Niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu

  • za: ww.facebook.com/cerkiewjaczno

    za: ww.facebook.com/cerkiewjaczno

Na horyzoncie niedalekiej przyszłości widać już pierwsze oznaki zbliżającego się wielkiego postu. Ów 40-dniowy okres o szczególnym znaczeniu dla każdego prawosławnego chrześcijanina, nazywany jest wiosną duchową. By ową wiosnę właściwie przeżyć, Cerkiew przeprowadzi nas już od jutra przez kolejne cztery niedziele przygotowawcze.  
 
Pierwsza niedziela owego okresu poświęcona jest historii celnika i faryzeusza. Druga mówi o synu marnotrawnym. W niedzielę trzeciego tygodnia Cerkiew przypomina o nieuchronnym nadejściu sądu ostatecznego. Jest to też ostatni dzień przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego, w którym można spożywać mięso, stąd też trzecia niedziela nazywana jest mięsopustną. Ostatnia niedziela przed wielkim postem nazywana jest z kolei seropustną. Cerkiew uczy wiernych, iż warunkiem godnego przygotowania się do przeżywania postu, a co za tym idzie także święta świąt, jest darowanie sobie nawzajem przewinień. Po wieczornym nabożeństwie ma miejsce obrzęd przebaczenia win, dlatego też niedzielę tę zwie się także niedzielą przebaczenia. Prócz symboliki, czas ten ma też za zadanie przygotować ciało do skromnych posiłków, by już w trakcie wielkiego postu móc skupić się przede wszystkim na jego duchowych aspektach.
 
Symbolikę poszczególnych niedziel przygotowawczych można śledzić na www.facebook.com/cerkiewjaczno
 
Adam Matyszczyk

 

Script logo