Nabożeństwa w święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

11 września Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Na pamiątkę tego wydarzenia, ustanowiono wielkie święto i ścisły post, jako wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka. W niektórych parafiach praktykuje się w tym dniu nabożeństwa na cmentarzach i święcenie grobów. W tym roku wspomnienie tego wydarzenia przypada we środę.

Na modlitewne spotkanie do Siderki zaprasza ks. Piotr Hanczaruk. Święcenie grobów rozpocznie się o godz. 7.00, zaś ok. godz. 10.00 odsłużona zostanie Boska Liturgia. Nabożeństwo na sokólskiej nekropolii rozpocznie się o godz. 9.00, zaś duchowni będą święcili groby już od 8.00. W niedzielę 8 września, na godzinę 9.00 do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie zaprasza także ks. mitrat Aleksander Klimuk, wówczas to będzie można poświęcić groby swoich bliskich. Boska Liturgia rozpocznie się ok. godz. 10.00.

 

Adam Matyszczyk

Script logo