Wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś w sokólskiej cerkwi miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa naszego dekanatu. Było to podniosłe wydarzenie także z uwagi na wizytę w naszym mieście ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakuba. W wielkim poście nie tylko wierni czynią starania, by właściwie przygotować się do Święta Świąt. Także ojcowie duchowni, służący na co dzień w swoich parafiach, spotykają się wszyscy razem, by wyznać swoje grzechy przed duchownikiem i z czystym sercem oczekiwać na Zmartwychwstanie Pańskie. 

Wracając do wiernych, to mimo iż jest to środek tygodnia, wielu odłożywszy na dalszy plan swoje codzienne obowiązki domowe i zawodowe, przyszło dziś do cerkwi, by się wyciszyć, pomodlić oraz przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W trakcie jednej ze swoich ostatnich wizyt w sokólskiej parafii abp Grzegorz, cytując świętych ojców Cerkwi powiedział: „kiedy przyjmujemy przenajświętsze Ciało i Krew - przyjmujemy nieśmiertelne lekarstwo, które daje nam życie wieczne”. Takie chwile jak dzisiejsza potwierdzają, iż wierni owego lekarstwa potrzebują. Z bojaźnią Bożą przychodzą do świątyni, by mieć szczere poczucie godnego przygotowania się zarówno do zbliżającego się Wielkiego Tygodnia jak i do najważniejszego święta chrześcijaństwa.

O godz. 9.00 rozpoczęła się Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, której przewodniczył władyka Jakub, w otoczeniu większości duchownych okręgu.

Przed wysłuchaniem modlitw po pryczaszczeniju, hierarcha pozdrowił wszystkich wiernych zebranych na nabożeństwie, a w szczególności tych, którzy przystąpili do Eucharystii, życząc by Chrystus każdego dnia przebywał w ich sercach. Podziękował też duchownych na czele z dziekanem okręgu ks. mitratem Włodzimierzem Misiejukiem, za przygotowanie gowienii dla duchowieństwa. 

Na zakończenie głos zabrał też o. Włodzimierz, dziękując arcypasterzowi za jego obecność i modlitwę.

 

Adam Matyszczyk

Script logo