Proboszcz parafii w Jacznie

  • ks. Piotr Hanczaruk

    ks. Piotr Hanczaruk

ks. Piotr Hanczaruk

Urodził się 15 lutego 1989 r. w Białymstoku. W latach 2009 – 12 studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył obroną pracy licencjackiej nt. "Apostoł Piotr w świetle źródeł ewangelicznych". Ks. Piotr przez wiele lat działał w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, jako przewodniczący Bractwa przy parafii św. Eliasza w Białymstoku oraz jako członek zarządu Bractwa Diecezji Białostocko - Gdańskiej. 6 czerwca 2014 r. wstąpił w związek małżeński z Anna Szejbut. Święcenia diakońskie (4 września 2016 r.) oraz kapłańskie (11 września 2016 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. 1 października 2016 r. ks. Piotr został mianowany proboszczem Parafii Zmartwychwstnia Pańskiego w Jacznie. 

Script logo