Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wniebowstąpienie Pańskie - należące do grona dwunastu wielkich świąt, zostało ustanowione jeszcze w czasach apostolskich. Jest to święto ruchome - obchodzone w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, a co za tym idzie - zawsze we czwartek. Wniebowstąpienie jest ważnym wydarzeniem w cerkiewnym roku liturgicznym, a jego najbardziej widocznym elementem jest fakt, iż od tego dnia, a w zasadzie od wieczora dnia poprzedzającego, wierni przestają pozdrawiać się słowami Chrystos Woskresie. W dekanacie sokólskim dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w sposób szczególny obchodzony jest w parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach i przez tamtejszą wspólnotę wiernych traktowany jako drugie święto parafialne. Dzisiejszego poranka parafianie przybyli do miejscowej świątyni, by wznieść modlitwy za siebie, za bliskich, za ojczyznę oraz za obfitość płodów ziemi.

Uroczystości rozpoczęły się Molebnem z Małym Poświęceniem Wody. Odprawionej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowia Północnego, w asyście: ks. prot. Mirosława Łuciuka z Kruszynian, ks. prot. Adriana Charytoniuka z Samogródu oraz ks. Łukasza Ławreszuka z Sokółki. Nabożeństwo upiększał śpiewem miejscowy chór pod kierownictwem Jolanty Horosz.

Po świątecznej procesji, o. Aleksander uwydatnił zebranym sens, wagę i znaczenie celebrowanego dziś święta, opierając się na Troparionie i Kondakionie Wniebowstąpienia Pańskiego. Głos zabrał także proboszcz - o. Justyn, dziękując wszystkim przybyłym do kryńskiej cerkwi, za obecność i wspólną modlitwę.

Przed nami Pięćdziesiątnica - święto Zesłania Ducha Świętego, które już za nieco ponad tydzień będziemy radośnie celebrować w naszych cerkwiach. To święto, ustanowione na pamiątkę zesłania Ducha Świętego na zgromadzonych w Jerozolimie apostołów, ma szczególną oprawę właśnie w kryńskiej parafii. Owego czasu mieszkańcy ul. Nowej postanowili uwidocznić swoją przynależność do rodu chrześcijańskiego. Z zebranych ofiar, w otoczeniu ich domostw ufundowano okazały katolicki krzyż oraz niewielką prawosławną kapliczkę. Ów gest zapoczątkował następnie tradycję, która przetrwała do dnia dzisiejszego. W niedzielę Pięćdziesiątnicy - po Boskiej Liturgii, wierni w uroczystej procesji idą ulicami miasta do wspomnianej kapliczki, gdzie sprawowany jest dziękczynny Molebien za całą społeczność Krynek. Kilka miesięcy temu mieszkańcy owej ulicy, z których pamiętających budowę już niewielu pozostało, zainicjowali remont tejże kapliczki, a ich starania wsparł zarówno proboszcz jak i pozostali mieszkańcy. I tak, od słów do czynów, remont trwa, z nadzieją na rychłe ukończenie.

- Podjęliśmy trud wyremontowania tej kapliczki, do której corocznie idziemy z krestnym chodem. Mam nadzieję, że zdążymy do święta, wszystko jednak jest w rękach Boga. Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie - i te materialne i te modlitewne, byśmy z Bożą pomocą dokończyli tego dzieła - powiedział proboszcz.  

Na święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, wraz z proboszczem i całą kryńską wspólnotą wiernych, zapraszamy 20 czerwca.

 

Adam Matyszczyk

Script logo