Wspomnienie o. Mikołaja Dejneko

  • ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko

    ks. mitrat mgr Mikołaj Dejneko

Mija rok, odkąd odszedł do Pana ks. mitrat Mikołaj Dejneko. Duchowy przewodnik całych pokoleń, budowniczy i wieloletni proboszcz parafii św. apostoła Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Znaliśmy go jako ciepłego i serdecznego człowieka oraz cichego, wyważonego oraz oddanego Bogu i Cerkwi kapłana. Nie ustawajmy w modlitwie do Najwyższego za duszę o. Mikołaja. Wspomnijmy też raz jeszcze jego życie tu na ziemi, kiedy będąc z nami na co dzień, celebrował nabożeństwa, służył pomocą, życiową wskazówką i dobrą radą. 

Większość duszpasterskiej posługi o. Mikołaj pełnił na terenie Sokólszczyzny - w dąbrowskiej parafii św. ap. Jana Teologa. To właśnie tu, 1 września 1985 r., w podziemiach powoli wznoszącej się ku górze cerkwi, duchowny odprawił pierwszą Boską Liturgie, a 8 dni później został mianowany proboszczem nowej wspólnoty wiernych. Przez wszystkie te lata o. Mikołaj sprawował duchową opiekę w powierzonej mu winnicy pańskiej, z należytą starannością dbał też o Dom Boży i jego otoczenie. Drzwi parafialnego domu zawsze były otwarte, a duchowny wraz z matuszką Anną chętnie wspomagali też różne inicjatywy. O. Mikołaj Dejneko odszedł do Pana w wieku 63 lat.

Na powtórne przyjście Zbawiciela o. Mikołaj oczekuje tak jak żył - skromnie i w pokorze, na niewielkim, skrytym pośród drzew cmentarzu w Biełkach - parafia Sasiny w gminie Boćki.
Wiecznaja Pamiat' czcigodny ojcze Mikołaju. Chrystus Zmartwychwstał.

 

Adam Matyszczyk

Foto: lektor Daniel Grygiewicz, Igor Dacewicz, Adam Matyszczyk

Script logo