Rocznica chirotonii abp Grzegorza

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

20 lat temu miała miejsce chirotonia biskupia archimandryty Grzegorza (Charkiewicza). Z okazji jubileuszu zespół rekadcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona pragną złożyć władyce najlepsze życzenia. Wielu sił duchowych i cielesnych do dalszego pełnienia arcypasterskiej służby naszej Cerkwi, na mnohaja leta.

 

Adam Matyszczyk

Script logo