Uroczystości ku czci św. ap. Piotra i Pawła w Samogródzie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Parafia w Samogródzie jest niewielka i liczy sobie nieco ponad 190 wiernych, jednak raz do roku jej liczebność się podwaja a nawet potraja. Tym dniem jest oczywiście 12 lipca, kiedy to Cerkiew wspomina św. apostołów Piotra i Pawła, patronów miejscowej świątyni. Mówi się, iż na Sokólszczyźnie to właśnie w Samogródzie święta parafialne są najliczniejsze, no i jeszcze w Ostrowiu Północnym, ale na ten poczekać musimy do końcówki sierpnia. Wracając do Samogródu, to nie inaczej było też w tym roku. Piątkowe przedpołudnie dla setek wiernych nie mogło rozpocząć się inaczej, niż modlitwą w drewnianej, samogródzkiej cerkwi.

Gdy o godz. 9.00, rozbrzmiewały pierwsze słowa modlitwy Molebnu z Małym Poświęceniem Wody, wnętrze zabytkowej świątyni jaśniało już blaskiem setek świec. Każda z nich to osobna intencja, żarliwa prośba lub szczere podziękowanie. To symbol światłego, modlitewnego przebywania ze Zbawicielem. Boską Liturgię, której przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk, celebrowało aż 10 duchownych. Sosłużaszczymi, prócz batiuszków z okręgu sokólskiego, byli także o. Marek Ławreszuk - proboszcz cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku oraz o. Grzegorz Naumowicz - proboszcz parafii w Kuzawie.

W tych, tak ważnych dla lokalnej społeczności uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych: członek zarządu powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz, powiatowy prezes OSP Franciszek Budrowski, komendant placówki Straży Granicznej w Bobrownikach ppłk SG Grzegorz Krawiel, z-ca komendanta placówki Straży Granicznej w Krynkach por. SG Sławomir Grzybek, z-ca komendanta placówki Straży Granicznej w Szudziałowie ppłk SG Andrzej Maksimiuk oraz komendant OSP w Wierzchlesiu Adam Kiszuk. Po raz pierwszy na uroczystościach w Samogródzie obecna była także pani Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wypowiadając się później o zabytkach Podlasia, podkreślała urok i piękno drewnianych obiektów sakralnych, kościołów i cerkwi. Wyraziła też zadowolenie, że XIX-wieczna cerkiew w samogródzie przywracana jest do dawnej świetności. 

Chyba nikt nie spodziewał się, iż tegoroczne święto w Samogródzie przyciągnie aż tylu gości, zwłaszcza, że był to normalny dzień pracy, a i pogoda nie była zbyt pewna. Wielu, zwłaszcza starszych parafian było zdumionych, gdy do Eucharystii przystąpiła bez mała setka dzieci. Był to widok bardzo krzepiący i dający nadzieję na to, iż w przyszłości i ta samogódzka i wszystkie inne prawosławne świątynie, nadal będą żyły modlitwą swoich wiernych.   

Po świątecznej procesji, do zgromadzonych, z przesłaniem teologicznym zwrócił się o. Aleksander, przybliżając życie wspominanych dziś świętych. Zachęcał by brać z nich przykład w codziennym życiu.

- Św. apostołowie Piotr i Paweł nie oczekiwali radości ziemskiej, nie oczekiwali pochwał, a nieśli imię Chrystusa dla całego świata. To dzięki nim, dzięki pozostałym apostołom oraz wszystkim tym, którzy przyjmują Chrystusa, chrześcijaństwo trwa do dnia dzisiejszego i trwać będzie dalej, aż do skończenia tego świata (...). Niech św. apostołowie Piotr i Paweł będą nam przykładem dla dalszego naszego życia tutaj na ziemi. Niech będą nam przykładem, w jaki sposób powinniśmy dążyć do zbawienia, do Chrystusa, do świętości i do życia wiecznego - pouczał. 

Na zakończenie głos zabrał proboszcz, który jak ma to w zwyczaju, w krótkich i treściwych słowach podziękował wszystkim zebranym za obecność na parafialnym święcie.

- Serdecznie pozdrawiam was z dzisiejszym świętem. Jest to taka nasza mała pascha (...). Wszyscy tu zebrani dajecie nam taką siłę i taką moc, żebyśmy postępowali tak jak apostołowie Piotr i Paweł. Byśmy w naszym wspólnym samogródzkim życiu parafialnym, mieli mądrość apostoła Pawła i upór apostoła Piotra. Ten upór i mądrość nas parafian, widać w naszych pracach. Staramy się wszystko robić tak, by cerkiew, którą odwiedzacie niekiedy tylko raz w roku, była coraz piękniejsza i by dawała wam tę przyjemność wielkiej mocy modlitwy, którą w tak wyjątkowym dniu jak dzisiejszy, wszyscy ze sobą niesiemy - powiedział.

O. Adrian nie zapomniał także o solenizantach dzisiejszego dnia.

- Najbardziej jednak pozdrawiam Piotrów i Pawłów, którzy obchodzą dziś swoje imieniny. Pozdrawiam także tych Piotrów i Pawłów, którzy swoje imieniny obchodzili trzynaście dni wcześniej. To jest wspaniała okazja, by w naszej parafii świętować dwa razy - dodał.

Zabytkowa cerkiew w Samogródzie krok po kroku się odnawia, zachowując przy tym oryginalność architektury i wystroju. Posiada już nowy dach, drzwi i okna. Wierni z pewnością pamiętają też uroczystość poświęcenia nowych dzwonów, które są już zamontowane na swoim docelowym miejscu. Obecnie rozpoczął się jeden z najważniejszych i najtrudniejszych etapów, a mianowicie wymiana podwalin i zewnętrznej szalówki. Staraniami proboszcza parafia uzyskała na ten cel dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz LGD Szlak Tatarski. Rozstawione wokół cerkwi rusztowania najdobitniej świadczą, iż już niebawem także i ten element cerkwi będzie wyremontowany. Prace mają się zakończyć już jesienią tego roku i wówczas samogródzka cerkiew, jedna z pereł Sokólszczyzny, będzie lśniła jeszcze bardziej zarówno obecnym i przyszłym pokoleniom.

 

Adam Matyszczyk

Script logo