Proboszcz parafii w Nowym Dworze

  • ks. mitrat Józef Sitkiewicz

    ks. mitrat Józef Sitkiewicz

ks. mitrat Józef Sitkiewicz

Urodził się 15 stycznia 1956 r. w Bużysku W 1978 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 15 lipca 1979 r. wstąpił w związek małżeński z Barbarą Dziadułą. 26 sierpnia 1979 r. przyjął święcenia diakońskie, a 2 września tego samego roku święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. Pierwsze cztery lata posługi kapłańskiej spędził w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. W 1983 roku ks. Józef objął funkcję proboszcza parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze, którą pełni do dnia dzisiejszego. W 2019 r. Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Józefa przywilejem noszenia mitry.

Script logo