o. Mikołaj Dejneko nagrodzony prawem noszenia mitry

  • Foto: ks. Marek Kozłowski

    Foto: ks. Marek Kozłowski

W miniony piątek (24 maja), w supraskim monasterze odbyła się konferencja duchowieństwa i pracowników świeckich Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Z tej okazji abp Jakub, w asyście bp Andrzeja oraz wszystkich duchowni diecezji, odprawił Boską Liturgię w monasterskiej cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Podczas nabożeństwa miało miejsce wręczenie nagrody paschalnej proboszczowi dąbrowskiej parafii ks. prot. Mikołajowi Dejneko. Decyzją Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, o. Mikołaj został nagrodzony przywilejem noszenia mitry.

o. Mikołaj urodził się 7 kwietnia 1957 r. we Włodawie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Narojkach, wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1978 r. Kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kończąc je w 1982 r. W tym samym roku wstąpił w związek małżeński z Anną Piekutin. Święcenia diakońskie (2 maja 1982 r., w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku) i kapłańskie (3 maja 1982 r., w Zabłudowie) przyjął z rąk ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Po święceniach niósł posługę duszpasterską w Zabłudowie. Od maja 1983 r. do września 1985 r. był wikariuszem parafii w Sokółce. Od 9 września 1985 r. do chwili obecnej jest proboszczem parafii św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej.

Aksios czcigodny ojcze Mikołaju.

Zgodnie z decyzją Soboru Biskupów, wyrazem uznania dla pracy duchownego (batiuszki) są przyznawane nagrody. Są to kolejno: nabiedrennik, skufia, kamiławka, złoty krzyż, godność protojereja, palica, krzyż z ozdobami, mitra, drugi krzyż z ozdobami, godność protoprezbitra, godność archiprezbitra. Biskup diecezjalny udziela nagród niższych, do złotego krzyża włącznie. Wyższe nagrody - począwszy od protojerejstwa, są nadawane przez Sobór Biskupów. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż nagrody są wspomnianym wyrazem uznania dla pracy duchownego i nie oznaczają zróżnicowania w godności kapłańskiej. Wszyscy duchowni, którzy otrzymali łaskę kapłaństwa, są równi przed Ołtarzem Pańskim.

Podczas ostatnich obrad, Sobór Biskupów nagrodził mitrą także o. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu. Wręczenie nagrody nastąpi najprawdopodobniej podczas św. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy 14 października, w nowodworskiej cerkwi.

 

Adam Matyszczyk

Script logo