Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa

"Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" - troparion święta.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - święto z grona dwunastu Wielkich Świąt Prawosławia. Wydarzenie opisywane przez ewangelistów liturgicznie związane jest z poprzedzającą Sobotą Wskrzeszenia Łazarza, która jawi się swoistym praobrazem zwycięstwa życia nad śmiercią -  zmartwychwstania ludu Bożego. Te dwa dni stanowią też okres przejściowy pomiędzy zakończonym w piątek Wielkim Postem a rozpoczynającym się w jutro Wielkim Tygodniem. Na pamiątkę jednego z ważniejszych wydarzeń i ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, kapłani przyodziani w zielone szaty liturgiczne, święcą przygotowane kwiatami i wstążkami gałązki - na pamiątkę tych rzucanych Zbawicielowi pod nogi, wierni zaś zanoszą je do swoich domów i przechowują przez kolejny rok, jako symbol życia i zwycięstwa.

Uroczystości Niedzieli Palmowej w cerkwiach Dekanatu Sokólskiego

Adam Matyszczyk

 • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy Foto: Łukasz Grygiewicz

  Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy Foto: Łukasz Grygiewicz

 • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy Foto: Łukasz Grygiewicz

  Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy Foto: Łukasz Grygiewicz

 • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy Foto: Łukasz Grygiewicz

  Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy Foto: Łukasz Grygiewicz

 • Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej Foto: Piotr Żaworonek

  Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej Foto: Piotr Żaworonek

 • Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej Foto: Piotr Żaworonek

  Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej Foto: Piotr Żaworonek

 • Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej Foto: Piotr Żaworonek

  Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej Foto: Piotr Żaworonek

 • Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce Foto: Barbara Matyszczyk

  Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce Foto: Barbara Matyszczyk

 • Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce Foto: o. Łukasz Ławreszuk

  Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce Foto: o. Łukasz Ławreszuk

 • Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce Foto: o. Łukasz Ławreszuk

  Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce Foto: o. Łukasz Ławreszuk

 • Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie Foto: Kuba Żemajduk

  Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie Foto: Kuba Żemajduk

 • Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie Foto: Kuba Żemajduk

  Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie Foto: Kuba Żemajduk

 • Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie Foto: Kuba Żemajduk

  Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie Foto: Kuba Żemajduk

 • Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach Foto: Bartek Utko

  Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach Foto: Bartek Utko

 • Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach Foto: Bartek Utko

  Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach Foto: Bartek Utko

 • Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach Foto: Bartek Utko

  Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach Foto: Bartek Utko

 • Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze Foto: Łukasz Jabłoński

  Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze Foto: Łukasz Jabłoński

 • Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze Foto: Łukasz Jabłoński

  Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze Foto: Łukasz Jabłoński

 • Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze Foto: Łukasz Jabłoński

  Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze Foto: Łukasz Jabłoński

 • Cerkiew Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym Foto: Filip Wołosiuk

  Cerkiew Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym Foto: Filip Wołosiuk

 • Cerkiew Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym Foto: Filip Wołosiuk

  Cerkiew Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym Foto: Filip Wołosiuk

 • Cerkiew Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym Foto: Filip Wołosiuk

  Cerkiew Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym Foto: Filip Wołosiuk

 • Cerkiew śww. Piotra i Pawła w Samogródzie Foto: m. Ewa Charytoniuk

  Cerkiew śww. Piotra i Pawła w Samogródzie Foto: m. Ewa Charytoniuk

 • Cerkiew śww. Piotra i Pawła w Samogródzie Foto: m. Ewa Charytoniuk

  Cerkiew śww. Piotra i Pawła w Samogródzie Foto: m. Ewa Charytoniuk

 • Cerkiew śww. Piotra i Pawła w Samogródzie Foto: m. Ewa Charytoniuk

  Cerkiew śww. Piotra i Pawła w Samogródzie Foto: m. Ewa Charytoniuk

 • Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie Foto: Anna Kozłowska

  Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie Foto: Anna Kozłowska

 • Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach Foto: m. Elżbieta Kozłowska

  Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach Foto: m. Elżbieta Kozłowska

Script logo