Pierwowierchowni - i pierwsi i najwyźsi apostołowie Piotr i Paweł. Święto w Samogródzie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Samogród trudno znaleźć na mapie, próżno też szukać drogowskazu, nawet przejeżdżając nieopodal jedynych zabudowań tej miejscowości. Trzeba bowiem wiedzieć, iż Samogród to tylko cerkiew i plebania, mniej więcej w połowie drogi z Babik do Suchynicz. Ludzie mimo to nie błądzą, a raz w roku - jak kiedyś do Rzymu, wszystkie okoliczne drogi prowadzą właśnie do Samogródu.

Jedna z legend głosi, iż w niegdyś bagienne tereny przybyli myśliwi. Nie mogąc znaleźć drogi, swoje życie powierzyli żarliwej modlitwie i obiecali, iż gdy przeżyją, ufundują Bogu świątynię. Niedługo później wyszli z gęstwiny i mokradeł na rozległy teren, z którego dostrzegli drogę. W tym miejscu, zgodnie z obietnicą wznieśli cerkiew. Teren ów nazwali też mianem "Gród", skąd Samogród prawdopodobnie czerpie swoją obecną nazwę. Tyle legend, jeśli zaś chodzi o fakty, to obecna cerkiew w Samogródzie została wzniesiona w 1867 r. Faktem jest też, iż corocznie 12 lipca bardzo uroczyście obchodzone jest tam święto patronów - apostołów Piotra i Pawła.

Tuż przed 10 zaczął padać deszcz, którego miejscowi wyczekiwali równie mocno jak biskupa supraskiego Andrzeja, który z okazji naprestolnoho praznika odwiedził samogródzką parafię. Władykę powitał starosta cerkiewny, przedstawiciele parafian oraz proboszcz. Przywitały też dzwony, które kilka miesięcy temu były przez arcypasterza poświęcone. Teraz, już na swoim miejscu przeznaczenia, głośnym i czystym brzmieniem obwieszczały wszem modlitewną radość.   

Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył wspomniany bp Andrzej w asyście: ks. mitrata Aleksandra Klimuka z Ostrowa Północnego, ks. Piotra Charytoniuka z Krynek, ks. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu, ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, ks. Mirosława Łuciuka z Kruszynian, ks. Marka Ławreszuka - proboszcza parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, ks. Marka Kozłowskiego z Augustowa, ks. Justyna Jaroszuka z Sokółki, ks. Adriana Charytoniuka, ks. Adama Jakucia z Białostockich Bacieczek oraz ks. hierodiakona Piotra Nierodzika z monasteru w Supraślu.

Wespół z setkami wiernych modlili się także zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Budrowski; Przewodnicząca Rady Gminy Szudziałowo Elżbieta Kędyś; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusz Wojtecki oraz komendanci placówek Straży Granicznej: w Bobrownikach - mjr SG Grzegorz Krawiel i Krynkach - kpt. SG Adam Kaźmierczak.

W arcypasterskim pouczeniu bp Andrzej przytaczając Ewangeliczne fragmenty z życia apostołów Piotra i Pawła, uwydatniał ich rolę oraz istotę wyznania ich wiary i nauczania w życiowej drodze do Boga każdego wierzącego człowieka. 

- Dzień święta parafialnego, na którym zawsze zbiera się dużo dzieci, młodzieży, dorosłych, duchownych, jest dniem niezwykłym w roku liturgicznym, dlatego że wspominamy wówczas pamięć naszych patronów. A pamięć naszych patronów, zgodnie ze słowami św. Jana Chryzostoma, to naśladowanie ich życia i ich przykładu w naszym życiu. Jest to żywa Ewangelia, którą możemy naśladować w codziennym życiu (...). święci apostołowie Piotr i Paweł nazywani są pierwowierchownymi, czyli i pierwszymi i najwyższymi. Tak jak na twardej wierze apostoła Piotra Chrystus postanowił zbudować Cerkiew, podobnie na nauce apostoła Pawła powinniśmy opierać wiedzę o wierze. Dlatego właśnie nauka apostoła Pawła przebrzmiewa podczas każdej Świętej Liturgii w naszych cerkwiach (...). Silni jesteśmy wówczas, gdy mamy świadomość swoich słabości, świadomość potrzeby kierowania swojego życia zgodnie z Ewangelią i potrzeby obcowania każdego dnia swego życia z Panem Bogiem. Gdy nawet na chwilę zapomnimy i odrzucimy Boga ze swojego serca i umieścimy tam coś co jest przeciwne Jego nauce, wówczas to już nie On kieruje stopami i ścieżkami naszego życia, lecz grzech - powiedział hierarcha.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja, podczas której odczytano fragmenty Ewangelii i wygłaszano mnogoletstwija za hierarchów Cerkwi, Państwo i jego władze oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości, po której władyka Andrzej pozdrowił wszystkich w imieniu abp Jakuba zwierzchnika Diecezji Białostocko - Gdańskiej. Głos zabrał także proboszcz i jako gospodarz, podziękował wszystkim wiernym oraz zaproszonym gościom za przybycie a parafianom za przygotowanie święta, udekorowanie świątyni i śpiew na nabożeństwie. 

 

Adam Matyszczyk

 

Script logo