Parafia w Dąbrowie Białostockiej

Cerkiew pw. św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej
11-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Kopernika 10
telefon: 85 712 18 95

Proboszcz: Ks. prot. mgr Mikołaj Dejneko
Wikariusz:  Ks. Marek (Mariusz) Kozłowski
Zasięg terytorialny parafii: Dąbrowa Białostocka, Kropiwno, Szuszalewo, Jałowo, Stock, Rożanystok, Mościcha, Grodziszczany, Ostrowie, Sadek, Bierwicha, Siekierka, Słomianka, Lipsk.

Nabożeństwa:

Boska Liturgia: Niedziela o godz. 9.00
Św. parafialne:
21 maja; Akatyst o godz. 9.00, Boska Liturgia o godz. 10.00
9 października; Akatyst o godz. 9.00, Boska Liturgia o godz. 10.00

Święcenie grobów:
Pierwsza sobota po Wielkanocy; Boska Liturgia o godz. 9.00, święcenie grobów od godz. 11.00
1 listopada; Boska Liturgia o godz. 9.00, święcenie grobów od godz. 11.00

foto: Adam Matyszczyk

Script logo