Wokół kultury prawosławia - zapraszamy do Nowego Dworu

  • Oficjalny plakat organizatorów

    Oficjalny plakat organizatorów

Proboszcz parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze - o. Józef Sitkiewicz, wraz z Bractwem Cerkiewnym św. Spirydona z Tremituntu, serdecznie zaprasza na uroczystości związane z realizacją projektu "Wokół kultury prawosławia". Wydarzenie to odbędzie się w niedzielę - 1 września, w miejscowej świątyni i na placu przy plebanii. 

O godz. 10.00 odprawiona zostanie Boska Liturgia oraz molebien z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Po nabożeństwach uroczyście oddane do użytku zostanie nagłośnienie cerkwi, wykonane w ramach przedmiotowego projektu. Wszystkich uczestników - i tych starszych i najmłodszych, zapraszamy następnie na poczęstunek, po którym odbędzie się koncert chórów i wystawa fotografii. W świątyni będą rozbrzmiewać piękne głosy zarówno męskie jak i żeńskie. Wystąpi także miejscowy chór parafialny. Podczas gdy najmłodsi, symbolicznie kończąc wakacje, pochłonięci będą zabawą z animatorem, rodziców i dziadków zaprosimy na wielkoformatową projekcję zdjęć z tegorocznej pieszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Ci, którzy pątniczą drogą nie podążali i nie śledzili internetowej relacji, będą mogli razem z pielgrzymami przeżyć tę piękną modlitewną wędrówkę.  

Szczegóły na załączonym plakacie - serdecznie zapraszamy! Będzie to największe jak dotąd przedsięwzięcie, współtworzone przez Bractwo św. Spirydona. Wstęp wolny!

Parafia w Nowym Dworze - liczy ok. 200 wiernych. Zasięgiem obejmuje wsie: Nowy Dwór, Bierniki, kol. Grzebienie, Synkowce, kol. Kudrawkę, Butrymowce, Dubaśno, kol. Chilmony, Koniuszki, Chilmony, Bobrę Wielką i Chworościany. Proboszczem jest ks. mitrat Józef Sitkiewicz. Obecna świątynia została wzniesiona i poświęcona w 1955 r.

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona - zostało powołane przez abp Jakuba, dekretem z dnia 15 maja 2017 r. Terenem działania obejmuje cały obszar Dekanatu Sokólskiego, Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Celem działalności Bractwa jest: rozwijanie świadomości religijnej, wiedzy teologicznej, pielęgnowanie tradycji oraz rozwijanie i promowanie kultury prawosławia.

LGD – Fundusz Biebrzański - jest partnerstwem wspólnot samorządowych prowadzących współpracę międzysektorową instytucji samorządowych, pozarządowych, osób prawnych i partnerów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru, której celem jest rozwój regionu poprzez pobudzenie aktywności społecznej, gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury oraz poprawę życia wszystkich mieszkańców w oparciu o lokalną kulturę, tradycję oraz potencjał przyrodniczy.

„Wokół kultury prawosławia” - zrealizowano w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański”. Współfinansowane ze środków UE w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Adam Matyszczyk

Script logo