Pozytywna weryfikacja grantu "Wokół kultury prawosławia"

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś - 11 grudnia, w parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze miała miejsce kontrola realizacji grantu "Wokół kultury prawosławia". Projekt przeszedł pozytywną weryfikację Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański.

- Kontrola przebiegła pomyślnie. Wszystkie zakupione sprzęty są zamontowane na miejscu, są sprawne i w ciągłym użyciu. Miejsce realizacji operacji zostało też prawidłowo oznaczone, dokumentacja jest kompletna. Wszystkie wymogi formalne, które nakładała umowa o powierzenie grantu, zostały spełnione. Projekt "Wokół kultury prawosławia", na tle pozostałych realizowanych w tym czasie grantów, był bardzo ciekawy. Fajnym pomysłem było wyposażenie cerkwi w nagłośnienie oraz dodatkowo przeprowadzenie imprezy integracyjnej, bezpośrednio skierowanej do mieszkańców naszego obszaru i nie tylko. Chyba do tej pory nie mieliśmy tak fajnego kompleksowego pomysłu, od trwałej inwestycji po działanie miękkie, skupione wokół jednego celu czyli promocji kultury prawosławia. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wyszło i mam nadzieję, że projekt w podobnym tonie zostanie w przyszłości powtórzony na obszarze naszego działania - powiedziała Katarzyna Misztal z LGD - Fundusz Biebrzański.  

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt, jestem bardzo zadowolony z jego realizacji - dodał proboszcz nowodworskiej parafii ks. mitrat Józef Sitkiewicz

Przypomnijmy - "Wokół kultury prawosławia" to największe jak dotąd przedsięwzięcie, które Bractwo Cerkiewne św. Spirydona zrealizowało wraz z parafią św. Mikołaja w Nowym Dworze oraz Centrum Rozwoju Biznesu. Projekt grantowy ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański, składał się z dwóch części. Pierwsza zakładała zakup oraz montaż profesjonalnego nagłośnienia świątyni, dzięki czemu modlitwa jest obecnie słyszalna także na przycerkiewnym placu. Sprzęt nagłośnieniowy zamontowany w nawie, przy ikonostasie a także w prezbiterium i na chórze sprawił, iż nabożeństwa są doskonale słyszalne zarówno miejscowym wiernym jak też wszystkim odwiedzającym Nowy Dwór. Druga część przedsięwzięcia to prezentacja bogactwa duchowego prawosławia. Przygotowaliśmy wystawę fotograficzną pt. "Modlitwa w drodze", prezentującą kilka dni pątniczej wędrówki z Sokółki na Świętą Górę Grabarkę. Nie zabrakło także fotografii relacjonujących miejscowe święta parafialne, w tym ostatnią wizytę w Nowym Dworze bp supraskiego Andrzeja. Owa wystawa, skierowana była zwłaszcza do osób, które z różnych względów nie mają szerokiego dostępu do internetu - szczególnie do osób starszych, niemniej cieszyła się zainteresowaniem wszystkich, którzy tego dnia zawitali w bramy parafii. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się koncert chórów. Cerkiewny śpiew prezentowały trzy chóry: parafialny, św. wielkomęczęnnika Jerzego Zwycięzcy z Białegostoku oraz Zespół Rodzinny Triada. Chórzyści ukazali jak pięknym i subtelnym spoiwem jest śpiewana modlitwa, łącząca wiernych z Bogiem. Niejako uzupełnieniem całości był wspólny posiłek oraz zabawy z animatorem dla najmłodszych. Ci, którzy woleli wyciszyć się i odpocząć, mogli też obejrzeć multimedialną projekcję zdjęć, słuchając przy tym pieśni z bohohłaśnika. 

Uroczyste oddanie do użytku nagłośnienia, połączone z wieloetapową imprezą integracyjną, odbyło się 1 września 2019 r. Tego dnia nowodworską parafię odwiedziło bez mała pół tysiąca osób.

"Kiedy przed rokiem rozpoczynaliśmy pierwsze kroki w kierunku pozyskania funduszy unijnych na realizację projektu grantowego w Nowym Dworze, w najśmielszych marzeniach nie oczekiwaliśmy, iż w dzień jego realizacji liczebność parafii praktycznie się potroi! Dziś już wiemy, iż wszystkie założone cele zostały osiągnięte, a wyznaczone wskaźniki z górką przekroczone. Mamy jednak wewnętrzne przeświadczenie, że osiągnęliśmy coś więcej, coś znacznie ważniejszego. Udało się nam w jednym miejscu zgromadzić prawie 500 osób. Wiele z nich do Nowego Dworu przyjechało po raz pierwszy, właśnie po to, by pomodlić się w miejscowej, pięknej cerkwi i obejrzeć, poczuć i przeżyć piękną kulturę polskiego prawosławia" - tak relacjonowaliśmy to historyczne wydarzenie w dzień po jego realizacji. Dziś, z perspektywy kilku miesięcy, nadal podpiszemy się pod tym przekonaniem.

 

Adam Matyszczyk

Script logo