Zmarł honorowy egzarcha Białorusi metropolita Filaret

  • Foto za: church.by

    Foto za: church.by

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 12 stycznia br., zmarł Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Filaret, honorowy egzarcha Białorusi. Błogosławionej pamięci metropolita Filaret kilkakrotnie odwiedzał Cerkiew prawosławną w Polsce, m.in. Św. Górę Grabarkę, Białystok i Bielsk Podlaski. W związku ze śmiercią honorowego egzarchy Białorusi, Jego Eminencja metropolita Sawa wystosował depeszę kondolencyjną na ręce Jego Świątobliwości patriarchy Cyryla oraz Jego Ekscelencji metropolity Beniamina. Wiecznaja Pamiat' Władyko Metropolito!
 
Metropolita Filaret urodził się w 1935 roku w Moskwie. W 1957 roku ukończył Seminarium Duchowne w Moskwie. Następnie kontynuował naukę w Akademii Duchownej w Moskwie, którą ukończył w 1961 roku. W trakcie studiów w 1959 roku przyjął postrzyżyny mnisze według rytu małej schimy otrzymując imię Filaret na pamiątkę św. Filareta Miłościwego. 26 kwietnia 1959 roku z rąk Jego Świątobliwości patriarchy Aleksego otrzymał święcenia diakońskie. 14 grudnia 1961 roku, ponownie z rąk Jego Świątobliwości patriarchy Aleksego otrzymał święcenia kapłańskie. Po ukończeniu Moskiewskiej Akademii Duchowej został zatrudniony na tejże uczelni. Począwszy od 1961 roku był zaangażowany w działalność zagraniczną Patriarchatu Moskiewskiego. 8 października 1965 roku został wybrany biskupem tichwińskim, wikariuszem Diecezji Leningradzkiej. 25 października tego samego roku przyjął chirotonię biskupią. W 1966 roku został mianowany biskupem dmitrowskim, wikariuszem Diecezji Moskiewskiej oraz rektorem Akademii Duchowej w Moskwie. 28 listopada 1968 roku objął funkcję drugiego zastępcy przewodniczącego Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. We wrześniu 1971 roku został podniesiony do godności arcybiskupa, zaś cztery lata później otrzymał godność metropolity. W roku 1973 roku Święty Synod Biskupów wyznaczył arcybiskupa Filareta ordynariuszem Diecezji Berlińskiej i Niemieckiej oraz egzarchą Europy Środkowej. W 1978 roku został przeniesiony do Diecezji Mińskiej i Białoruskiej. W 1981 roku został mianowany przewodniczącym Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. W związku z erygowaniem Egzarchatu Białorusi w 1989 roku został mianowany egzarchą. W tym samym roku metropolita Filaret zrezygnował z przewodniczenia Wydziałowi Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. 25 grudnia 2013 roku, decyzją Świętego Synodu Biskupów został przeniesiony w stan spoczynku otrzymując tytuł honorowego egzarchy Białorusi.
 
Adam Matyszczyk
za: orthodox.pl
 
 
 
Script logo