Odezwa Metropolity Warszawskiego i całej Polski

  • JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski

    JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Każdy z nas, obywatel Polski, stoi przed decyzją podania danych dotyczących naszego życia duchowego, to jest wyznania i przynależności do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 
Przeto znajdujemy się przed dylematem jasnego określenia wyznania i wpisania go do odpowiedniej rubryki ankiety spisowej. Wiem, że mając na uwadze trudne momenty w tym względzie w przeszłości, niektórzy z nas mogą mieć wahania. Jako zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zwracam się do P.T. Duchowieństwa i Wiernych i gorąco apeluję: zaświadczmy, w jasny i zdecydowany sposób, swoją przynależność do wiary naszych Ojców i Matek - Św. Prawosławia. Bądźmy odważni, nie bójmy się i wykażmy swoją wierność Św. Cerkwi Prawosławnej. Bóg Wszechmogący niech błogosławi nam w tym ważnym dziele.
 
 
Z Bożej łaski, Wasz                                                                                                                                                          
+Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski
 
 
Adam Matyszczyk
za: orthodox.pl
Script logo