Proboszcz parafii w Jacznie

  • ks. mgr Piotr Hanczaruk

    ks. mgr Piotr Hanczaruk

ks. mgr Piotr Hanczaruk

Urodził się 15 lutego 1989 r. w Białymstoku. W latach 2009 – 12 studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył obroną pracy licencjackiej nt. „Apostoł Piotr w świetle źródeł ewangelicznych”. W październiku 2019 roku ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie broniąc pracę magisterską nt.: „Relacja pomiędzy Eucharystią i małżeństwem w nauczaniu św. Jana Chryzostoma”. Ks. Piotr przez wiele lat działał w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, jako przewodniczący Bractwa przy parafii św. Eliasza w Białymstoku oraz jako członek zarządu Bractwa Diecezji Białostocko - Gdańskiej. 6 czerwca 2014 r. wstąpił w związek małżeński z Anną Szejbut. Święcenia diakońskie (4 września 2016 r.) oraz kapłańskie (11 września 2016 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. 1 października 2016 r. ks. Piotr został mianowany proboszczem Parafii Zmartwychwstnia Pańskiego w Jacznie. Z okazji święta Paschy 2020 r., JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, nagrodził ks. Piotra prawem noszenia kamiławki i nabiedrennika.

Script logo