Święto parafialne w Nowym Dworze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

932 lat temu, relikwie św. Mikołaja Cudotwórcy - Arcybiskupa Myr Licyjskich w Azji Mniejszej, w obawie przed zbeszczeszczeniem przeniesione zostały do włoskiego miasta Bari. Otoczone kultem i wydzielające leczniczą mirrę moszczy złożono w nowym, srebrnym sarkofagu oraz umieszczono w wybudowanej na cześć świętego bazylice. Św. Mikołaj jest jednym z najbardziej czczonych w Cerkwi prawosławnej. Należny honor oddaje mu również Kościół rzymskokatolicki. Przypisuje się mu orędownictwo przy uzdrowieniach, modlą się doń podróżujący oraz będący w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Cudotwórca pomaga również wiernym mającym problemy rodzinne oraz jest patronem wdów i sierot. Na pamiątkę przeniesienia relikwii ustanowiono święto, zaś wiele nowopowstających świątyń konsekrowano poświęcając je właśnie Arcybiskupowi Myr Licyjskich. Na Sokólszczyźnie św. Mikołajowi poświęcona jest cerkiew w Nowym Dworze, dlatego też dziś świątynię tę tłumnie odwiedzali wierni, przedstawiciele władz i służb mundurowych oraz liczne duchowieństwo.

Uroczystości rozpoczęły się od akatystu, który na środku świątyni odczytali: ks. Piotr Charytoniuk z Krynek, ks. Mikołaj Dejneko z Dąbrowy Białostockiej, ks. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ihumen Włodzimierz z monasteru w Sakach oraz ks. Adrian Charytoniuk z Samogródu. Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył o. Archimandryta Sergiusz z supraskiego monasteru w asyście większości duchownych okręgu sokólskiego, na czele z dziekanem ks. mitratem Włodzimierzem Misiejukiem.

W nabożeństwie, prócz parafian, uczestniczyli także duchowni rzymskokatoliccy, reprezentanci władz centralnych i samorządowych oraz przedstawiciele służb mundurowych: dziekan ks. kanonik Jan Trochim, ks. kanonik Wojciech Ejsmont, ks. Sebastian Barwiejuk, poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, członek zarządu powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, wójt gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, przewodniczący Rady Gminy Nowy Dwór Stanisław Sobolewski, komendant Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze kpt. SG Wojciech Zyśkowski wraz z zastępcą, dyr Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Małgorzata Sasimowicz wraz z zastępcą Agnieszką Strankowską oraz komendant miejscowej OSP Jan Tarasewicz wraz z pocztem sztandarowym. 

- Drodzy Bracia i siostry, chciałbym bardzo serdecznie powitać parafian oraz wszystkich gości, którzy przybyli na nasze święto (...). Wszystkich was pozdrawiam ze świętem patrona tej świątyni i zapraszam do wspólnej modlitwy - powiedział tuż przed rozpoczęciem Liturgii proboszcz nowodworskiej parafii ks. Józef Sitkiewicz.

Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Sergiusz, przybliżając zgromadzonym żywot św. Mikołaja Cudotwórcy, a także okoliczności przeniesienia jego relikwii do Bari. Odniósł się także do istoty wiary i wielkiej mądrości Bożej, której należy bezgranicznie ufać. 

Zwieńczeniem uroczystości tradycyjnie była procesja, podczas której odczytano fragmenty Ewangelii, a wierni po raz kolejny pozdrawiali się słowami Chrystos Woskresie.

 

Adam Matyszczyk

 

 

Script logo