Proboszcz parafii w Dąbrowie Białostockiej

  • ks. prot. mgr Mikołaj Dejneko

    ks. prot. mgr Mikołaj Dejneko

ks. prot. mgr Mikołaj Dejneko

Urodził się 7 kwietnia 1957 r. we Włodawie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Narojkach, wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1978 r. Kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kończąc je w 1982 r. W tym samym roku wstąpił w związek małżeński z Anną Piekutin. Święcenia diakońskie (2 maja 1982 r., w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku) i kapłańskie (3 maja 1982 r., w Zabłudowie) przyjął z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Po święceniach niósł posługę duszpasterską w Zabłudowie. Od maja 1983 r. do września 1985 r. był wikariuszem parafii w Sokółce. Od 9 września 1985 r. jest proboszczem parafii św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. 

Script logo