Porządek nabożeństw

Harmonogram nabożeństw - styczeń / luty 2021

14.I (Święto Obrzezania Chrystusa)
9.00 - Boska Liturgia (cerkiew w Jacznie)

17.I
9.00 - Boska Liturgia (cerkiew w Jacznie)

18.I (wigilia święta Chrztu Pańskiego)
9.00 - Boska Liturgia (cerkiew w Siderce)

19.I (Chrzest Pański)
9.00 - Boska Liturgia (cerkiew w Jacznie), Wielkie Poświęcenie Wody

24.I
9.00 - Boska Liturgia (cerkiew w Jacznie)

31.I
9.00 - Boska Liturgia (cerkiew w Jacznie)

7.II
9.00 - Boska Liturgia (cerkiew w Siderce)
17.00 - Akatysty przed Jaczniańską Ikoną Bogurodzicy (cerkiew w Jacznie)

Script logo