Proboszcz parafii w Samogródzie i Wierzchlesiu

  • ks. prot. Adrian Charytoniuk

    ks. prot. Adrian Charytoniuk

ks. Adrian Charytoniuk

Urodził się 16 października 1979 r., w Białymstoku. Jest synem Antoniny i duchownego Piotra Charytoniuka - proboszcza parafii Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach. W 1998 r. ukończył VIII LO w Białymstoku. Naukę kontynuował w Prawosławnym Seminarium Duchownym i zakończył ją w 2001 r. po obronie pracy licencjackiej na temat "Odkupienie w tekstach liturgicznych Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty". Był psalmistą w parafiach: Jałówka, Kożany oraz Krynki. 12 czerwca 2009 r. wstąpił w związek małżeński z Ewą Korolczuk. Święcenia diakońskie (16 sierpnia 2009 r.) oraz kapłańskie (23 sierpnia 2009 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, w białostockiej katedrze. Od 2009 r. jest proboszczem parafii śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie oraz  p.o. proboszcza parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu.

Script logo