Proboszcz parafii w Augustowie

  • ks. prot. Marek (Mariusz) Kozłowski

    ks. prot. Marek (Mariusz) Kozłowski

Urodził się w 1979 r. w Białymstoku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gródku a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie, wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ukończył je w 2001 r., następnie kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2007 r. obroną pracy magisterskiej "Historia Dekanatu Gdańskiego". W 2001 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Antonowicz. Święcenia diakońskie (23 marca) i kapłańskie (30 marca) przyjął w 2003 r. w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. W latach 2003-2009 był proboszczem parafii w Ornecie i Morągu. Od 1 stycznia 2010 r. jest wikariuszem parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Od 15 grudnia 2010 r. jest również proboszczem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów budowy nowej cerkwi w Augustowie.

Script logo