Władyka Jakub honorowym obywatelem Białegostoku

  • Foto: Dawid Gromadzki UM B-stok

    Foto: Dawid Gromadzki UM B-stok

Dziś (30 marca 2019 r,) mija dwadzieścia lat od powołania Arcybiskupa Jakuba na ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. W trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Białegostoku, która odbyła się dziś w Pałacu Branickich, radni nadali abp Jakubowi honorowe obywatelstwo Białegostoku. Władyka Jakub jest pierwszym prawosławnym otrzymującym ten zaszczytny tytuł.

- Arcybiskup Jakub przez te już kilkadziesiąt lat swojej posługi duszpasterskiej, przez ponad 20 lat posługi biskupiej, dał się poznać jako człowiek dialogu. Jako człowiek, który łączy ludzi. Jako człowiek, który opierając się na wartościach ewangelii stara się w każdym człowieku znaleźć dobro i równocześnie działać na rzecz wartości ekumenicznych, tak ważnych dla naszego miasta - mówił w laudacji prezydent Tadeusz Truskolaski.

- Jestem niezwykle wdzięczny za dostrzeżenie i docenienie mojej wszak bardzo skromnej działalności. Urodziłem się na Białostocczyźnie. Miasto Białystok zawsze było bliskie memu sercu (...) - powiedział podczas uroczystości Władyka Jakub. - Starałem się zrozumieć wszystkich i działać na rzecz dobrej współpracy i jedności obywateli, bo jest to rzecz potrzebna nam wszystkich i jest też niezbędnym warunkiem sukcesu miasta i jego mieszkańców. Przez ostatnie 20 lat byłem świadkiem wielkich przemian, jakie zachodziły w naszym mieście. Białystok zmienił się nie do poznania i jest teraz miastem nowoczesnym, czystym i pięknym. Z przyjemnością oprowadza się po nim gości i z dumą pokazuje odnowione i nowe miejsca - dodał.

- To osobiste wyróżnienie arcybiskupa Jakuba, jest także wielkim wyróżnienie dla nas, wszystkich prawosławnych mieszkańców miasta, na czele których stoi nasz przywódca duchowy władyka Jakub. Prawosławni od samego początku tworzyli to miasto, budowali jego społeczność, tworzy wielokulturowość, walczyli w jego obronie i ginęli wyzwalając je. I dzisiaj poprzez postać arcybiskupa Jakuba kolejny raz zapisują się w historii Białegostoku. To ważne, że ta wielokulturowość miasta będzie miała swoje odbicie we wszystkich aspektach, także wśród wybitnych postaci - Honorowych Obywateli Miasta Białystok. Z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy Władyce za tą ciężką pracę na rzecz Białegostoku i liczę, że Pan Bóg błogosławi Władyce na dalsze lata owocnej i może nie już tak ciężkiej pracy, dla mieszkańców Białegostoku - akcentował wiceprezydent Białegostoku Adam Musiuk.

- To wielki zaszczyt dla rady miasta obecnej kadencji, że przypada nam możliwość uhonorowania księdza Arcybiskupa Jakuba. Jego życiorys, dokonania duszpasterskie, społeczne i naukowe wskazują, że jest on autorytetem i chlubą miasta Białegostoku - podkreślał z kolei Łukasz Prokorym przewodniczący rady miasta.

Tytuł honorowego obywatela Białegostoku Władyka Jakub otrzymał z inicjatywy prawosławnych samorządowców Joanny Misiuk, Kseni Juchimowicz, Adama Musiuk, Stefana Nikiciuk i Tomasza Kalinowskiego, na wniosek prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego. Rada Miasta zagłosowała za wnioskiem jednogłośnie. 

To szesnasty taki tytuł, poza abp Jakubem honorowymi obywatelami Białegostoku są: abp Edward Ozorowski, Ludwik Krzysztof Zalewski-Zamenhof, Józef Piłsudski, Marian Kościałkowski, Alfons Karny, Lech Wałęsa, Ryszard Kaczorowski, abp Sławoj Leszek Głódź, Jan Paweł II, abp Stanisław Szymecki, kard. Henryk Gulbinowicz, Jerzy Maksymiuk, ks. Zdzisław "Jastrzębiec" Peszkowski, abp Wojciech Zięba, a także małżeństwo Catherine Stankiewicz von Ernst i Zygmunt Stankiewicz.

Najprzewielebniejszy Władyko, do gratulacji i życzeń przyłącza się też zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu oraz cała społeczność prawosławna Sokólszczyzny. Jesteśmy wdzięczni Bogu, iż dał nam możliwość być naocznymi świadkami tak wielkiego wydarzenia. Życzymy Władyce zdrowia, sił i Bożego błogosławieństwa w dalszej arcypasterskiej służbie Cerkwi.

 

Adam Matyszczyk

 

Script logo