Przygotowania do Wielkiego Postu

  • Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

    Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

Na horyzoncie niedalekiej przyszłości widać już pierwsze oznaki zbliżającego się Wielkiego Postu. Ów 40-dniowy okres, o szczególnym znaczeniu dla każdego prawosławnego chrześcijanina, nazywany jest wiosną duchową. By ową wiosnę właściwie przeżyć, Cerkiew przeprowadzi nas, począwszy od dziś, przez kolejne cztery niedziele przygotowawcze.  
 
Pierwsza niedziela owego okresu poświęcona jest historii celnika i faryzeusza (13.II). Przypowieścią tą Cerkiew wskazuje na pokorę, jako niezbędny element drogi ku Bogu oraz pysze, która zawsze jawi się źródłem grzechu. Druga niedziela mówi o synu marnotrawnym (20.II). Płynąca zeń nauka wskazuje na bezkresne Boże miłosierdzie wszystkim grzesznikom, którzy świadomi swoich błędów z pokorą zwracają się ku Bogu. W niedzielę trzeciego tygodnia Cerkiew przypomina o nieuchronnym nadejściu sądu ostatecznego (27.II). Jest to też ostatni dzień przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego, w którym można spożywać mięso, stąd też trzecia niedziela nazywana jest mięsopustną. W przededniu przypada zaś Sobota Rodzicielska - dzień szczególnej modlitwy za zmarłych. W ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem Cerkiew uczy wiernych, iż warunkiem godnego przygotowania się do przeżywania postu, a co za tym idzie także święta świąt, jest darowanie sobie nawzajem przewinień (06.III). Po wieczornym nabożeństwie ma miejsce obrzęd przebaczenia win, dlatego też niedzielę tę, w której wspominane jest wygnanie Adama z Raju, zwie się niedzielą przebaczenia. Prócz głębokiej symboliki, czas ten ma też za zadanie przygotować ciało wiernych do skromnych posiłków, by już w trakcie Wielkiego Postu móc skupić się przede wszystkim na jego duchowych aspektach. W tym roku Wielki Post rozpoczyna się 7 marca.
 
Symbolikę poszczególnych niedziel przygotowawczych można śledzić na www.facebook.com/cerkiewjaczno
 
Adam Matyszczyk
Script logo