Modlitewne wspomnienie św. Andrzeja biskupa Krety w supraskim monasterze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś w supraskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja - Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe władyce Andrzejowi. 
 
W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, hierarchę pozdrowił abp Bielski Grzegorz. 
 
- Czcigodny Władyko, z wielką radością chciałbym przekazać Wam pozdrowienia od zwierzchnika naszej Cerkwi - Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy. Powiedział on, iż zawsze pamięta o swoich dzieciach, modli się o nich i nosi ich w swoim sercu (...). Dziś, wśród licznego duchowieństwa i Bogobojnego narodu, który przybył tu wraz z Wami, by wznieść swoje modlitwy, celebrujecie pierwszy raz Boską Liturgię w tej świątyni - w dzień swoich imienin i po wyświęceniu cerkwi. Cerkiew ta, teraz i zawsze świadczy swoim pięknem, a Waszemu namiestnictwu Władyko przypadło w udziale postawienie swoistej pieczęci w tym wielkim dziele odbudowy (...). Najważniejsze prace zostały już zakończone. Freski, swoim pięknem przepowiadają o wierze wszystkich, którzy tu przebywali. Na Waszych ramionach Władyko spoczywa teraz jeszcze cięższe posłuszanije. Pod Waszą opieką powinno spełnić się to, by także i Bracia stali się żywymi freskami tego monasteru, by ich twarze przepowiadały to, co święte freski. Wszyscy wiemy, jak w naszych czasach trudno jest świadczyć samym sobą i jak ciężko wskazać drogę za Chrystusem dzieciom, które ma się pod swoją opieką. Wam władyko Bóg darował tę mądrość - nauczania i zarządzania, a wszystko to czynicie należycie i dostojnie. Modlitewnie życzę, by i w przyszłości Bóg wzmacniał Was na Waszej arcypasterskiej drodze, arcypasterskiej służbie. Byście zawsze byli przewodnikiem i spowiednikiem, a w Waszym sercu zawsze płonęła paschalna radość, która udzieli się wszystkim, którzy Was Władyko otaczają - powiedział abp Grzegorz.
 
Wraz z całą bracią zakonną, życzenia arcypasterzowi złożył także o. archimandryta Hiob, a po nim wszyscy obecni duchowni wierni oraz goście. Do życzeń przyłączamy się także i my. Mnogaja leta Władyko! 
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo