Niedziele przygotowawcze do wielkiego postu

  • Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

    Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

Na horyzoncie niedalekiej przyszłości widać już pierwsze oznaki zbliżającego się wielkiego postu. Ów 40-dniowy okres, o szczególnym znaczeniu dla każdego prawosławnego chrześcijanina, nazywany jest wiosną duchową. By ową wiosnę właściwie przeżyć, Cerkiew - już od jutra, przeprowadzi nas przez kolejne cztery niedziele przygotowawcze.  
 
Jutrzejsza - pierwsza niedziela przygotowująca nas do wielkiego postu, poświęcona jest historii celnika i faryzeusza. Cerkiew przypomina nam tym samym o pokorze, jako prawdziwym początku pokajanija oraz przestrzega przed pychą, która jest źródłem grzechu. Druga niedziela ukazuje nam przypowieść o synu marnotrawnym, która jest przykładem bezgranicznego Bożego miłosierdzia dla wszystkich grzeszników, ze szczerą skruchą zwracających się ku Bogu. W niedzielę trzeciego tygodnia Cerkiew przypomina o nieuchronnym nadejściu sądu ostatecznego. Jest to też ostatni dzień przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego, w którym można spożywać mięso, stąd też trzecia niedziela nazywana jest mięsopustną. Poprzedzająca ową niedzielę sobota, jest też w tradycji prawosławia dniem szczególnej modlitwy za zmarłych. Ostatnia niedziela przed wielkim postem nazywana jest z kolei seropustną. Cerkiew uczy wiernych, iż warunkiem godnego przygotowania się do przeżywania postu, a co za tym idzie także święta świąt, jest darowanie sobie nawzajem przewinień. Po wieczornym nabożeństwie ma miejsce obrzęd przebaczenia win, dlatego też niedzielę tę zwie się także niedzielą przebaczenia. Prócz symboliki, czas ten ma też za zadanie przygotować ciało do skromnych posiłków, by już w trakcie wielkiego postu móc skupić się przede wszystkim na jego duchowych aspektach.
 
Symbolikę poszczególnych niedziel przygotowawczych można śledzić na www.facebook.com/cerkiewjaczno
 
 
Adam Matyszczyk
 
Script logo