Wielkopostne gowienija duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk, zaś sprawowanej następnie Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył władyka Jakub.

Dzisiejsze spotkanie to jedno z dwóch w roku, kiedy duchowni dekanatu gromadzą się na wspólnej pokajannej modlitwie i podczas której sami przystępują do sakramentu spowiedzi. Nie ma przecież - jak czytamy w modlitwach - człowieka, który by żył i nie zgrzeszył. "Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą". Oczyszczenia z grzechu potrzebują więc nie tylko wierni, ale i duchowni, by wspólnie - godnie i radośnie przeżywać święto Zmartwychwstania Pańskiego.

W przygotowanym kazaniu o. Marek Kozłowski mówił o istocie i znaczeniu postu, odnosząc się w tym do jego podłoża ewangelicznego i historycznego.

- Dziś jest wyjątkowy dzień. Podczas wielkiego postu Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów odprawiane są tylko we środy i w piątki. Są jednak wyjątki, gdy odprawia się te nabożeństwa w inne dni. Takim stałym wyjątkiem jest czwartek w czwartym tygodniu wielkiego postu, z uwagi jednak, iż w najbliższy czwartek przypada święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Boską Liturgię Uprzednio Oświęconych Darów sprawuje się we wtorek - czyli dziś. Z tego też względu dziś mogły się odbyć rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego - wyjaśniał abp Jakub.

- Wielki post jest wiosną duchową, która ma odnowić w nas życie w Duchu Świętym, odnowić w nas łaskę Ducha Świętego. Wielki post, jak dziś mówił nam kaznodzieja, został wyznaczony jako pewien obowiązek dla każdego wierzącego, a to dlatego ażeby w należyty sposób przygotować się do święta - największego święta, Święta Świąt - bo tak nazywamy święto Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście jest to Święto Świąt, bo wszystkie wydarzenia, wszystkie święta prowadzą nas właśnie do Zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy na przykład świętujemy Boże Narodzenie - to tak naprawdę Syn Boży rodzi się jako człowiek po to, by umrzeć na krzyżu i Zmartwychwstać. Zmartwychwstanie Chrystusa stawia przed naszymi oczami, myślami i świadomością to, do czego powinny być skierowane wszystkie nasze dążenia. Wszystko co robimy w tym życiu, ma być skierowane na Zmartwychwstanie. Każdy powstanie z martwych po to, by otrzymać życie w wieczności. Chrystus był pierwszym, który przezwyciężył śmierć i grzech, ale dał też możliwość byśmy również i my otrzymali życie wieczne. Stąd wskazane jest, by się do tego wielkiego święta przygotować. Jednym z elementów przygotowania jest także uczestnictwo w sakramentach spowiedzi i Eucharystii. Cały ten okres jest czasem naszej przemiany, kiedy pościmy, bierzemy na siebie wysiłek modlitwy i staramy się być częściej na nabożeństwach. Zwykło się też, w ten okres przygotowawczy, robić wspólne gowienija duchownym, kiedy wspólnie spowiadamy się i wspólnie stajemy przy prestole - przy jednym kielichu Krwi Chrystusowej. I tak to miało miejsce dzisiaj. Pozdrawiam - przede wszystkim duchowieństwo dekanatu sokólskiego, które licznie stawiło się w tej cerkwi, by razem uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie. Życzę, żeby Ciało i Krew, którą wszyscy dziś przyjęli - także i wierni obecni w cerkwi, służyło naszej odnowie duchowej i by jak najdłużej zachować czystość naszego serca, którą osiągamy po uczestnictwie w sakramencie Eucharystii. Życzę byśmy z radością weszli w świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa - dodał hierarcha.       

Na zakończenie zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej podziękował też proboszczowi o. Adrianowi Charytoniukowi, za przygotowanie tegorocznych rekolekcji oraz wszystkim wiernym za obecność na nabożeństwie.

Pragniemy też przypomnieć, iż w ten weekend swoje przygotowanie do Paschy Chrystusowej będzie miała także młodzież. O. Adrian  już w ten piątek, sobotę i niedzielę serdecznie zaprasza do parafii w Wierzchlesiu. Kliknij - aby zobaczyć szczegóły dotyczące rekolekcji dla młodzieży.

Adam Matyszczyk

 

 

 

Script logo