Nikt tak jak Bóg nie wyznacza ścieżek życia człowieka, które prowadzą ku dobremu. Nowe kopuły w wierzchleskiej cerkwi

  • Foto: o. Adrian Charytoniuk

    Foto: o. Adrian Charytoniuk

10 czerwca 2018 r., parafia prawosławna pw. św. Jerzego w Wierzchlesiu przeżywała kolejny szczególny dzień. Po molebnie w intencji parafian, poświęcone zostały trzy nowe kopuły, które zastępując dotychczasowe krzyże, zwieńczyły dach cerkwi i dzwonnicy. Licznie zebrani wierni we wspólnej modlitwie prosili Najwyższego o wstawiennictwo, pomoc i ochronę przed wszelkim złem. Dziękowali również za dar życia, możliwość pracy na rzecz Cerkwi Chrystusowej oraz błogosławieństwo na dalsze trudy w drodze ku zbawieniu. 13 czerwca kopuły zostały osadzone na miejscu ich przeznaczenia.

Nikt tak jak Bóg!!! Nikt tak jak Bóg nie wyznacza ścieżek życia człowieka, które prowadzą ku dobremu. Poświęcenie i umieszczenie kopuł, które są symbolem nieba, Boga, świętych i świata anielskiego, jest wyrazem szacunku Najwyższemu i całemu Jego stworzeniu. Jezus Chrystus swoim życiem, nauką, śmiercią i Zmartwychwstaniem ukazał drogę, którą powinien podążać człowiek wierzący. Tą drogą kroczą również parafianie z Wierzchlesia. Swoją modlitwę kierują ku niebu, gdzie czeka nagroda – wieczne przebywanie w miłości z Panem Bogiem. Kierują ku niebu, gdzie przebywają zastępy aniołów i świętych, którzy przed obliczem Stwórcy błagają o zbawienie ich dusz.

Najwyżej ustawiony został krzyż, który jest symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Poprzez adorację Świętego Krzyża powinniśmy mieć nieustannie w pamięci jego miejsce w naszej egzystencji. Towarzyszy bowiem każdemu, z wierzących w jego moc, od początku ziemskiego życia po jego koniec. W tym przypadku Święty Krzyż zwieńczył nie tylko dach, ale i wysiłek parafian trudzących się przy swojej cerkwi. A praca dla dobra cerkwi, szczególnie gdy narażona na nieprzychylność i niezrozumienie, daje moc bezkompromisowości i przekonania w celowości działania. To właśnie jest krzyż, który trzeba nieść, czując jego ciężar i jednocześnie znając smak nagrody.

Słowa podziękowań kieruję ku wiernym naszej parafii. To dzięki ich zaangażowaniu, nieustającemu zapałowi i ofiarom finansowym udało nam się doprowadzić do realizacji kolejnego etapu prac przy świątyni. Dziękuję tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do transportu i zamocowaniu kopuł na cerkwi i dzwonnicy. Dziękuję ks. Janowi Łukaszukowi - proboszczowi parafii prawosławnej pw. św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Chełmie, za pomoc logistyczną. Dziękuję panom Mikołajowi Lenkiewiczowi, Eugeniuszowi Lenkiewiczowi i Konstantemu Kiszkielowi za trud zamontowania kopuł. Dziękuję również przedsiębiorcom, którzy wsparli naszą inicjatywę: Zbigniewowi Biegańskiemu - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "HADES" oraz Wiktorowi Kuryksza - Kawiarnia "ASTRA". Liczymy na dalszą współpracę przy kolejnych przedsięwzięciach.

Wszystkim szczere Spasi Hospodi, Bóg zapłać!
o. Adrian Charytoniuk

Script logo