Rocznica chirotonii abp Jakuba

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Swój jubileusz obchodzi także zwierzchnik naszej diecezji abp Jakub. 11 maja 1998 r. został on powołany w skład Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zaś od 22 maja 1999 r. pełni też funkcję ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Z okazji jubileuszu zespół rekadcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona życzą Władyce, by każdy dzień umacniał władykę i dawał wiele radości, a dobry Bóg darował wiele sił na dalsze lata posługi biskupiej. Mnohaja Leta.

 

Adam Matyszczyk

Script logo