Zaproszenie na wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

We środę (21 marca), w sokólskiej cerkwi odbędą się wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Z tej okazji do Sokółki przybędzie biskup supraski Andrzej. Będzie to pierwsza wizyta hierarchy w sokólskiej parafii. Rekolekcje będą też okazją dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. 
Od godz. 8.00 można będzie przystąpić do spowiedzi, zaś godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, której przewodniczył będzie władyka Andrzej. Ponadto o godz. 17.00 odsłużona zostanie jutrznia z czytaniem całości kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety.

 

Gowienija odbędą się też w poszczególnych parafiach dekanatu:

Czwartek (22 marca) - parafie: Nowy Dwór, Wierzchlesie, Ostrów Północny
Piątek (23 marca) - parafie: Jaczno, Jurowlany
Sobota (24 marca) - parafie: Augustów, Kruszyniany
Środa (28 marca) - parafie: Dąbrowa Białostocka, Samogród
Piątek (30 marca) - parafie: Kuźnica, Krynki

 

Adam Matyszczyk

Script logo