Zmarł ks. mitrat Włodzimierz Cybuliński

  • Ks. mitrat Włodzimierz Cybuliński; orthodoxia.pl

    Ks. mitrat Włodzimierz Cybuliński; orthodoxia.pl

Wczoraj w nocy, po długiej chorobie odszedł do Pana wieloletni emerytowany proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ks. mitrat Włodzimierz Cybuliński.
Panichida w intencji śp. ks. Włodzimierza Cybulińskiego odbędzie się 25 lutego o godz. 19:00 w cerkwi Zmartychwstania Pańskiego w Białymstoku. Obrzęd pogrzebu zmarłego kapłana odbędzie się 26 lutego o godz. 10:00 w cerkwi Zmartychwstania Pańskiego w Białymstoku. Po nabożeństwie ciało śp. ks. Włodzimierza odprowadzone zostanie na cmentarz św. pror. Eliasza w Białymstoku.

Śp. ks. Włodzimierz urodził się w 4 czerwca 1941 r. w Daszach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Po zawarciu związku małżeńskiego z Eugenią Hasiuk otrzymał 22 lipca 1962 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Stefana święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 września 1962 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego. Pierwszą parafią ks. Włodzimierza była parafia w Kuraszewie. W latach 1965 – 88 był on proboszczem parafii w Czyżach, gdzie organizował budowę nowej cerkwi w miejsce zniszczonej pożarem XIX wiecznej drewnianej świątyni. Po przejściu w skład kleru duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej mianowany został w 1988 r. wikariuszem parafii na białostockim osiedlu Starosielce. Od 14 lutego 1989 r. do 30 czerwca 2014 r. był proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Od 2014 do śmierci był rezydentem tejże parafii.

Ks. Włodzimierz Cybuliński był wielokrotnie nagradzany za pracę dla Cerkwi w tym ostatnio jedną z najwyższych nagród przyznawanych kapłanom – prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami (2014). Ks. Włodzimierz w 1989 r. był pierwszym kapelanem więziennictwa w Białymstoku. Za zasługi dla służby więziennej nagrodzony został w 2003 r. „Brązową odznaką za zasługi dla pracy penitencjarnej”.

 

Adam Matyszczyk
za: orthodox.bialystok.pl

Script logo