kapłan jest tylko pośrednikiem - jest tym, który przyjmuje naszą spowiedź. Dlatego tak ważne jest, byśmy zawsze mieli to poczucie skruchy, pokajanija, spowiedź jest bowiem tym, co kruszy kamień naszego serca (...). Przychodząc do spowiedzi nie powinniśmy iść jak na sąd przed majestatem Najwyższego Boga, a przede wszystkim powinniśmy iść niczym do lekarza, który uleczy nasze duchowe niedoskonałości (...) - powiedział do zgromadzonych władyka Andrzej.

Hierarcha pozdrowił wszystkich w imieniu zwierzchnika diecezji Białostocko - Gdańskiej abp Jakuba, podziękował także wszystkim duchownym za uczestnictwo w gowienijach, zaś zgromadzonym wiernym życzył spokojnego przygotowania do zbliżającego się święta i radosnego jego przeżywania.

 

Adam Matyszczyk

Script logo