Nabożeństwa w Niedzielę Antypaschy

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Tydzień po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, spotykamy się na cmentarzach, by wspomnieć swoich bliskich. Jednak w tych dniach modlitwa nie ma charakteru żałobnego. Wspominając tych, którzy odeszli, dzielimy się z nimi radością Zmartwychwstania, a na grobach prócz zniczy kładziemy także kolorowe jajka, będące symbolem życia. Właśnie w Niedzielę Antypaschy - zwaną też Niedzielą Przewodnią, w wielu parafiach praktykuje się nabożeństwa w kaplicach połączone ze święceniem grobów.

Podczas sobotniego nabożeństwa wierni otrzymają artos - chleb symbolizujący Zmartwychwstanie Chrystusa. Poświęcony podczas nocnego paschalnego nabożeństwa, wyeksponowany przed ikonostasem i wynoszony na wielkanocne procesje chleb, zostaje w tym dniu podzielony i rozdany wiernym. Wedle nauki św. Ojców, artos powinien być traktowany równorzędnie ze Świętym Pryczastiem. Jeśli ktoś z powodu choroby bądź innych okoliczności nie może pójść do cerkwi i przystąpić do sakramentu Eucharystii, powinien w modlitwie i na czczo spożyć artos oraz święconą wodę. Z tego względu powinno się też pamiętać o godnym przechowywaniu prosfor, artosu i święconej wody. Należy to czynić z należnym szacunkiem, w oddzielnym pojemniku i z dala od innych produktów.

Samo słowo "Antypascha" (gr. αντιπασχα, od αντι - w miejsce, w zamian, zamiast, ze względu na, w porównaniu z; πασχα - Pascha) nie jest przeciwieństwem dnia Paschalnego, lecz jego "ponownym" przeżyciem, wypełnieniem i jednocześnie zakończeniem Światłego Tygodnia (Świetłoj Siedmicy) - najbardziej uroczystego okresu w całym roku liturgicznym.

W dekanacie sokólskim, nabożeństwa i święcenia grobów w Niedzielę Antypaschy odbywać się będą według poniższego porządku:

Parafia w Sokółce:

Paschalna Sobota: (4.V)
8.00 - Święcenie grobów
9.00 - Boska Liturgia w kaplicy na sokólskim cmentarzu

Niedziela Antypaschy: (5.V)
8.00 - Święcenie grobów
10.00 - Boska Liturgia w kaplicy na sokólskim cmentarzu


Parafia w Augustowie:

Niedziela Antypaschy: (5.V)
9.00 - Boska Liturgia
11.00 - Święcenie grobów


Parafia w Dąbrowie Białostockiej:

Paschalna Sobota: (4.V)
9.00 - Boska Liturgia
11.00 - Święcenie grobów


Parafia w Kuźnicy:

Paschalna Sobota: (4.V)
8.00 - Boska Liturgia
10.00 - Święcenie grobów

Niedziela Antypaschy: (5.V)
8.00 - Boska Liturgia
10.00 - Święcenie grobów


Parafia w Ostrowie Północnym:

Niedziela Antypaschy: (5.V)
9.00 - Święcenie grobów - cmentarz w Starej Grzybowszczyźnie
10.30 - Boska Liturgia
15.00 - Święcenie grobów - cmentarz w Ostrowie Północnym

Wtorek po Niedzieli Antypaschy: (7.V)
9.00 - Święcenie grobów
10.00 - Boska Liturgia - kaplica św. Włodzimierza w Ostrowie Północnym


Parafia w Nowym Dworze:

Niedziela Antypaschy: (5.V)
8.00 - Święcenie grobów
10.00 - Boska Liturgia


Parafia w Samogródzie:

Paschalna Sobota: (4.V)
9.00 - Boska Liturgia
11.00 - Święcenie grobów

Niedziela Antypaschy: (5.V)
9.00 - Boska Liturgia
11.00 - Święcenie grobów


Parafia w Krynkach:

Paschalna Sobota: (4.V)
14.00 - Święcenie grobów

Niedziela Antypaschy: (5.V)
9.00 - Święcenie grobów
10.00 - Boska Liturgia


Parafia w Jacznie:

Paschalna Sobota: (4.V)
7.00 - Święcenie grobów - cmentarz w Siderce
10.00 - Boska Liturgia
14.00 - Święcenie grobów - cmentarz w Jacznie

Niedziela Antypaschy: (5.V)
9.00 - Boska Liturgia
11.00 - Święcenie grobów - cmentarz w Jacznie


Parafia w Kruszynianach:

Paschalna Sobota: (4.V)
12.00 - Święcenie grobów cmentarz w Kruszynianach
17.00 - Święcenie grobów cmentarz w Łużanach

Niedziela Antypaschy: (5.V)
7.00 - Święcenie grobów
11.00 - Boska Liturgia


Parafia w Jurowlanach:

Druga niedziela po Wielkanocy: (12.V)
8.00 - Święcenie grobów
10.00 - Boska Liturgia

 

Adam Matyszczyk

Script logo