Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

W miniony wtorek (6 marca), pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Podczas obrad hierarchowie Cerkwi omówili bieżące kwestie dotyczące zarówno spraw wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz przyznali nagrody dla duchowieństwa z okazji św. Paschy 2018 r.

Podczas obrad przyjęto m.in. harmonogram uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Uroczystości będą miały miejsce w każdej diecezji, zaś obchody centralne odbędą się w dniu 28 października 2018 r., w Warszawie. Zapoznano się także ze sprawozdaniami z życia poszczególnych diecezji i oceniono aktualny stan życia cerkiewnego w poszczególnych parafiach. Opracowano ponadto harmonogram pobytu w Polsce Metropolity Ameryki i Kanady Tichona, w dniach 17-22 sierpnia br. oraz Patriarchy Aleksandryjskiego i całej Afryki Teodora, w dniach 17-25 września br. Ustalono też, iż uroczystości poświęcenia i postawienia św. Krzyża na budującej się świątyni Hagia Sofia – Mądrości Bożej w Warszawie przy ul. Puławskiej 568, odbędą się w sobotę 19 maja 2018 r.

W związku z rocznicami jubileuszowymi w 2018 r.: Jego Eminencji, Metropolity Sawy, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Grzegorza ustalono, iż modlitwy  dziękczynne odbędą się w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Lublinie oraz w Monasterze w Supraślu w dniach 20, 21 i 22 maja 2018 r.

Ponadto, z okazji św. Paschy 2018 r. św. Sobór Biskupów przyznał nagrody dla duchowieństwa.
W dekanacie sokólskim do godności protojereja podniesiony został ks. Justyn Jaroszuk, zaś palicą nagrodzono ks. prot. Marka Kozłowskiego.

Z okazji święta Paschy duchownych nagrodził także Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.
W naszym okręgu przywilej noszenia złotego krzyża otrzymał ks. Adrian Charytoniuk.

Aksios czcigodni ojcowie!

 

Adam Matyszczyk
za: orthodox.pl
orthodox.bialystok.pl

Script logo