Ruch służbowy w Dekanacie Sokólskim

  • Foto: Kancelaria Arcybiskupia

    Foto: Kancelaria Arcybiskupia

W dniu 30.06.2020 r., w kancelarii arcybiskupiej, zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub, poinformował o ruchu służbowym wśród duchownych diecezji. W dekanacie sokólskim, proboszczem parafii Narodzenia NMP w Krynkach mianowany został ks. prot. Justyn Jaroszuk, dotychczasowy wikariusz sokólskiej parafii. Na funkcję sokólskiego wikariusza powołany został ks. Łukasz Ławreszuk. Ks. prot. Piotr Charytoniuk, który od 1981 r. kierował parafią w Krynkach, mianowany został wikariuszem parafii św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku. 

Zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona pragnie gorąco podziękować o. Piotrowi za wieloletnią współpracę, zawsze życzliwe podejście, otwarte i gościnne drzwi parafialnego domu, a nade wszystko za nieustającą modlitwę za nas grzesznych.
Serdeczne gratulujemy o. Justynowi objęcia funkcji proboszcza. Życzymy, by całą swą wiarę, siłę i energię przelał ojciec na rzecz kryńskiej wspólnoty wiernych i prawosławną społeczność całego okręgu.
W dekanacie pragniemy też serdecznie przywitać o. Łukasza i z nadzieją na dobrą współpracę prosimy o codzienną modlitwę zarówno za bratczyków jak też całą sokólską parafię.

Ks. prot. mgr Piotr Charytoniuk urodził się 18 lipca 1957 r. w Pawłach. W 1976 r., ukończył Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Edukację kontynuował w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej, które ukończył w 1978 r. W 1996 r. został też absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Święcenia diakońskie (08 października 1978 r.) oraz kapłańskie (09 października 1978 r.) otrzymał z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. 16 października 1978 r, mianowany został administratorem cerkwi w Kruszynianach, w owym czasie filii parafii Krynki. Od 19 września 1981 r. pełnił funkcję proboszcza Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach. Od 1 sierpnia 2020 r. będzie wikariuszem parafii św. wielkiego męcz. Jerzego w Białymstoku.

Ks. prot. Justyn Jaroszuk urodził się 27 sierpnia 1983 r. w Białymstoku. Ukończył VI LO w Białymstoku, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (praca licencjacka „Problemy świata współczesnego w odniesieniu do nauki Cerkwi prawosławnej”, w 2005 r.). Święcenia diakońskie (7 października 2007 r.) oraz kapłańskie (14 października 2007 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Rozpoczynając drogę duchownego oddelegowany został do pełnienia posługi kapłańskiej w klasztorze Nowy Valaam w Finlandii. Od 1 lipca 2008 r. mianowany został wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Od 1 sierpnia 2020 r. będzie proboszczem parafii Narodzenia NMP w Krynkach.

 

Adam Matyszczyk

Script logo