Modlitewne wspomnienie św. Andrzeja biskupa Krety w supraskim monasterze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś w suprskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi św. ap. Jana Teologa, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe bp Andrzejowi. 
 
W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, hierarchę pozdrowił abp Bielski Grzegorz. 
 
- Czcigodny Władyko, w otoczeniu przybyłego duchowieństwa, bliskiej sercu braci monasterskiej oraz parafian i pielgrzymów, świętujecie dziś dzień swojego niebiańskiego patrona, św. Andrzeja biskupa Krety. Ktoś mógłby zapytać w czym tkwi wielka świętość Andrzeja biskupa Krety. W tym, że napisał wielki kanon pokutny oraz wiele innych hymnów, kanonów, troparionów, które śpiewamy do dnia dzisiejszego. Ale nie tylko w tym. Wielkość św. Andrzeja tkwi także w jego skromności. Właśnie z tej skromności zrodziło się błogosławieństwo i źródło jego liturgicznego, hymnograficznego i świętego życia (...). Drogi Władyko otrzymaliście wielki dar. W tym miejscu rozpoczynaliście swoje duchowe, ascetyczne życie. To miejsce was uduchowiło i ubogaciło. Teraz możecie za to podziękować i dziękujecie. Wszyscy widzimy wasz wielki trud na rzecz supraskiego monasteru (...). Wasza miłość przyciąga tu rzesze wiernych i swoją miłością staracie się obdarować wszystkich. Dziś w liturgicznych tekstach słyszeliśmy słowa "Ojcze Andrzeju". Znaczy to, że św. Andrzej ma tę ojcowską miłość. Wy także drogi Władyko tą ojcowską miłością otaczacie brać monasterską, która tu pracuje i tą miłością wyprawiacie ich w drogę do zbawienia. Życzę, by to ojcowskie poczucie miłości zawsze z Wami przebywało (...) - powiedział abp Grzegorz.
 
Wraz z całą bracią zakonną, życzenia arcypasterzowi złożył także o. archimandryta Sergiusz a po nim wszyscy obecni duchowni wierni oraz goście. 
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo