Święto parafialne w Augustowie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Niewielka liczebnie wspólnota wiernych w Augustowie, gościła dziś w swoich progach braci w Chrystusie z innych parafii oraz liczne duchowieństwo. Gościła w skromnych murach tymczasowej kaplicy, choć z pewnością chciałaby gościć już w nowej, dostojnej i pięknej cerkwi, której ukończenie wyczekiwane jest od lat. Okazją do spotkania i wspólnej modlitwy były uroczystości święta parafialnego - Wniebowstąpienia Pańskiego, które tradycyjnie celebrowane są w Augustowie w następującą świąteczną niedzielę. 
 
Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, a towarzyszyli mu: ks. prot. Jarosław Grygiewicz, ks. Piotr Hanczaruk oraz ks. Michał Fiedziukiewicz.  
 
W duchowym pouczeniu ks. Piotr Hanczaruk mówił o święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, w kontekście wielkiej radości, jakie niesie ono za sobą. 
 
- Z ludzkiego, prostego punktu widzenia wydaje się, że gdy ktoś od nas odchodzi, gdy ktoś znika z tego świata, jest to wydarzenie bardzo smutne. Spotykamy się tu dziś, by na to samo wydarzenie spojrzeć z duchowego punktu widzenia. Okazuje się, iż jest ono jednak bardzo, bardzo radosne. Gdy spojrzymy na ikonę Wniebowstąpienia Pańskiego i patrząc na wizerunek Chrystusa porównamy ją do ikony Zmartwychwstania Pańskiego, zauważymy wiele podobieństw. Chrystus jest w pełnej chwale, Chrystus jest Zmartwychwstały - ciałem i duchem. Dlatego też bracia i siostry dzisiejsze święto z perspektywy duchowej jest bardzo radosne, gdyż dobry Bóg po raz kolejny objawia się nam jako ten zmartwychwstały (...) - mówił duchowny.  
 
Na zakończenie głos zabrał także proboszcz, ks. Marek Kozłowski, dziękując zebranym za obecność i wspólną modlitwę.
 
Uroczystości nie zakończyły się tradycyjną dla świąt parafialnych procesją. Nikt nie wynosił chorągwi, nie czytano na zewnątrz fragmentów ewangelii. W augustowskiej parafii nie ma obecnie takiej możliwości. Niemniej tak jak w okresie Wielkiego Postu wierni oczekują na Zmartwychwstanie Chrystusa, tak dziś z nadzieją czekają na ukończenie budowy nowej świątyni.
 
Po długiej i wyjątkowo śnieżnej zimie ruszyły dalsze prace, równie wyczekiwane co słoneczne i ciepłe dni, tegorocznej wiosny. Plany na ten rok zakładają pokrycie dachu blachą, otynkowanie elewacji oraz montaż okien i drzwi. Założenia - choć ambitne, są niezbędne dla zabezpieczenia wykonanej już konstrukcji dachu oraz wszystkich ścian. Pozwolą też kontynuować prace we wnętrzu świątyni, już bez względu na panującą aurę. Parafianie i proboszcz wierzą też, iż są jak najbardziej realne, w czym pomóc może każdy z nas.
 
Dach, podobnie jak fundament, jest jednym z najbardziej widocznych etapów każdej budowy. Symbolicznie zamyka i wieńczy pewną część prac. Jest też etapem, który nadaje ostateczny zewnętrzny kształt cerkwi. Wszyscy radujemy się z faktu, iż już niebawem na własne oczy będziemy mogli podziwiać nowy Dom Boży - w pełnej okazałości. Jak wszyscy wiemy proces budowy jest bardzo kosztowny, a niewielka augustowska wspólnota nie jest w stanie samodzielnie go udźwignąć. Decyzją Soboru Biskupów z marca 2020 r., na luty tego roku wyznaczona była ogólnometropolitalna kolekta na budowę cerkwi w Augustowie. O wsparcie tego wielkiego dzieła prosimy także i my. Z góry dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę na budowę nowej cerkwi. Parafianie zapewniają o swojej wdzięczności, zaś o. Marek o nieustającej modlitwie za wszystkich ofiarodawców. Warto przypomnieć, iż w 2019 r., budowie augustowskiej cerkwi poświęcona była akacja "Wspólne dzieło". Dzięki niej modlitwa zmienia się w rzeczywistość i marzenia o pięknym Domu Bożym nabierają realnych kształtów. Krok po kroku powstały fundamenty, ściany oraz konstrukcja dachu wraz z kopułą, którą wieńczy już dostojny krzyż. Wspólne dzieło nie musi być jednak jednorazową instytucjonalną akcją, lecz codziennym dziełem każdego z osobna. Jak z wielu małych cegiełek powstaje mocna ściana, tak z niewielkich ofiar wielu ludzi powstanie nasza nowa cerkiew. Proboszcz zapewnia o nieustającej modlitwie za wszystkich ofiarodawców.
Postępy prac można śledzić na stronie internetowej parafii
 
Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego
Rynek Zygmunta Augusta 4, 16-300 Augustów
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0030 4498 2000 0010
 
Adam Matyszczyk
Script logo